Nieuws

2019

 1. 12 nov - Begroting 2020!
 2. 12 nov - Voorstel-inzake-amendement-over-subsidiering-maatschappelijk-vastgoed
 3. 29 okt - 2e Programmajournaal 2019
 4. 14 okt - Reactie politiek op besluit sluiting spoedzorg Oldenzaal
 5. 8 okt - Verkeerssituaties centrum Weerselo: Bisschopstraat N343 en de Aanleg.
 6. 24 sep - Kerkenvisie
 7. 24 sep - Hopmanstraat
 8. 24 sep - Jonge leu en dure groond
 9. 10 sep - Zorgen om MST Oldenzaal, Huisartsenpost en spoedpost
 10. 9 jul - 1e programmajournaal 2019 en perspectiefnota 2020
 11. 9 jul - Motie: Inbreidingslocaties grote kernen en uitbreidingslocaties kleine kernen
 12. 9 jul - Vragen over BRANDBRIEF No regret maatregelen
 13. 25 jun - Bevindingen Jaarstukken 2018
 14. 3 jun - Schriftelijke vragen Uitspraak Raad van State inzake het PAS
 15. 29 mei - Einde boerderij Aveskamp
 16. 25 mrt - Lukt het Ootmarsum in 2030 energie-neutraal te zijn?
 17. 26 feb - Voorstel inzake intentieovereenkomst Openlucht museum Ootmarsum
 18. 26 feb - Vragen gesteld inzake stichting Ijskoud.
 19. 2018

  1. 18 dec - VVD “Sigaar uit eigen doos!”
  2. 18 dec - Heffing OZB 2019
  3. 13 nov - Begroting 2019
  4. 16 okt - Nota verblijfsrecreatie NO Twente 2018
  5. 16 okt - Oosterveld
  6. 10 okt - Zorgen om Carmel Denekamp
  7. 4 okt - De Rammelbeek: de grens met winkels die altijd zullen blijven!
  8. 10 jul - Koersdocument
  9. 10 jul - Jaarstukken 2017
  10. 28 jun - Landgoed Oosterveld Deurningen
  11. 28 jun - Bouw mestopslag en pluimveestal Esweg Lattrop
  12. 18 jun - Discussie compensatie OZB multi-functionele accommodaties
  13. 29 mei - Nieuw Commissielid Louise Bruggeman geinstalleerd
  14. 29 mei - Gasloos bouwen / duurzaam doorontwikkelen
  15. 29 mei - Huisvesting arbeidsmigranten/seizoenswerkers
  16. 29 mei - Singraven
  17. 25 mei - Florida aan de Dinkel
  18. 11 apr - Samenstelling en omvang van het college
  19. 8 apr - VNG-voorzitter Jan van Zanen: ‘Ik heb de lokale partijen hard nodig’
  20. 20 feb - Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. realisering Dorpsbieb Weerselo
  21. 10 feb - Interview (Twente FM) fractievoorzitter Benny Tijkotte
  22. 30 jan - Voorstel inzake beschikbaar stellen extra bedrag RSC t.b.v. vervanging kunstgrasveld
  23. 2017

