Moties

2017

 1. 19 dec - Motie: Verordening OZB
 2. 28 nov - Motie: Siemens – Houd het werk in Twente
 3. 7 nov - Motie: Voorstel inzake vaststelling Ambitiedocument Energietransitie Twente
 4. 7 nov - Motie: Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Denekamp, Aveskamp”
 5. 27 jun - Motie: Behoud Bibliotheek Dinkelland (Weerselo)
 6. 27 jun - Motie: Vaststelling Perspectiefnota 2018: Leegstand en wonen voor jongeren
 7. 14 feb - Motie: Centrumplan Weerselo / Rondweg Weerselo
 8. 31 jan - Motie: ‘Kaders prestatieafspraken bibliotheek’
 9. 2016

  1. 20 dec - Motie: Inzake Legesverordening, Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
  2. 11 jul - Motie: Woonvisie 2016
  3. 11 jul - Motie: Sluiten radiologie MST Oldenzaal
  4. 28 jun - Motie: Optimaal betrekken gebruikers Dorper Esch bij toekomstplannen Dorper Esch
  5. 22 mrt - Motie: Uitstervingsgevaar bestuivers
  6. 22 mrt - Motie: Tegen lozen van afvalwater door de NAM
  7. 23 feb - Motie: Omvang formatiesterkte politie
  8. 26 jan - Motie: glasvezelaanleg buitengebied Dinkelland
  9. 2015

   1. 10 nov - Motie: Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland
   2. 10 nov - Motie: PMD-container
   3. 3 nov - Motie: inzake vaststelling Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
   4. 3 nov - Motie: MER Technology Base Twente
   5. 3 nov - Motie: Lokale visie op vervoer
   6. 2 sep - Motie:Stimuleringsfonds Vluchtelingen Wyllandrie
   7. 30 jun - Motie: Toetreding tot ROVA
   8. 21 apr - Motie: Kapverordening Dinkelland
   9. 21 apr - Motie: Nadelige gevolgen Wwz, m.n. ketenbepaling, in het bijzonder op onderwijs
   10. 31 mrt - Motie: Planontwikkeling Commanderie Ootmarsum
   11. 31 mrt - Motie: Parkeercontroles en parkeerboetes
   12. 3 mrt - Motie: Opvang vluchtelingen Wyllandrie
   13. 27 jan - Motie: Voorstel tot beslissing op bezwaarschrift LOG Hondeveldsweg
   14. 27 jan - Motie: Afvalwaterinjecties in de NAM locaties in Dinkelland
   15. 2014

    1. 11 nov - Motie: Locatie voor sport en beweging Lattrop
    2. 11 nov - Motie: Jeugd en lokale democratie
    3. 7 okt - Motie: Maut-heffing
    4. 9 sep - Motie: Kaderbrief (Leegstand)
    5. 9 sep - Motie: Kaderbrief (Transformatie woningvoorraad)
    6. 9 sep - Motie: Kaderbrief (Skatebaan ’t Goor Denekamp)
    7. 19 feb - Motie: Accijnsverhoging voor ondernemers, waaronder pomphouders
    8. 19 feb - Motie: Nota ‘Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland’
    9. 19 feb - Motie: Nota Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland (schaliegas)
    10. 21 jan - Motie:Visienota Omzien naar elkaar
    11. 2013

     1. 18 dec - Motie: Drank- en horecaverordening – alcoholgebruik jongeren/jongvolwassenen
     2. 9 okt - Motie:beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
     3. 5 jun - Motie: inzake vaststelling Raadsplan 2014 / NK Wielrennen
     4. 29 jan - Motie: Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Deurningen”
     5. 2012

      1. 13 nov - Motie: Voorstel inzake toekomst Dorper Esch
      2. 18 sep - Motie: Bedrijfswoning Hotel De Landmarke
      3. 19 jun - Motie: Begroting 2013 Regio Twente en begroting 2013 Veiligheidsregio Twente
      4. 17 apr - Motie: Raadsplan 2013 / huisvesting DTC’07
      5. 2011

       1. 28 jun - Motie: Raadsplan 2012 – provinciaal begrotingstoezicht
       2. 2010

        1. 12 okt - Motie: Reconstructie N 342 (Denekamp-Oldenzaal)
        2. 25 mei - Motie: GRP / ontkoppeling hemelwater-vuilwater
        3. 18 feb - Motie: vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2010