Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden. Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen. .

Lokaal Dinkelland bezoekt Saasveld

Zaterdagmorgen 16 maart waren de leden en fractieleden op bezoek in Saasveld. Het bezoek begon bij de Hofkamer. Hier ging het gesprek met het Hofkamerbestuur over de toekomst en maakten ze kennis met de verschillende activiteiten die daar worden georganiseerd. Vervolgens ging het gezelschap door naar Café Bruins. Hier kregen ze een rondleiding door het bedrijf en gingen in gesprek over de ervaringen van de enthousiaste medewerkers. Zij managen elke zondag meer dan 2500 bezoekers van de dancing. Ook de komende maanden gaat Lokaal Dinkelland op kern bezoek. Heb je iets te delen of wil je aandacht voor activiteiten in jouw kern? Laat het ons dan weten.

Laatste nieuws

Laatste nieuws

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.  

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.

Fractie

Onze fractie leden

Persbericht: Lokaal Dinkelland dringt aan op de nota Armoede