Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

Lokaal Dinkelland is een politieke partij van en voor de burgers uit de gemeente Dinkelland. Voor u dus.

Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij, maar gaan uit van de belangen die spelen in onze eigen, mooie gemeente. Wij zijn benieuwd naar wat er bij u leeft en speelt. Laat het ons weten, zodat wij ook uw belangen kunnen behartigen.

Geïnteresseerd in de plaatselijke politiek? Dan zijn we op zoek naar u! U bent van harte welkom om mee te bouwen aan een fijne samenleving. Neem contact met ons op voor meer informatie. Ons motto: Eerlijke politiek in woord en daad.

Suggesties, vragen?

Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Laat het ons weten via facebook, twitter of email.

Kalender

Sep 1 Din
Commissie Omgeving & Economie
Tijd: 19:30
Sep 8 Din
Commissie Sociaal Domein & Bestuur
Tijd: 19:30
Sep 10 Don
Ledenvergadering L D
Tijd: 20:00
Locatie: Café Restaurant Rouwers
Jul 10 Vri
Ledenvergadering L D
Vandaag: 16:11
Locatie: Café Restaurant Rouwers

Moties & overige

Laatste tweet

Vandaag is het prachtige zwembad de @Kuiperberg officieel geopend. Nu hopen op veel mooie zonnige dagen. Ootmarsu… https://t.co/N8sr48EfSM
02-07-2020 18:11

Laatste Nieuws

Beeldkwaliteitsplan

Voorzitter, Wij hebben van het college een voorstel ontvangen waarin wordt gevraagd de nota “Dinkelland groen, nota voor duurzaam en klimaatbestendig beheer” vast te stellen. Dat betekent dat we niveau C gaan vast stellen als algemeen beeldkwaliteitsniveau voor de openbare … Lees verder

Nota biodiversiteit

Voorzitter Voor ons ligt ter besluitvorming het uitvoeringsplan biodiversiteit en plaagdierbestrijding. Ruim 2 jaar nadat hier in de raad de motie nationale bijenstrategie, nog wel unaniem, is aangenomen. De afgelopen jaren is meerdere keren door verschillende fractie’s gehamerd om vaart … Lees verder

Begroting 2020!

Voorzitter, voor ons ligt ter behandeling de begroting voor 2020. Een boekwerk van 200 pagina’s en dit jaar voorzien van een duidelijke inhoudsopgave. In het technisch vragenuur en de comm. vergadering zijn veel zaken behandeld en verduidelijk. dank daarvoor aan … Lees verder

Meer nieuws...

Waar staan we voor?

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij, DOEN WAT WE ZEGGEN. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.