Contact

Raadsleden van Lokaal Dinkelland zijn regelmatig aanwezig op informatie – en burgeroverlegbewonersavonden van de gemeente zoals een inspraakavond op een bestemmingsplanwijziging, herinrichtingsplan of dergelijke.

De kennis die raadsleden opdoen tijdens deze bijeenkomsten gebruiken ze bij het maken van nieuw beleid of de controle op bestaand beleid. Raadsleden hebben de verantwoordelijkheid om zich bij hun werk te laten leiden door de vraag wat goed is voor de hele gemeente Dinkelland (het algemeen belang).

U kunt op diverse manieren contact leggen met de raads en fractieleden van Lokaal Dinkelland. Dit kan door middel van een brief, mail of het contactformulier.

Vragen en opmerkingen zullen beantwoord worden door onze fractiesecretaris in overleg met de fractie.

Zorg ervoor dat u in uw  e-mail duidelijk uw naam en adresgegevens vermeldt.

Ons mail adres is info@lokaaldinkelland