Nieuws

2018

 1. 18 dec - VVD “Sigaar uit eigen doos!”
 2. 18 dec - Heffing OZB 2019
 3. 13 nov - Begroting 2019
 4. 16 okt - Nota verblijfsrecreatie NO Twente 2018
 5. 16 okt - Oosterveld
 6. 10 okt - Zorgen om Carmel Denekamp
 7. 4 okt - De Rammelbeek: de grens met winkels die altijd zullen blijven!
 8. 10 jul - Koersdocument
 9. 10 jul - Jaarstukken 2017
 10. 28 jun - Landgoed Oosterveld Deurningen
 11. 28 jun - Bouw mestopslag en pluimveestal Esweg Lattrop
 12. 18 jun - Discussie compensatie OZB multi-functionele accommodaties
 13. 29 mei - Nieuw Commissielid Louise Bruggeman geinstalleerd
 14. 29 mei - Gasloos bouwen / duurzaam doorontwikkelen
 15. 29 mei - Huisvesting arbeidsmigranten/seizoenswerkers
 16. 29 mei - Singraven
 17. 25 mei - Florida aan de Dinkel
 18. 11 apr - Samenstelling en omvang van het college
 19. 8 apr - VNG-voorzitter Jan van Zanen: ‘Ik heb de lokale partijen hard nodig’
 20. 20 feb - Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. realisering Dorpsbieb Weerselo
 21. 10 feb - Interview (Twente FM) fractievoorzitter Benny Tijkotte
 22. 30 jan - Voorstel inzake beschikbaar stellen extra bedrag RSC t.b.v. vervanging kunstgrasveld
 23. 2017

  1. 19 dec - OZB compensatie
  2. 19 dec - Stichting Participatie Dinkeland werkt
  3. 28 nov - Voorstel tot afwijzing herziening bestemmingsplan Hondeveldsweg ong. (LOG)
  4. 28 nov - Voorstel inzake vaststelling Sportnota Dinkelland – Trainingsschema
  5. 28 nov - Voorstel inzake Twence vervolg aandeelhouderschap
  6. 7 nov - Visie op de begroting 2018
  7. 7 nov - Vragen Lokaal Dinkelland begroting 2018
  8. 7 nov - Voorstel inzake vaststelling tweede programmajournaal 2017.
  9. 7 nov - Voorstel inzake vaststelling Ambitiedocument Energietransitie Twente
  10. 7 nov - Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Denekamp, Aveskamp”
  11. 19 sep - Voorstel inzake vaststellen procesplan bestuurlijk experiment raad Dinkelland
  12. 12 jul - Voorstel vaststellen Jaarstukken 2016 gemeente Dinkelland
  13. 11 jul - Voorstel jaarstukken 2016 bedrijfsvoerings Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
  14. 11 jul - Voorstel budget voor renovatie en vernieuwbouw Dorper Esch
  15. 27 jun - Visie op Raadsperspectief 2018 en eerste programmajournaal 2017
  16. 27 jun - Programmabegroting 2018 Noaberkracht
  17. 27 jun - Rapportage invulling aanbevelingen uit rekenkamerrapport DinkellandWerkt
  18. 27 jun - Voorstel “Verordening bevordering participatie minima 2017”
  19. 27 jun - Agenda van Twente
  20. 30 mei - Voorstel inzake wijzigen voorrangsregeling op rotondes binnen de bebouwde kom Denekamp
  21. 30 mei - Bestemmingsplan “Landgoed AA Vonders”.
  22. 30 mei - Open debat: KPN zendmast Ootmarsum
  23. 25 apr - Open info-avond “Duurzaam Dinkelland”
  24. 18 apr - Voorstel: vaststelling Raadsperspektief Dinkelland 2018
  25. 18 apr - Voorstel: verkoop aandelen Twence
  26. 5 apr - Schriftelijke vragen m.b.t. stand van zaken Buurtbemiddeling
  27. 28 mrt - Vaststellen beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018
  28. 28 mrt - Renovatie en vernieuwbouw van Dorper Esch
  29. 21 mrt - Beleidswensen Lokaal Dinkelland Raadsperspectief 2018
  30. 21 mrt - Overzicht beleidswensen Lokaal Dinkelland
  31. 14 feb - Voorstel vaststellen verordening starterslening gemeente Dinkelland 2017
  32. 14 feb - Centrumplan Weerselo / Rondweg Weerselo
  33. 31 jan - Voorstel vaststellen kaders prestatie afspraken Stichting Bibliotheek Dinkelland
  34. 10 jan - Voorstel inzake nieuwe samenstelling college
  35. 2016

