Nieuws

2020

 1. 22 jul - Nieuwsbrief !!
 2. 21 apr - Beeldkwaliteitsplan
 3. 21 apr - Nota biodiversiteit
 4. 21 apr - Volg live de digitale raadsvergadering
 5. 2019

  1. 12 nov - Begroting 2020!
  2. 12 nov - Voorstel-inzake-amendement-over-subsidiering-maatschappelijk-vastgoed
  3. 29 okt - 2e Programmajournaal 2019
  4. 14 okt - Reactie politiek op besluit sluiting spoedzorg Oldenzaal
  5. 8 okt - Verkeerssituaties centrum Weerselo: Bisschopstraat N343 en de Aanleg.
  6. 24 sep - Kerkenvisie
  7. 24 sep - Hopmanstraat
  8. 24 sep - Jonge leu en dure groond
  9. 10 sep - Zorgen om MST Oldenzaal, Huisartsenpost en spoedpost
  10. 9 jul - 1e programmajournaal 2019 en perspectiefnota 2020
  11. 9 jul - Motie: Inbreidingslocaties grote kernen en uitbreidingslocaties kleine kernen
  12. 9 jul - Vragen over BRANDBRIEF No regret maatregelen
  13. 25 jun - Bevindingen Jaarstukken 2018
  14. 3 jun - Schriftelijke vragen Uitspraak Raad van State inzake het PAS
  15. 29 mei - Einde boerderij Aveskamp
  16. 25 mrt - Lukt het Ootmarsum in 2030 energie-neutraal te zijn?
  17. 26 feb - Voorstel inzake intentieovereenkomst Openlucht museum Ootmarsum
  18. 26 feb - Vragen gesteld inzake stichting Ijskoud.
  19. 2018

   1. 18 dec - VVD “Sigaar uit eigen doos!”
   2. 18 dec - Heffing OZB 2019
   3. 13 nov - Begroting 2019
   4. 16 okt - Nota verblijfsrecreatie NO Twente 2018
   5. 16 okt - Oosterveld
   6. 10 okt - Zorgen om Carmel Denekamp
   7. 4 okt - De Rammelbeek: de grens met winkels die altijd zullen blijven!
   8. 10 jul - Koersdocument
   9. 10 jul - Jaarstukken 2017
   10. 28 jun - Landgoed Oosterveld Deurningen
   11. 28 jun - Bouw mestopslag en pluimveestal Esweg Lattrop
   12. 18 jun - Discussie compensatie OZB multi-functionele accommodaties
   13. 29 mei - Nieuw Commissielid Louise Bruggeman geinstalleerd
   14. 29 mei - Gasloos bouwen / duurzaam doorontwikkelen
   15. 29 mei - Huisvesting arbeidsmigranten/seizoenswerkers
   16. 29 mei - Singraven
   17. 25 mei - Florida aan de Dinkel
   18. 11 apr - Samenstelling en omvang van het college
   19. 8 apr - VNG-voorzitter Jan van Zanen: ‘Ik heb de lokale partijen hard nodig’
   20. 20 feb - Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. realisering Dorpsbieb Weerselo
   21. 10 feb - Interview (Twente FM) fractievoorzitter Benny Tijkotte
   22. 30 jan - Voorstel inzake beschikbaar stellen extra bedrag RSC t.b.v. vervanging kunstgrasveld
   23. 2017

