Inleiding:

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN! 19 MAART 2014 IS HET ZO VER!

Lokaal Dinkelland heeft al weer 4  jaar wethouders in het college van Dinkelland. Drie wethouders van Lokaal Dinkelland, die hard gewerkt hebben en (samen met de raad) veel bereikt hebben. Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van Dinkelland Werkt!, lagere grondprijzen, kunstgrasvelden, reconstructie Vledderstraat, kerkplein Ootmarsum, diverse dorpsplannen plus, vernieuwbouw van ’t Trefpunt, woningbouw in diverse kernen, aanpak Grotestraat in Rossum en de Dusinksweg in Agelo, Natura Docet. En, ondanks een miljoenenbezuiniging, is dat allemaal gelukt met jaarlijks een solide en sluitende begroting zonder grote lastenverhoging.

Maar ook de bestuurlijke rust die weergekeerd is, is veelzeggend. Er worden weer besluiten genomen in het belang van de inwoners van Dinkelland. Lokaal Dinkelland heeft daarmee het vertrouwen dat hen vier jaar geleden gegeven is, waargemaakt.

Dat vertrouwen hebben we ook nu weer nodig. We willen blijven opkomen voor de belangen van de inwoners van Dinkelland door ook de komende 4 jaar weer deel te gaan uitmaken van het college. Samen met u willen we verder!

En het worden belangrijke jaren. Jaren waarin we te maken krijgen met overheidstaken die naar de gemeente toekomen. Dat vraagt om een daadkrachtig bestuur met visie en oog en oor voor iedereen in de gemeente. In dit verkiezingsprogramma brengen wij een aantal zaken onder de aandacht. Belangrijke zaken waar Lokaal Dinkelland een visie over heeft en samen met u aan wil werken.

LANDELIJKE OVERHEIDSTAKEN NAAR DE GEMEENTE, EEN UITDAGENDE KANS

Onze landelijke overheid gaat taken afstoten en overdoen aan de gemeenten in Nederland. Daar krijgt ook Dinkelland mee te maken. Tal van beslissingen die u aan gaan, worden  binnenkort genomen door de lokale politici. Beslissingen die kunnen gaan over:

  • langdurig ziek zijn en de gevolgen daarvan voor u en uw gezin;
  • (gezond) ouder worden en oud zijn;
  •  de individuele zorg die kinderen nodig hebben;
  • sociale uitkeringen bij langdurige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Allemaal zaken die u persoonlijk kunnen raken, en misschien al hebben geraakt!

Deze decentralisaties van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Jeugdzorg en de zogenaamde Participatiewet vormen voor Lokaal Dinkelland een uitdaging. De participatiewet is onder meer bedoeld om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen.

Wij maken er werk van om de taken, die “Den Haag” overdoet, zo goed mogelijk uit te voeren. En dat willen we doen samen met u. Met zorg en aandacht voor degene die het nodig hebben.  Hoe we dat willen doen, kunt u onder andere lezen in het hoofdstuk “Omzien naar elkaar”.

Lokaal Dinkelland is niet gebonden aan een landelijke partij. Wij hebben de vrijheid om te doen wat we goed vinden voor onze inwoners, zonder dat we ons moeten houden aan de regeltjes van een landelijke partij. Wij vragen uw vertrouwen, zodat we opnieuw samen met u kunnen zorgen voor een sociale samenleving waarin iedereen mee kan doen.