Burger en bestuur:

BURGER EN BESTUUR

De afstand tussen de burger en het bestuur is soms groot. Voor een deel komt dit doordat de belangen van de individu soms niet overeenkomen met de belangen van de gemeente, die op  moet komen voor het welzijn van alle inwoners van Dinkelland en hun leefomgeving.

afstand burger en bestuur verkleinen
Door een goede, duidelijke communicatie en de inwoners te betrekken bij haar besluitvorming kan de afstand tussen burger en bestuur worden verkleind.

In de afgelopen vier jaar is daarmee een begin gemaakt. Maar het kan altijd beter.
Lokaal Dinkelland wil dat de gemeente vooral ook proactief in gesprek gaat (of blijft gaan) met haar inwoners. Door middel van inloopspreekuren, keukentafel- gesprekken, telefoongesprekken, per e-mail en via denktanks of burgerpanel moet het vertrouwen in de lokale democratie meer gestalte krijgen.
Samen met de inwoners moet er op basis van feiten en visie een goede belangenafweging komen en daarop volgend verantwoord gemeentelijk beleid: minder papier, heldere stappen en duidelijke uitleg.

heldere communicatie
Als een inwoner of onderneming het oneens is met gemeentelijke beslissingen, moet deze snel duidelijkheid krijgen over hoe de gemeente hiermee formeel omgaat en welke mogelijkheden er zijn om gelijk te halen of in beroep te gaan. Soms moeten er besluiten worden genomen die negatief uitvallen voor een inwoner of bedrijf. Júist dán moet de tijd worden genomen om uit te leggen waarom bepaalde besluiten moeten worden genomen. Transparantie en een heldere communicatie met onze inwoners zijn daarbij sleutelwoorden.

inwoners meer betrekken bij de politiek
Lokaal Dinkelland wil de inwoners van Dinkelland meer betrekken bij de politiek.  Jong en oud moet meer vertrouwd raken met de politiek. We denken hierbij bijvoorbeeld aan scholenbezoek, het instellen van een jeugdraad, een burgerpanel en een project “Raadslid voor één dag”.

samenwerking Dinkelland / Tubbergen
De samenwerking met Tubbergen is een schot in de roos geweest. Er zijn al veel besluiten door de gezamenlijk organisatie Noaberkracht voorbereid, die door de raden van Tubbergen en Dinkelland zijn bekrachtigd. En de verwachte besparing van €2,3 miljoen in 2017 kon bij de begrotingsbehandeling van 2013 al worden opgeschroefd tot €2,5 miljoen.  

KERNPUNTEN:

  • Open en proactief in gesprek gaan met de inwoners.
  • Ook de negatieve boodschap helder communiceren.
  • Gemeentelijk beleid moet gebaseerd zijn op een goede belangenafweging met minder papier, heldere stappen en duidelijke uitleg.
  • We willen inwoners van Dinkelland meer betrekken bij de politiek.