   1. 19 dec - OZB compensatie
   2. 19 dec - Stichting Participatie Dinkeland werkt
   3. 28 nov - Voorstel tot afwijzing herziening bestemmingsplan Hondeveldsweg ong. (LOG)
   4. 28 nov - Voorstel inzake vaststelling Sportnota Dinkelland – Trainingsschema
   5. 28 nov - Voorstel inzake Twence vervolg aandeelhouderschap
   6. 7 nov - Visie op de begroting 2018
   7. 7 nov - Vragen Lokaal Dinkelland begroting 2018
   8. 7 nov - Voorstel inzake vaststelling tweede programmajournaal 2017.
   9. 7 nov - Voorstel inzake vaststelling Ambitiedocument Energietransitie Twente
   10. 7 nov - Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Denekamp, Aveskamp”
   11. 19 sep - Voorstel inzake vaststellen procesplan bestuurlijk experiment raad Dinkelland
   12. 12 jul - Voorstel vaststellen Jaarstukken 2016 gemeente Dinkelland
   13. 11 jul - Voorstel jaarstukken 2016 bedrijfsvoerings Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
   14. 11 jul - Voorstel budget voor renovatie en vernieuwbouw Dorper Esch
   15. 27 jun - Visie op Raadsperspectief 2018 en eerste programmajournaal 2017
   16. 27 jun - Programmabegroting 2018 Noaberkracht
   17. 27 jun - Rapportage invulling aanbevelingen uit rekenkamerrapport DinkellandWerkt
   18. 27 jun - Voorstel “Verordening bevordering participatie minima 2017”
   19. 27 jun - Agenda van Twente
   20. 30 mei - Voorstel inzake wijzigen voorrangsregeling op rotondes binnen de bebouwde kom Denekamp
   21. 30 mei - Bestemmingsplan “Landgoed AA Vonders”.
   22. 30 mei - Open debat: KPN zendmast Ootmarsum
   23. 25 apr - Open info-avond “Duurzaam Dinkelland”
   24. 18 apr - Voorstel: vaststelling Raadsperspektief Dinkelland 2018
   25. 18 apr - Voorstel: verkoop aandelen Twence
   26. 5 apr - Schriftelijke vragen m.b.t. stand van zaken Buurtbemiddeling
   27. 28 mrt - Vaststellen beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018
   28. 28 mrt - Renovatie en vernieuwbouw van Dorper Esch
   29. 21 mrt - Beleidswensen Lokaal Dinkelland Raadsperspectief 2018
   30. 21 mrt - Overzicht beleidswensen Lokaal Dinkelland
   31. 14 feb - Voorstel vaststellen verordening starterslening gemeente Dinkelland 2017
   32. 14 feb - Centrumplan Weerselo / Rondweg Weerselo
   33. 31 jan - Voorstel vaststellen kaders prestatie afspraken Stichting Bibliotheek Dinkelland
   34. 10 jan - Voorstel inzake nieuwe samenstelling college
   35. 2016

    1. 20 dec - Visie op rapport Dinkelland Bestuurt
    2. 29 nov - 2e programmajournaal 2016
    3. 29 nov - Evaluatie afvalbeleid
    4. 9 nov - Visie op de begroting 2017
    5. 1 nov - Meerjaren Onderhoud plan wegen en civiele werken (MOP)
    6. 31 okt - 2 leden stappen uit onze raadsfractie
    7. 13 okt - Lezing Prof.dr. Gert-Jan Hospers
    8. 20 sep - Voorstel vaststelling nota Minimabeleid 2016
    9. 12 jul - Jaarstukken 2015 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
    10. 12 jul - Jaarstukken Gemeente Dinkelland 2015
    11. 11 jul - Progammabegroting 2017
    12. 11 jul - Woonvisie 2016
    13. 11 jul - Open debatronde: Sluiten radiologie MST Oldenzaal
    14. 29 jun - 1e programmajournaal 2016
    15. 28 jun - Voorstel in te stemmen met de uitgangspunten Toekomstbestendig en Toegankelijk Vervoer in Dinkelland
    16. 28 jun - Bestemmingsplan Het Spikkert fase 2
    17. 14 jun - Visie op Raadsperspectief 2017
    18. 24 mei - Ontwerpbegroting van gemeenschappelijke regelingen.
    19. 24 mei - Provinciaal inpassingsplan (PIP) en Natura 2000
    20. 24 mei - Toekomstbestendig en toegankelijk vervoer in Dinkelland
    21. 24 mei - Voorstel voorbereidings krediet aanleg 2 fase dusinksweg
    22. 24 mei - Arbeidsvoorwaarden huishoudelijke zorg (motie PvdA)
    23. 19 apr - Voorstel inzake vaststelling Gebiedsvisie en Geurverordening
    24. 19 apr - Voorstel inzake kredietverlening klooster Ootmarsum
    25. 29 mrt - Raadsperspektief 2017
    26. 22 mrt - Uitstervingsgevaar bestuivers (Bijen, vlinders etc.)
    27. 22 mrt - Bezwaren tegen lozen van afvalwater door de NAM
    28. 17 mrt - Er is witte rook! Lokaal Dinkelland heeft een nieuwe fractievoorzitter en een nieuw raadslid
    29. 23 feb - Plan sport en beweging in Lattrop
    30. 23 feb - Vermindering van formatieplaatsen Politie
    31. 12 feb - Vragen betreffende symposium Toekomst van het platteland. Buitengewoon bereikbaar
    32. 29 jan - Vragen Lokaal Dinkelland i.v.m. vermindering van formatieplaatsen Politie
    33. 26 jan - Afscheidswoord fractievoorzitter Nicky Bijen
    34. 26 jan - Beleidsnota inbreidingslocaties Dinkelland
    35. 26 jan - Glasvezel buitenaf
    36. 14 jan - Fractievoorzitter Nicky Bijen verlaat ons.
    37. 2015

