Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

Lokaal Dinkelland is een politieke partij van en voor de burgers uit de gemeente Dinkelland. Voor u dus.

Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij, maar gaan uit van de belangen die spelen in onze eigen, mooie gemeente. Wij zijn benieuwd naar wat er bij u leeft en speelt. Laat het ons weten, zodat wij ook uw belangen kunnen behartigen.

Geïnteresseerd in de plaatselijke politiek? Dan zijn we op zoek naar u! U bent van harte welkom om mee te bouwen aan een fijne samenleving. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ons motto: Eerlijke politiek in woord en daad.

Suggesties, vragen?

Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Laat het ons weten via facebook, twitter of email.

Kalender

Jun 25 Maa
technisch vragenuur jaarstukken Dinkelland
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis
Jun 28 Don
Raadsvergadering
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis
Jun 29 Vri
Krachttoer Overijssel
Tijd: 09:30

Moties & overige

Laatste tweet

@LDinkelland @louisse1b @50b9c33ce2fb4b0 @weermanreinier https://t.co/080ZJbIHYL
20-06-2018 23:19

Laatste Nieuws

Discussie compensatie OZB multi-functionele accommodaties

In de commissievergadering van dinsdag 19 juni wil de fractie van Lokaal Dinkelland weten of er door het college al werk is gemaakt betreffende een compensatie regeling voor Dorpshuizen, multifunctionele accommodaties (MFA’s), sociale, culturele en sportverenigingen betreffende de WOZ (ozb). Op … Lees verder

Nieuw Commissielid Louise Bruggeman geinstalleerd

In navolging van Loes Pikkemaat en Eddy Schepers mogen we nu Louise Bruggeman feliciteren met haar benoeming tot Commissielid van de fractie van Lokaal Dinkelland. We wensen Louise veel succes en wijsheid toe! Hiermee is onze Fractie COMPLEET !!  

Gasloos bouwen / duurzaam doorontwikkelen

Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen. Een prachtige titel. Beste collega-raadsleden,  laten wij het niet bij deze woorden laten. De strategische agenda zoals die door ons allen is onderschreven geeft inhoud en invulling aan aantrekkelijk wonen en leven in onze gemeente en aan … Lees verder

Motie Gasloos bouwen

Motie Raadsvergadering 24 april 2018 Agendapunt: vreemd aan de agenda Onderwerp: gasloos bouwen Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, ………………….. De raad van de gemeente Dinkelland In vergadering bijeen op 24 april 2018 Constaterende: Dat de duurzaamheidsdoelstellingen voor Dinkelland onder meer inhouden … Lees verder

Meer nieuws...

Waar staan we voor?

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij, DOEN WAT WE ZEGGEN. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.