Toelichting bij de TCTubantia kieswijzer

Geplaatst op

Bij de door Tubantia samengestelde Kieswijzer is op een aantal stellingen een duidelijk JA of NEE als antwoord mogelijk. Er zijn ook stellingen die niet zo eenduidig te beantwoorden zijn en waarbij enige nuancering noodzakelijk is. Hieronder een toelichting op het standpunt van Lokaal Dinkelland bij een aantal stellingen.

Een volmondig JA laat Lokaal Dinkelland horen op de volgende stellingen:

 • Buitenbad Ootmarsum moet blijven bestaan
 • Dinkelland moet meer geld steken in huishoudelijke hulp voor ouderen
 • De gemeente moet meer geld uittrekken voor sport en cultuur
 • Gemeentelijke belastingen moeten omlaag
 • Er mogen huizen worden gebouwd in het dorpscentrum van Lattrop
 • Gemeenten moeten starters op de woningmarkt een lening aanbieden
 • De prijzen van kavels moeten omlaag om woningbouw te stimuleren
 • Het landschap van houtwallen en heggen (coulisselandschap) moet een beschermde status krijgen

Een volmondig NEE laat Lokaal Dinkelland horen op de volgende stellingen:

 • Dinkelland moet bezuinigen op groenonderhoud
 • De naam van de gemeente Dinkelland moet gemeente Ootmarsum worden
 • Er moet hondenbelasting ingevoerd worden

Toelichting van Lokaal Dinkelland bij de volgende stellingen:

 • De gemeenten Tubbergen en Dinkelland moeten fuseren.

Toelichting: Niet de politiek, maar de inwoners van Dinkelland en Tubbergen bepalen of de beide gemeenten kunnen fuseren. Een fusie is alleen mogelijk als daarvoor voldoende draagvlak onder de bevolking aanwezig is.

 • De gemeente moet bijdragen aan de financiering van dorpsscholen met weinig leerlingen

Toelichting: Lokaal Dinkelland is voor behoud van de bestaande scholen. Bij dreigende sluiting moet de gemeente er alles aan doen om een school open te houden, maar de kwaliteit van het onderwijs moet wel voorop staan.

 • De gemeente moet extra geld uittrekken om voorzieningen in dorpen overeind te houden, zoals een pinautomaat, winkels en de bibliotheek

Toelichting: De leefbaarheid komt in het geding als voorzieningen dreigen te verdwijnen. De gemeente kan faciliteren om voorzieningen in stand te houden, maar zij kan natuurlijk niet bv. een supermarkt gaan exploiteren.

 • Erve Aveskamp in ’t Goor moet behouden blijven

Lokaal Dinkelland vindt dat het gebied ’t Goor een sport- en recreatiegebied moet blijven. De invulling en ontwikkeling van het gebied moet vooral gebeuren in samenspraak met de omwonenden.

 • Het Nicolaasplein in Denekamp moet autovrij blijven

Ook hierbij geldt: Belangrijk is wat de inwoners willen. Onze indruk daarbij is dat de meerderheid voor een autovrij Nicolaasplein is. Onderzoek zal het uitwijzen.

 • Gemeenteraadsleden en wethouders mogen een strafblad hebben

Ook bij deze stelling is enige nuancering op zijn plek. Voorop staat dat raadsleden en wethouders integer, betrouwbaar en dienstbaar moeten zijn. Daarbij past niet dat je je schuldig hebt gemaakt aan een ernstig delict.

Ook bij de stellingen is vaak een toelichting te lezen.
Voor een verdere toelichting kunt u altijd contact met Lokaal Dinkelland opnemen via info@lokaaldinkelland.nl
Lokaal Dinkelland wenst u veel succes bij het invullen van de Kieswijzer.

Onze kandidaten en ons programma kunt u vinden op www.lokaaldinkelland.nl

Ons advies:
STEM 21 MAART OP LOKAAL DINKELLAND – LIJST 1 – DUIDELIJK, VERNIEUWEND, BETROKKEN

Reacties zijn gesloten.