Vrijstelling van giften voor bijstandsgerechtigden