    1. 19 dec - OZB compensatie
    2. 19 dec - Stichting Participatie Dinkeland werkt
    3. 28 nov - Voorstel tot afwijzing herziening bestemmingsplan Hondeveldsweg ong. (LOG)
    4. 28 nov - Voorstel inzake vaststelling Sportnota Dinkelland – Trainingsschema
    5. 28 nov - Voorstel inzake Twence vervolg aandeelhouderschap
    6. 7 nov - Visie op de begroting 2018
    7. 7 nov - Vragen Lokaal Dinkelland begroting 2018
    8. 7 nov - Voorstel inzake vaststelling tweede programmajournaal 2017.
    9. 7 nov - Voorstel inzake vaststelling Ambitiedocument Energietransitie Twente
    10. 7 nov - Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Denekamp, Aveskamp”
    11. 19 sep - Voorstel inzake vaststellen procesplan bestuurlijk experiment raad Dinkelland
    12. 12 jul - Voorstel vaststellen Jaarstukken 2016 gemeente Dinkelland
    13. 11 jul - Voorstel jaarstukken 2016 bedrijfsvoerings Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
    14. 11 jul - Voorstel budget voor renovatie en vernieuwbouw Dorper Esch
    15. 27 jun - Visie op Raadsperspectief 2018 en eerste programmajournaal 2017
    16. 27 jun - Programmabegroting 2018 Noaberkracht
    17. 27 jun - Rapportage invulling aanbevelingen uit rekenkamerrapport DinkellandWerkt
    18. 27 jun - Voorstel “Verordening bevordering participatie minima 2017”
    19. 27 jun - Agenda van Twente
    20. 30 mei - Voorstel inzake wijzigen voorrangsregeling op rotondes binnen de bebouwde kom Denekamp
    21. 30 mei - Bestemmingsplan “Landgoed AA Vonders”.
    22. 30 mei - Open debat: KPN zendmast Ootmarsum
    23. 25 apr - Open info-avond “Duurzaam Dinkelland”
    24. 18 apr - Voorstel: vaststelling Raadsperspektief Dinkelland 2018
    25. 18 apr - Voorstel: verkoop aandelen Twence
    26. 5 apr - Schriftelijke vragen m.b.t. stand van zaken Buurtbemiddeling
    27. 28 mrt - Vaststellen beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018
    28. 28 mrt - Renovatie en vernieuwbouw van Dorper Esch
    29. 21 mrt - Beleidswensen Lokaal Dinkelland Raadsperspectief 2018
    30. 21 mrt - Overzicht beleidswensen Lokaal Dinkelland
    31. 14 feb - Voorstel vaststellen verordening starterslening gemeente Dinkelland 2017
    32. 14 feb - Centrumplan Weerselo / Rondweg Weerselo
    33. 31 jan - Voorstel vaststellen kaders prestatie afspraken Stichting Bibliotheek Dinkelland
    34. 10 jan - Voorstel inzake nieuwe samenstelling college
    35. 2016

     1. 20 dec - Visie op rapport Dinkelland Bestuurt
     2. 29 nov - 2e programmajournaal 2016
     3. 29 nov - Evaluatie afvalbeleid
     4. 9 nov - Visie op de begroting 2017
     5. 1 nov - Meerjaren Onderhoud plan wegen en civiele werken (MOP)
     6. 31 okt - 2 leden stappen uit onze raadsfractie
     7. 13 okt - Lezing Prof.dr. Gert-Jan Hospers
     8. 20 sep - Voorstel vaststelling nota Minimabeleid 2016
     9. 12 jul - Jaarstukken 2015 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
     10. 12 jul - Jaarstukken Gemeente Dinkelland 2015
     11. 11 jul - Progammabegroting 2017
     12. 11 jul - Woonvisie 2016
     13. 11 jul - Open debatronde: Sluiten radiologie MST Oldenzaal
     14. 29 jun - 1e programmajournaal 2016
     15. 28 jun - Voorstel in te stemmen met de uitgangspunten Toekomstbestendig en Toegankelijk Vervoer in Dinkelland
     16. 28 jun - Bestemmingsplan Het Spikkert fase 2
     17. 14 jun - Visie op Raadsperspectief 2017
     18. 24 mei - Ontwerpbegroting van gemeenschappelijke regelingen.
     19. 24 mei - Provinciaal inpassingsplan (PIP) en Natura 2000
     20. 24 mei - Toekomstbestendig en toegankelijk vervoer in Dinkelland
     21. 24 mei - Voorstel voorbereidings krediet aanleg 2 fase dusinksweg
     22. 24 mei - Arbeidsvoorwaarden huishoudelijke zorg (motie PvdA)
     23. 19 apr - Voorstel inzake vaststelling Gebiedsvisie en Geurverordening
     24. 19 apr - Voorstel inzake kredietverlening klooster Ootmarsum
     25. 29 mrt - Raadsperspektief 2017
     26. 22 mrt - Uitstervingsgevaar bestuivers (Bijen, vlinders etc.)
     27. 22 mrt - Bezwaren tegen lozen van afvalwater door de NAM
     28. 17 mrt - Er is witte rook! Lokaal Dinkelland heeft een nieuwe fractievoorzitter en een nieuw raadslid
     29. 23 feb - Plan sport en beweging in Lattrop
     30. 23 feb - Vermindering van formatieplaatsen Politie
     31. 12 feb - Vragen betreffende symposium Toekomst van het platteland. Buitengewoon bereikbaar
     32. 29 jan - Vragen Lokaal Dinkelland i.v.m. vermindering van formatieplaatsen Politie
     33. 26 jan - Afscheidswoord fractievoorzitter Nicky Bijen
     34. 26 jan - Beleidsnota inbreidingslocaties Dinkelland
     35. 26 jan - Glasvezel buitenaf
     36. 14 jan - Fractievoorzitter Nicky Bijen verlaat ons.
     37. 2015

