Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden. Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen. .      

Suggesties, vragen?

Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Laat het ons weten via facebook, twitter of email.

Kalender

Moties & overige

Laatste tweet

Wat ‘n prachtig resultaat voor een geweldig leerzaam en interessant familie museum! https://t.co/RNreGgXA1u
29-11-2021 21:03

Laatste Nieuws

Begroting 2022 Voorzitter, voor ons ligt ter behandeling de begroting voor 2022. Wederom, en ik val in herhaling, een uitgebreid boekwerk met veel herhalingen uit het verleden en te vaak een zoekplaatje. Laten we ons tot doel stellen dat dit … Lees verder

Perspectiefnota 2022 incl. Programmajournaal

Perspectiefnota 2022 Perspectief Perspectief is het punt van waaruit iemand naar iets kijkt of waarneemt. Dat verklaart  natuurlijk soms het grote verschil tussen de waarnemingen van de coalitie en oppositie partijen. De vrijheid moet er zijn dat een ieder vanuit … Lees verder

Woonvisie 2021+

Voorzitter voor ons ligt het raadsvoorstel om in de stemmen met de woonvisie 2021+ We willen het college complimenteren met deze visie die in grote lijnen ook overeenkomt met de standpunten van Lokaal Dinkelland. Bouwen naar behoefte voor jong en … Lees verder

RES 1.0

Voorzitter er wordt ons gevraagd in te stemmen met de RES 1.0 als koersdocument en daarnaast de bijlagen waaronder de moties voor kennisgeving aan te nemen. De fractie van Lokaal Dinkelland wil er geen twijfel over laten bestaan dat wij … Lees verder

Meer nieuws...

Waar staan we voor?

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.