Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

Lokaal Dinkelland is een politieke partij van en voor de burgers uit de gemeente Dinkelland. Voor u dus.

Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij, maar gaan uit van de belangen die spelen in onze eigen, mooie gemeente. Wij zijn benieuwd naar wat er bij u leeft en speelt. Laat het ons weten, zodat wij ook uw belangen kunnen behartigen.

Geïnteresseerd in de plaatselijke politiek? Dan zijn we op zoek naar u! U bent van harte welkom om mee te bouwen aan een fijne samenleving. Neem contact met ons op voor meer informatie. Ons motto: Eerlijke politiek in woord en daad.

Suggesties, vragen?

Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Laat het ons weten via facebook, twitter of email.

Kalender

Sep 27 Don
Introductiebijeenkomst Regio Twente,
Tijd: 19:30
Oct 2 Din
Commissie Omgeving & Economie
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis
Oct 9 Din
Commissie Sociaal Domein & Bestuur
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis

Moties & overige

Laatste tweet

RT @DinkellandInfo: We organiseren een thema-avond over het onderwerp Constructieve veiligheid bij praalwagens Hierbij staat de onderlinge…
24-09-2018 16:58

Laatste Nieuws

Schriftelijke vragen veiligheid everlostraat

De fractie Lokaal Dinkelland maakt zich zorgen omtrent de veiligheid aan de Everlostraat in Rossum/ Volthe en hebben daarom onderstaande vraag schriftelijk ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Dinkelland. Extra aandacht voor onze schoolgaande jeugd is een … Lees verder

Koersdocument

Voorzitter Wij hebben met interesse kennis genomen van het koersdocument van het college. Een lijvig document waarin het college aangeeft waar de komende jaren de accenten op komen te liggen. In de commissievergadering hebben we hierover vorige week al een … Lees verder

Jaarstukken 2017

Geachte voorzitter Voor ons liggen de jaarstukken 2017, een lijvig rapport. Een redelijk leesbaar verslag, naar ik van velen heb gehoord een duidelijke verbetering t.o.v. Het verleden. Dank daarvoor aan het college. Ook dank aan de ambtelijke ondersteuning en duidelijke … Lees verder

Landgoed Oosterveld Deurningen

Voorzitter, in de commissievergadering zijn over dit bestemmingsplan al vele kritische vragen gesteld. Ook de fractie van Lokaal Dinkelland heeft ernstige bedenkingen om met dit voorliggende plan in te stemmen. Ook andere fracties hebben hiertegen hun bedenkingen geuit. U hebt … Lees verder

Meer nieuws...

Waar staan we voor?

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij, DOEN WAT WE ZEGGEN. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.