     1. 21 dec - 2e Programmajournaal 2015
     2. 15 dec - Herorientatie Dinkelland Werkt
     3. 1 dec - Sanering en herinrichting voormalig vuilstort Diepengoor
     4. 1 dec - Verordening afvalstoffenheffing 2016
     5. 10 nov - Visie op de Begroting 2016
     6. 3 nov - Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Vliegveld Twente naar Technology Base Twente.
     7. 3 nov - Structuurvisie Detailhandel Dinkelland 2015
     8. 3 nov - Bestemmingsplan Ootmarsum, Commanderie
     9. 3 nov - Dusinksweg Ootmarsum fase 2
     10. 3 nov - Op weg naar de duurzame gemeente Dinkelland
     11. 3 nov - Twentse en lokale visie op vervoer
     12. 7 okt - Dorper Esch, renovatie sporthal en een nieuw 6 baans zwembad
     13. 2 okt - Hondenbelasting per 1 januari 2016 afgeschaft
     14. 8 sep - Bedrijfsverplaatsing Werktuig en Bouwdienst
     15. 2 sep - Lokaal Dinkelland en CDA Dinkelland willen stimuleringsfonds voor vluchtelingen Wyllandrie.
     16. 2 sep - Persbericht: Schriftelijke vragen Lokaal Dinkelland aan het College (Art. 39 RvO raad)
     17. 30 jun - Raadsperspectief 2016
     18. 30 jun - Deelneming in NV ROVA Holding
     19. 30 jun - Bestemmingsplan ’t Wenshof Weerselo.
     20. 30 jun - Vaststelling jaarstukken 2014
     21. 23 jun - Visie op Raadsperspectief 2016
     22. 23 jun - Eurowerf Noord te Denekamp
     23. 16 jun - Visie op de jaarstukken 2014
     24. 16 jun - Open debat Dorper Esch
     25. 21 apr - Nota Reserves en Voorzieningen 2015-2018
     26. 21 apr - Kapverordening Dinkelland
     27. 21 apr - Invoering (Wwz) Wet Werk en Zekerheid
     28. 31 mrt - Afvalbeleidsplan
     29. 31 mrt - Planontwikkeling Commanderie Ootmarsum
     30. 31 mrt - Parkeerbeleid Dinkelland
     31. 31 mrt - Open debat ronde Commanderie
     32. 3 mrt - Opvang vluchtelingen Wyllandrie
     33. 3 mrt - Waterinjecties / gaswinning NAM
     34. 28 jan - Vluchtelingenopvang Ootmarsum
     35. 27 jan - Afvalwaterinjecties in de NAM locaties in Dinkelland
     36. 27 jan - Samen kansrijk verbinden (Sportcomplex Dorper Esch, Kulturhus en Scholen)
     37. 27 jan - LOG Hondeveldsweg Weerselo
     38. 23 jan - Water injectie in de NAM locaties in Dinkelland
     39. 17 jan - Invoering 3 decentralisaties; de veranderingen in de zorg
     40. 2014

      1. 17 dec - Grenzeloze zorg in de Euregio
      2. 14 dec - Nieuw leven in het oude Maria ad Fontes klooster in Ootmarsum
      3. 14 dec - Commanderie Ootmarsum
      4. 10 dec - Informatiebijeenkomst NAM
      5. 4 dec - Presentatie Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dinsdag 9 december 2014 Gemeentehuis Dinkelland
      6. 11 nov - Begroting 2015 en Meerjarenperspectief 2016 t/m 2018
      7. 11 nov - Vragen verkeersveiligheid kruising Spittendijk/Churchillstraat te Denekamp
      8. 4 nov - Visie op het najaarsbericht
      9. 2 nov - Netto schuld per inwoner in Overijssel
      10. 7 okt - Voorstel inzake het vaststellen van het beleidsplan “Omzien naar elkaar”
      11. 7 okt - Voorstel inzake voorbereidings- en investeringsbudget nieuwbouw basisschool Kerkewei Rossum.
      12. 7 okt - Beschut werken
      13. 9 sep - Visie op de Kaderbrief 2015
      14. 1 jul - Bestemming en Beeldkwaliteitsplan Het Spikkert Weerselo
      15. 25 jun - Voorstel inzake ontwerpbegroting Gemeenschappelijke regelingen (Top Craft)
      16. 24 jun - Voorstel inzake voorjaarsbericht
      17. 24 jun - Voorstel inzake jaarstukken 2013
      18. 3 jun - Coalitieprogramma 2014 – 2018
      19. 3 jun - Voorstel inzake Governance Jeugdzorg Twente
      20. 3 jun - Voorstel Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
      21. 24 apr - Presentatie coalitie programma.
      22. 23 apr - Woord (in)formateur tijdens persconferentie
      23. 25 feb - Pompen of verzuipen door accijnsverhogingen
      24. 19 feb - Sportcomplex Dorper Esch blijft gewoon open
      25. 19 feb - Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland 2014-2020
      26. 21 jan - VISIENOTA “OMZIEN NAAR ELKAAR
      27. 2013