      1. 21 dec - 2e Programmajournaal 2015
      2. 15 dec - Herorientatie Dinkelland Werkt
      3. 1 dec - Sanering en herinrichting voormalig vuilstort Diepengoor
      4. 1 dec - Verordening afvalstoffenheffing 2016
      5. 10 nov - Visie op de Begroting 2016
      6. 3 nov - Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Vliegveld Twente naar Technology Base Twente.
      7. 3 nov - Structuurvisie Detailhandel Dinkelland 2015
      8. 3 nov - Bestemmingsplan Ootmarsum, Commanderie
      9. 3 nov - Dusinksweg Ootmarsum fase 2
      10. 3 nov - Op weg naar de duurzame gemeente Dinkelland
      11. 3 nov - Twentse en lokale visie op vervoer
      12. 7 okt - Dorper Esch, renovatie sporthal en een nieuw 6 baans zwembad
      13. 2 okt - Hondenbelasting per 1 januari 2016 afgeschaft
      14. 8 sep - Bedrijfsverplaatsing Werktuig en Bouwdienst
      15. 2 sep - Lokaal Dinkelland en CDA Dinkelland willen stimuleringsfonds voor vluchtelingen Wyllandrie.
      16. 2 sep - Persbericht: Schriftelijke vragen Lokaal Dinkelland aan het College (Art. 39 RvO raad)
      17. 30 jun - Raadsperspectief 2016
      18. 30 jun - Deelneming in NV ROVA Holding
      19. 30 jun - Bestemmingsplan ’t Wenshof Weerselo.
      20. 30 jun - Vaststelling jaarstukken 2014
      21. 23 jun - Visie op Raadsperspectief 2016
      22. 23 jun - Eurowerf Noord te Denekamp
      23. 16 jun - Visie op de jaarstukken 2014
      24. 16 jun - Open debat Dorper Esch
      25. 21 apr - Nota Reserves en Voorzieningen 2015-2018
      26. 21 apr - Kapverordening Dinkelland
      27. 21 apr - Invoering (Wwz) Wet Werk en Zekerheid
      28. 31 mrt - Afvalbeleidsplan
      29. 31 mrt - Planontwikkeling Commanderie Ootmarsum
      30. 31 mrt - Parkeerbeleid Dinkelland
      31. 31 mrt - Open debat ronde Commanderie
      32. 3 mrt - Opvang vluchtelingen Wyllandrie
      33. 3 mrt - Waterinjecties / gaswinning NAM
      34. 28 jan - Vluchtelingenopvang Ootmarsum
      35. 27 jan - Afvalwaterinjecties in de NAM locaties in Dinkelland
      36. 27 jan - Samen kansrijk verbinden (Sportcomplex Dorper Esch, Kulturhus en Scholen)
      37. 27 jan - LOG Hondeveldsweg Weerselo
      38. 23 jan - Water injectie in de NAM locaties in Dinkelland
      39. 17 jan - Invoering 3 decentralisaties; de veranderingen in de zorg
      40. 2014

       1. 17 dec - Grenzeloze zorg in de Euregio
       2. 14 dec - Nieuw leven in het oude Maria ad Fontes klooster in Ootmarsum
       3. 14 dec - Commanderie Ootmarsum
       4. 10 dec - Informatiebijeenkomst NAM
       5. 4 dec - Presentatie Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dinsdag 9 december 2014 Gemeentehuis Dinkelland
       6. 11 nov - Begroting 2015 en Meerjarenperspectief 2016 t/m 2018
       7. 11 nov - Vragen verkeersveiligheid kruising Spittendijk/Churchillstraat te Denekamp
       8. 4 nov - Visie op het najaarsbericht
       9. 2 nov - Netto schuld per inwoner in Overijssel
       10. 7 okt - Voorstel inzake het vaststellen van het beleidsplan “Omzien naar elkaar”
       11. 7 okt - Voorstel inzake voorbereidings- en investeringsbudget nieuwbouw basisschool Kerkewei Rossum.
       12. 7 okt - Beschut werken
       13. 9 sep - Visie op de Kaderbrief 2015
       14. 1 jul - Bestemming en Beeldkwaliteitsplan Het Spikkert Weerselo
       15. 25 jun - Voorstel inzake ontwerpbegroting Gemeenschappelijke regelingen (Top Craft)
       16. 24 jun - Voorstel inzake voorjaarsbericht
       17. 24 jun - Voorstel inzake jaarstukken 2013
       18. 3 jun - Coalitieprogramma 2014 – 2018
       19. 3 jun - Voorstel inzake Governance Jeugdzorg Twente
       20. 3 jun - Voorstel Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
       21. 24 apr - Presentatie coalitie programma.
       22. 23 apr - Woord (in)formateur tijdens persconferentie
       23. 25 feb - Pompen of verzuipen door accijnsverhogingen
       24. 19 feb - Sportcomplex Dorper Esch blijft gewoon open
       25. 19 feb - Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland 2014-2020
       26. 21 jan - VISIENOTA “OMZIEN NAAR ELKAAR
       27. 2013