   1. 20 dec - Visie op rapport Dinkelland Bestuurt
   2. 29 nov - 2e programmajournaal 2016
   3. 29 nov - Evaluatie afvalbeleid
   4. 9 nov - Visie op de begroting 2017
   5. 1 nov - Meerjaren Onderhoud plan wegen en civiele werken (MOP)
   6. 31 okt - 2 leden stappen uit onze raadsfractie
   7. 13 okt - Lezing Prof.dr. Gert-Jan Hospers
   8. 20 sep - Voorstel vaststelling nota Minimabeleid 2016
   9. 12 jul - Jaarstukken 2015 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
   10. 12 jul - Jaarstukken Gemeente Dinkelland 2015
   11. 11 jul - Progammabegroting 2017
   12. 11 jul - Woonvisie 2016
   13. 11 jul - Open debatronde: Sluiten radiologie MST Oldenzaal
   14. 29 jun - 1e programmajournaal 2016
   15. 28 jun - Voorstel in te stemmen met de uitgangspunten Toekomstbestendig en Toegankelijk Vervoer in Dinkelland
   16. 28 jun - Bestemmingsplan Het Spikkert fase 2
   17. 14 jun - Visie op Raadsperspectief 2017
   18. 24 mei - Ontwerpbegroting van gemeenschappelijke regelingen.
   19. 24 mei - Provinciaal inpassingsplan (PIP) en Natura 2000
   20. 24 mei - Toekomstbestendig en toegankelijk vervoer in Dinkelland
   21. 24 mei - Voorstel voorbereidings krediet aanleg 2 fase dusinksweg
   22. 24 mei - Arbeidsvoorwaarden huishoudelijke zorg (motie PvdA)
   23. 19 apr - Voorstel inzake vaststelling Gebiedsvisie en Geurverordening
   24. 19 apr - Voorstel inzake kredietverlening klooster Ootmarsum
   25. 29 mrt - Raadsperspektief 2017
   26. 22 mrt - Uitstervingsgevaar bestuivers (Bijen, vlinders etc.)
   27. 22 mrt - Bezwaren tegen lozen van afvalwater door de NAM
   28. 17 mrt - Er is witte rook! Lokaal Dinkelland heeft een nieuwe fractievoorzitter en een nieuw raadslid
   29. 23 feb - Plan sport en beweging in Lattrop
   30. 23 feb - Vermindering van formatieplaatsen Politie
   31. 12 feb - Vragen betreffende symposium Toekomst van het platteland. Buitengewoon bereikbaar
   32. 29 jan - Vragen Lokaal Dinkelland i.v.m. vermindering van formatieplaatsen Politie
   33. 26 jan - Afscheidswoord fractievoorzitter Nicky Bijen
   34. 26 jan - Beleidsnota inbreidingslocaties Dinkelland
   35. 26 jan - Glasvezel buitenaf
   36. 14 jan - Fractievoorzitter Nicky Bijen verlaat ons.
   37. 2015