       1. 18 dec - Drank- en horecaverordening
       2. 18 dec - Bestemmingsplan “Recreatieterrein Kleikoel” te Ootmarsum.
       3. 18 dec - Bestemmingsplan Saasveld, recreatiepark ’t Satersloo
       4. 13 nov - Begroting 2014 en Meerjarenperspectief 2015 t/m 2017
       5. 6 nov - Bestemmingsplan “Commanderie Ootmarsum”.
       6. 6 nov - Najaarsbericht 2013.
       7. 9 okt - Bestemmingsplan Denekamp, Vledderstraat Brinkstraat.
       8. 9 okt - Beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
       9. 9 okt - Fietstunnel Borgbosweg.
       10. 16 sep - Structuurvisie
       11. 16 sep - Starterslening:
       12. 5 jun - Raadsplan 2014
       13. 5 jun - Zwembad “Dorper Esch”
       14. 5 jun - Inzameling grof huishoudelijk afval.
       15. 5 jun - Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Weerselo Gunnerstraat 33”
       16. 28 mei - Verzelfstandiging groot onderhoud sport
       17. 28 mei - Visienota Transformatie Jeugdzorg
       18. 16 apr - Verzelfstandiging groot onderhoud sport
       19. 19 mrt - Opstart DinkellandWerkt
       20. 19 mrt - ‘Bestemmingsplan Eurowerft Noord’
       21. 27 feb - Voorstel inzake de toekomst van het Dorper Esch
       22. 29 jan - Voorstel inzake Inzameling grof Huishoudelijk afval
       23. 29 jan - Bestemmingsplan “Buitengebied, Tipweg 3 Saasveld”
       24. 2012

        1. 13 dec - Najaarsrekening 2012
        2. 13 nov - Toekomst Dorper Esch
        3. 13 nov - Aanpassing A.P.V.: Carbidschieten met de jaarwisseling
        4. 6 nov - Begroting 2013
        5. 10 jul - Voorstel ontwerp-LOG visie
        6. 10 jul - Gebiedsvisie NO-Twente
        7. 22 mei - Bestemmingsplan Buitengebied Deurningen betreffende Deurningerstraat en Borgdijk.
        8. 24 apr - Privatiseringsplan Dorper Esch
        9. 17 apr - Raadsplan 2013
        10. 24 mrt - Privatiseringsplan Voetbal en tennisvelden
        11. 20 mrt - Budget kleine ergernissen 2011 ook beschikbaar in 2012
        12. 20 mrt - Reactie op samenwerking Dinkelland Tubbergen
        13. 20 mrt - Natura 2000
        14. 24 jan - Privatiseringsplan Dorper Esch
        15. 16 jan - Introductie nieuwe website Lokaal Dinkelland
        16. 2011

         1. 20 dec - Programmabegroting 2012
         2. 20 dec - Stookvergunning (snoeihout) in Dinkelland
         3. 20 dec - “Notitie Mensenwerk “
         4. 18 okt - “Zuinig op Sport”
         5. 18 okt - Privatiseringsplan Dorper Esch
         6. 18 okt - “Voetbalvereniging DTC 07”
         7. 25 jan - Nota grondbeleid
         8. 2010

          1. 9 nov - Gemeentelijke begroting 2011
          2. 14 sep - Herontwikkeling Luchthaven Twente
          3. 15 jun - Voorstel tot vaststelling van het Raadsplan 2011
          4. 15 jun - Dinkelland toetst grondprijzen woningbouwkavels
          5. 15 jun - Nota grondbeleid
          6. 18 feb - Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2010
          7. 14 jan - Antwoorden schriftelijke vragen Lokaal Dinkelland d.d. 14 januari.