Kernpunten 2014 – 2018:

In 2010 heeft de kiezer onze activiteiten gewaardeerd met 12 zetels in de raad van Dinkelland.
Veel van de speerpunten uit dat verkiezingsprogramma hebben we kunnen realiseren. Daarom hebben we ook voor de komende vier jaar kernpunten geformuleerd waar Lokaal Dinkelland zich hard voor wil maken. We willen graag de kans te krijgen om aan deze kernpunten invulling te geven.

KERNPUNTEN:

®       Zorg op maat om zo lang mogelijk thuis te wonen.

®       Projecten voor en door jongeren mogelijk maken, zodat iedereen mee kan doen.

®       Minder mensen in de bijstand.

®       Afgifte van bouwvergunningen binnen een uur.

®       Lokaal Dinkelland regelt (financiële) steun voor vrijwilligers, mantelzorgers en verenigingen.

®       Instellen sportraad met vrijwilligers uit alle sportgeledingen.

®       Zwembaden in Denekamp en Ootmarsum openhouden en behoud van kwalitatief goede sportaccommodaties in Dinkelland.

®       In stand houden van kwalitatief goede scholen in al onze kernen, ook de kleine scholen.

®       Afschaffing hondenbelasting.

®       Ideeën van inwoners een kans geven, van jong tot oud.

®       Glasvezel en WiFi is noodzaak, ook in het buitengebied.

®       Boeren moeten kunnen blijven boeren.

®       Toeristen langer laten verblijven in Noordoost-Twente door samenwerking in het gebied. 

®       Stimuleringsregeling voor startende ondernemers.