    1. 21 dec - 2e Programmajournaal 2015
    2. 15 dec - Herorientatie Dinkelland Werkt
    3. 1 dec - Sanering en herinrichting voormalig vuilstort Diepengoor
    4. 1 dec - Verordening afvalstoffenheffing 2016
    5. 10 nov - Visie op de Begroting 2016
    6. 3 nov - Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Vliegveld Twente naar Technology Base Twente.
    7. 3 nov - Structuurvisie Detailhandel Dinkelland 2015
    8. 3 nov - Bestemmingsplan Ootmarsum, Commanderie
    9. 3 nov - Dusinksweg Ootmarsum fase 2
    10. 3 nov - Op weg naar de duurzame gemeente Dinkelland
    11. 3 nov - Twentse en lokale visie op vervoer
    12. 7 okt - Dorper Esch, renovatie sporthal en een nieuw 6 baans zwembad
    13. 2 okt - Hondenbelasting per 1 januari 2016 afgeschaft
    14. 8 sep - Bedrijfsverplaatsing Werktuig en Bouwdienst
    15. 2 sep - Lokaal Dinkelland en CDA Dinkelland willen stimuleringsfonds voor vluchtelingen Wyllandrie.
    16. 2 sep - Persbericht: Schriftelijke vragen Lokaal Dinkelland aan het College (Art. 39 RvO raad)
    17. 30 jun - Raadsperspectief 2016
    18. 30 jun - Deelneming in NV ROVA Holding
    19. 30 jun - Bestemmingsplan ’t Wenshof Weerselo.
    20. 30 jun - Vaststelling jaarstukken 2014
    21. 23 jun - Visie op Raadsperspectief 2016
    22. 23 jun - Eurowerf Noord te Denekamp
    23. 16 jun - Visie op de jaarstukken 2014
    24. 16 jun - Open debat Dorper Esch
    25. 21 apr - Nota Reserves en Voorzieningen 2015-2018
    26. 21 apr - Kapverordening Dinkelland
    27. 21 apr - Invoering (Wwz) Wet Werk en Zekerheid
    28. 31 mrt - Afvalbeleidsplan
    29. 31 mrt - Planontwikkeling Commanderie Ootmarsum
    30. 31 mrt - Parkeerbeleid Dinkelland
    31. 31 mrt - Open debat ronde Commanderie
    32. 3 mrt - Opvang vluchtelingen Wyllandrie
    33. 3 mrt - Waterinjecties / gaswinning NAM
    34. 28 jan - Vluchtelingenopvang Ootmarsum
    35. 27 jan - Afvalwaterinjecties in de NAM locaties in Dinkelland
    36. 27 jan - Samen kansrijk verbinden (Sportcomplex Dorper Esch, Kulturhus en Scholen)
    37. 27 jan - LOG Hondeveldsweg Weerselo
    38. 23 jan - Water injectie in de NAM locaties in Dinkelland
    39. 17 jan - Invoering 3 decentralisaties; de veranderingen in de zorg
    40. 2014

     1. 17 dec - Grenzeloze zorg in de Euregio
     2. 14 dec - Nieuw leven in het oude Maria ad Fontes klooster in Ootmarsum
     3. 14 dec - Commanderie Ootmarsum
     4. 10 dec - Informatiebijeenkomst NAM
     5. 4 dec - Presentatie Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dinsdag 9 december 2014 Gemeentehuis Dinkelland
     6. 11 nov - Begroting 2015 en Meerjarenperspectief 2016 t/m 2018
     7. 11 nov - Vragen verkeersveiligheid kruising Spittendijk/Churchillstraat te Denekamp
     8. 4 nov - Visie op het najaarsbericht
     9. 2 nov - Netto schuld per inwoner in Overijssel
     10. 7 okt - Voorstel inzake het vaststellen van het beleidsplan “Omzien naar elkaar”
     11. 7 okt - Voorstel inzake voorbereidings- en investeringsbudget nieuwbouw basisschool Kerkewei Rossum.
     12. 7 okt - Beschut werken
     13. 9 sep - Visie op de Kaderbrief 2015
     14. 1 jul - Bestemming en Beeldkwaliteitsplan Het Spikkert Weerselo
     15. 25 jun - Voorstel inzake ontwerpbegroting Gemeenschappelijke regelingen (Top Craft)
     16. 24 jun - Voorstel inzake voorjaarsbericht
     17. 24 jun - Voorstel inzake jaarstukken 2013
     18. 3 jun - Coalitieprogramma 2014 – 2018
     19. 3 jun - Voorstel inzake Governance Jeugdzorg Twente
     20. 3 jun - Voorstel Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
     21. 24 apr - Presentatie coalitie programma.
     22. 23 apr - Woord (in)formateur tijdens persconferentie
     23. 25 feb - Pompen of verzuipen door accijnsverhogingen
     24. 19 feb - Sportcomplex Dorper Esch blijft gewoon open
     25. 19 feb - Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland 2014-2020
     26. 21 jan - VISIENOTA “OMZIEN NAAR ELKAAR
     27. 2013

