Privacybeleid

Privacyverklaring

Lokaal Dinkelland, statutair gevestigd te Weerselo, zal bij een bezoek aan onze website geen cookies of IP-adressen vastleggen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Lokaal Dinkelland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent of lid wilt worden en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lokaal Dinkelland verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden dan verwerkt:

* Uw voor- en achternaam

* Uw adresgegevens

* Uw telefoonnummer

* Uw e-mailadres

* Uw bankgegevens

WAAROM Lokaal Dinkelland GEGEVENS NODIG HEEFT

Lokaal Dinkelland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen informeren.

Daarnaast kan Lokaal Dinkelland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het toezenden van nieuws en/of informatie. Wij gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden.

HOE LANG Lokaal Dinkelland GEGEVENS BEWAART

Lokaal Dinkelland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard nadat het lidmaatschap beëindigd is.

DELEN MET ANDEREN

Lokaal Dinkelland verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Lokaal Dinkelland worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. Gegevens bij het invullen van een contactformulier op de website van Lokaal Dinkelland worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden en/of wijzigen van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuurssecretariaat@lokaaldinkelland.nl. Lokaal Dinkelland zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Lokaal Dinkelland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lokaal

Dinkelland maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lokaal Dinkelland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het secretariaat van Lokaal Dinkelland op via een e-mail naar bestuurssecretariaat@lokaaldinkelland.nl

Lokaal Dinkelland is als volgt te bereiken:

Postadres: Bisschopstraat 45 7595 AS Weerselo Vestigingsadres: Bisschopstraat 45, 7595 AS Weerselo Inschrijvingsnummer KvK: 08139575 E-mailadres: p.schiphorst@dinkelland.nl