Moties

2017

 1. 28 Nov - Motie: Siemens – Houd het werk in Twente
 2. 7 Nov - Motie: Voorstel inzake vaststelling Ambitiedocument Energietransitie Twente
 3. 7 Nov - Motie: Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Denekamp, Aveskamp”
 4. 27 Jun - Motie: Behoud Bibliotheek Dinkelland (Weerselo)
 5. 27 Jun - Motie: Vaststelling Perspectiefnota 2018: Leegstand en wonen voor jongeren
 6. 14 Feb - Motie: Centrumplan Weerselo / Rondweg Weerselo
 7. 31 Jan - Motie: ‘Kaders prestatieafspraken bibliotheek’
 8. 2016

  1. 20 Dec - Motie: Inzake Legesverordening, Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
  2. 11 Jul - Motie: Woonvisie 2016
  3. 11 Jul - Motie: Sluiten radiologie MST Oldenzaal
  4. 28 Jun - Motie: Optimaal betrekken gebruikers Dorper Esch bij toekomstplannen Dorper Esch
  5. 22 Mrt - Motie: Uitstervingsgevaar bestuivers
  6. 22 Mrt - Motie: Tegen lozen van afvalwater door de NAM
  7. 23 Feb - Motie: Omvang formatiesterkte politie
  8. 26 Jan - Motie: glasvezelaanleg buitengebied Dinkelland
  9. 2015

   1. 10 Nov - Motie: Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland
   2. 10 Nov - Motie: PMD-container
   3. 3 Nov - Motie: inzake vaststelling Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
   4. 3 Nov - Motie: MER Technology Base Twente
   5. 3 Nov - Motie: Lokale visie op vervoer
   6. 2 Sep - Motie:Stimuleringsfonds Vluchtelingen Wyllandrie
   7. 30 Jun - Motie: Toetreding tot ROVA
   8. 21 Apr - Motie: Kapverordening Dinkelland
   9. 21 Apr - Motie: Nadelige gevolgen Wwz, m.n. ketenbepaling, in het bijzonder op onderwijs
   10. 31 Mrt - Motie: Planontwikkeling Commanderie Ootmarsum
   11. 31 Mrt - Motie: Parkeercontroles en parkeerboetes
   12. 3 Mrt - Motie: Opvang vluchtelingen Wyllandrie
   13. 27 Jan - Motie: Voorstel tot beslissing op bezwaarschrift LOG Hondeveldsweg
   14. 27 Jan - Motie: Afvalwaterinjecties in de NAM locaties in Dinkelland
   15. 2014

    1. 11 Nov - Motie: Locatie voor sport en beweging Lattrop
    2. 11 Nov - Motie: Jeugd en lokale democratie
    3. 7 Okt - Motie: Maut-heffing
    4. 9 Sep - Motie: Kaderbrief (Leegstand)
    5. 9 Sep - Motie: Kaderbrief (Transformatie woningvoorraad)
    6. 9 Sep - Motie: Kaderbrief (Skatebaan ’t Goor Denekamp)
    7. 19 Feb - Motie: Accijnsverhoging voor ondernemers, waaronder pomphouders
    8. 19 Feb - Motie: Nota ‘Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland’
    9. 19 Feb - Motie: Nota Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland (schaliegas)
    10. 21 Jan - Motie:Visienota Omzien naar elkaar
    11. 2013

     1. 18 Dec - Motie: Drank- en horecaverordening – alcoholgebruik jongeren/jongvolwassenen
     2. 9 Okt - Motie:beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
     3. 5 Jun - Motie: inzake vaststelling Raadsplan 2014 / NK Wielrennen
     4. 29 Jan - Motie: Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Deurningen”
     5. 2012

      1. 13 Nov - Motie: Voorstel inzake toekomst Dorper Esch
      2. 18 Sep - Motie: Bedrijfswoning Hotel De Landmarke
      3. 19 Jun - Motie: Begroting 2013 Regio Twente en begroting 2013 Veiligheidsregio Twente
      4. 17 Apr - Motie: Raadsplan 2013 / huisvesting DTC’07
      5. 2011

       1. 28 Jun - Motie: Raadsplan 2012 – provinciaal begrotingstoezicht
       2. 2010

        1. 12 Okt - Motie: Reconstructie N 342 (Denekamp-Oldenzaal)
        2. 25 Mei - Motie: GRP / ontkoppeling hemelwater-vuilwater
        3. 18 Feb - Motie: vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2010