        1. 18 dec - Drank- en horecaverordening
        2. 18 dec - Bestemmingsplan “Recreatieterrein Kleikoel” te Ootmarsum.
        3. 18 dec - Bestemmingsplan Saasveld, recreatiepark ’t Satersloo
        4. 13 nov - Begroting 2014 en Meerjarenperspectief 2015 t/m 2017
        5. 6 nov - Bestemmingsplan “Commanderie Ootmarsum”.
        6. 6 nov - Najaarsbericht 2013.
        7. 9 okt - Bestemmingsplan Denekamp, Vledderstraat Brinkstraat.
        8. 9 okt - Beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
        9. 9 okt - Fietstunnel Borgbosweg.
        10. 16 sep - Structuurvisie
        11. 16 sep - Starterslening:
        12. 5 jun - Raadsplan 2014
        13. 5 jun - Zwembad “Dorper Esch”
        14. 5 jun - Inzameling grof huishoudelijk afval.
        15. 5 jun - Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Weerselo Gunnerstraat 33”
        16. 28 mei - Verzelfstandiging groot onderhoud sport
        17. 28 mei - Visienota Transformatie Jeugdzorg
        18. 16 apr - Verzelfstandiging groot onderhoud sport
        19. 19 mrt - Opstart DinkellandWerkt
        20. 19 mrt - ‘Bestemmingsplan Eurowerft Noord’
        21. 27 feb - Voorstel inzake de toekomst van het Dorper Esch
        22. 29 jan - Voorstel inzake Inzameling grof Huishoudelijk afval
        23. 29 jan - Bestemmingsplan “Buitengebied, Tipweg 3 Saasveld”
        24. 2012

         1. 13 dec - Najaarsrekening 2012
         2. 13 nov - Toekomst Dorper Esch
         3. 13 nov - Aanpassing A.P.V.: Carbidschieten met de jaarwisseling
         4. 6 nov - Begroting 2013
         5. 10 jul - Voorstel ontwerp-LOG visie
         6. 10 jul - Gebiedsvisie NO-Twente
         7. 22 mei - Bestemmingsplan Buitengebied Deurningen betreffende Deurningerstraat en Borgdijk.
         8. 24 apr - Privatiseringsplan Dorper Esch
         9. 17 apr - Raadsplan 2013
         10. 24 mrt - Privatiseringsplan Voetbal en tennisvelden
         11. 20 mrt - Budget kleine ergernissen 2011 ook beschikbaar in 2012
         12. 20 mrt - Reactie op samenwerking Dinkelland Tubbergen
         13. 20 mrt - Natura 2000
         14. 24 jan - Privatiseringsplan Dorper Esch
         15. 16 jan - Introductie nieuwe website Lokaal Dinkelland
         16. 2011

          1. 20 dec - Programmabegroting 2012
          2. 20 dec - Stookvergunning (snoeihout) in Dinkelland
          3. 20 dec - “Notitie Mensenwerk “
          4. 18 okt - “Zuinig op Sport”
          5. 18 okt - Privatiseringsplan Dorper Esch
          6. 18 okt - “Voetbalvereniging DTC 07”
          7. 25 jan - Nota grondbeleid
          8. 2010

           1. 9 nov - Gemeentelijke begroting 2011
           2. 14 sep - Herontwikkeling Luchthaven Twente
           3. 15 jun - Voorstel tot vaststelling van het Raadsplan 2011
           4. 15 jun - Dinkelland toetst grondprijzen woningbouwkavels
           5. 15 jun - Nota grondbeleid
           6. 18 feb - Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2010
           7. 14 jan - Antwoorden schriftelijke vragen Lokaal Dinkelland d.d. 14 januari.