Lokaal Dinkelland wenst u een fijne vakantie toe!

Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden. Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen. .

TILLIGTE: MET RECHT EEN KERN MET PIT.

Lokaal Dinkelland bracht op zaterdag 18 mei een bezoek aan Tilligte. In de MFA (Multi Functionele Accommodatie) aan de Kerkweg werden we geïnformeerd over de woningbouw, de stand van zaken t.a.v. de ‘oude gymzaal’, de activiteiten in de MFA en TI-Volley.

Woningbouw

De woningbouw is met twee mooie projecten op een goede weg, hetgeen heel belangrijk is voor het behoud van jongeren in de kern Tilligte. In plan Rekers kunnen 30 woningen gebouwd worden. Deze 30 woningen worden in 3 fasen gerealiseerd. Dat al met de planning van een volgende fase begonnen wordt is daarbij een punt van aandacht. De woningbouw zou anders zomaar weer een paar jaar kunnen stagneren. Ook is begonnen met de bouw van woningen op het terrein van de voormalige smederij Arends. Dat er in de afgelopen jaren weer gebouwd is in Tilligte merkt ook de basisschool. Het aantal leerlingen stijgt daar weer en dat is natuurlijk goed voor het voortbestaan van de school.

De oude gymzaal

Inmiddels is bij de ingang van Tilligte begonnen met de sloop van de oude gymzaal. Lang is er gewerkt aan de realisering van een bedrijfverzamelgebouw op deze plek. Nu eindelijk zit er schot in de zaak. De financiering en exploitatie is met behulp van subsidies en een hypotheek van Natuurmonumenten rond. In het gebouw komen meerdere ruimtes voor ondernemers. Voor gezamenlijk gebruik is ook gedacht aan een centrale kantine.

De activiteiten in de MFA

Bijna te veel om op te noemen, het aantal activiteiten dat in de verschillende ruimten wordt gehouden: sport, muziek, dagopvang, ouderensoos, open eettafel, een kapper, kinderdagverblijf, vergaderingen. Er wordt goed gebruik gemaakt van de verschillende ruimten.

TI-volley

De volleybalvereniging van Tilligte (en Lattrop) is een sterk groeiende en succesvolle vereniging. In 1974 begonnen enkele fanatiekelingen met volleyballen in Tilligte. Ondertussen is TI-volley uitgegroeid tot een bruisende vereniging met zo’n 18 teams. In 1993 kreeg de vereniging een officiële status en sloot ze zich aan bij de NEVOBO volleybal bond. Vandaar dat in 2018 het 25-jarig jubileum gevierd kon worden.

Laatste nieuws

Laatste nieuws

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.  

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.

Fractie

Onze fractie leden

Lokaal Dinkelland wenst u een fijne vakantie toe!