PERSBERICHT - PERSBERICHT - PERSBERICHT - PERSBERICHT - PERSBERICHT - PERSBERICHT

Richard de Way nieuwe Wethouder voor Lokaal Dinkelland

Ruim 36 jaar werkte ik voor.. en was ik Richard van de Rabobank. Na mijn afscheid was er tijd voor loslaten, rust, reflectie en oriëntatie op iets nieuws, bij voorkeur in de mooie regio NO Twente. Politiek en lokaal bestuur was geen onderdeel van mijn oriëntatie tot die bijzondere vraag kwam van het bestuur van Lokaal Dinkelland. Inmiddels zijn we een paar weken verder en ben ik met unanieme instemming van de gemeenteraad benoemd en geïnstalleerd als wethouder van de Gemeente Dinkelland. Vereerd, trots en met nieuwe energie ben ik inmiddels van start gegaan. Mooi om in een uitdagende tijd, samen met alle inwoners en belanghebbenden, bij te dragen aan het gemeenschappelijk belang.

Lokaal Dinkelland presenteert haar kandidaten voor de verkiezingen van de Gemeenteraad, 16 maart 2022

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.  

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.

Laatste nieuws

Laatste nieuws

Fractie

Onze fractie leden