      1. 18 dec - Drank- en horecaverordening
      2. 18 dec - Bestemmingsplan “Recreatieterrein Kleikoel” te Ootmarsum.
      3. 18 dec - Bestemmingsplan Saasveld, recreatiepark ’t Satersloo
      4. 13 nov - Begroting 2014 en Meerjarenperspectief 2015 t/m 2017
      5. 6 nov - Bestemmingsplan “Commanderie Ootmarsum”.
      6. 6 nov - Najaarsbericht 2013.
      7. 9 okt - Bestemmingsplan Denekamp, Vledderstraat Brinkstraat.
      8. 9 okt - Beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
      9. 9 okt - Fietstunnel Borgbosweg.
      10. 16 sep - Structuurvisie
      11. 16 sep - Starterslening:
      12. 5 jun - Raadsplan 2014
      13. 5 jun - Zwembad “Dorper Esch”
      14. 5 jun - Inzameling grof huishoudelijk afval.
      15. 5 jun - Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Weerselo Gunnerstraat 33”
      16. 28 mei - Verzelfstandiging groot onderhoud sport
      17. 28 mei - Visienota Transformatie Jeugdzorg
      18. 16 apr - Verzelfstandiging groot onderhoud sport
      19. 19 mrt - Opstart DinkellandWerkt
      20. 19 mrt - ‘Bestemmingsplan Eurowerft Noord’
      21. 27 feb - Voorstel inzake de toekomst van het Dorper Esch
      22. 29 jan - Voorstel inzake Inzameling grof Huishoudelijk afval
      23. 29 jan - Bestemmingsplan “Buitengebied, Tipweg 3 Saasveld”
      24. 2012

       1. 13 dec - Najaarsrekening 2012
       2. 13 nov - Toekomst Dorper Esch
       3. 13 nov - Aanpassing A.P.V.: Carbidschieten met de jaarwisseling
       4. 6 nov - Begroting 2013
       5. 10 jul - Voorstel ontwerp-LOG visie
       6. 10 jul - Gebiedsvisie NO-Twente
       7. 22 mei - Bestemmingsplan Buitengebied Deurningen betreffende Deurningerstraat en Borgdijk.
       8. 24 apr - Privatiseringsplan Dorper Esch
       9. 17 apr - Raadsplan 2013
       10. 24 mrt - Privatiseringsplan Voetbal en tennisvelden
       11. 20 mrt - Budget kleine ergernissen 2011 ook beschikbaar in 2012
       12. 20 mrt - Reactie op samenwerking Dinkelland Tubbergen
       13. 20 mrt - Natura 2000
       14. 24 jan - Privatiseringsplan Dorper Esch
       15. 16 jan - Introductie nieuwe website Lokaal Dinkelland
       16. 2011

        1. 20 dec - Programmabegroting 2012
        2. 20 dec - Stookvergunning (snoeihout) in Dinkelland
        3. 20 dec - “Notitie Mensenwerk “
        4. 18 okt - “Zuinig op Sport”
        5. 18 okt - Privatiseringsplan Dorper Esch
        6. 18 okt - “Voetbalvereniging DTC 07”
        7. 25 jan - Nota grondbeleid
        8. 2010

         1. 9 nov - Gemeentelijke begroting 2011
         2. 14 sep - Herontwikkeling Luchthaven Twente
         3. 15 jun - Voorstel tot vaststelling van het Raadsplan 2011
         4. 15 jun - Dinkelland toetst grondprijzen woningbouwkavels
         5. 15 jun - Nota grondbeleid
         6. 18 feb - Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2010
         7. 14 jan - Antwoorden schriftelijke vragen Lokaal Dinkelland d.d. 14 januari.