Financiën:

FINANCIËN
In de afgelopen vier jaar hebben gemeenten te maken gekregen met veel taken die door de landelijke overheid naar gemeenten zijn overgeheveld zonder de daarbij behorende pot met geld.
Net als andere gemeenten heeft Dinkelland daardoor voor een bezuiniging van miljoenen gestaan. Ondanks dat  heeft het college, waarvan Lokaal Dinkelland deel uitmaakt, elk jaar weer gezorgd voor een solide en gedegen begroting (http://youtu.be/C8ZsvAbnKLs).
Er moest bezuinigd worden, maar dat heeft niet geleid tot grote lastenverhoging voor de inwoners van Dinkelland.
Als het aan Lokaal Dinkelland ligt, gaat dat ook de komende vier jaar niet gebeuren. We zien zelfs mogelijkheden om de hondenbelasting binnen afzienbare tijd af te schaffen zonder verhoging van de OZB.

KERNPUNTEN:

  •  Lokaal Dinkelland heeft voorkeur voor slechts trendmatige verhoging (=2%) van de belastingen.
  • We willen de hondenbelasting afschaffen.
  • Er moet jaarlijks gezorgd worden voor een sluitende begroting en meerjarenperspectief.