Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden. Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen. .      

Suggesties, vragen?

Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Laat het ons weten via facebook, twitter of email.

Kalender

May 11 Din
Commissievergadering
Tijd: 19:30
May 18 Din
Commissievergadering
Tijd: 19:30
May 20 Don
Fractievergadering
Tijd: 19:30

Moties & overige

Laatste tweet

Glyfosaat verboden. #Dinkelland https://t.co/VjihgWUq8h https://t.co/PpTatuFCsA
07-05-2021 14:25

Laatste Nieuws

Huisvesting arbeidsmigranten!

Raadsvergadering 20 april 2021 Gemeente Dinkelland Voorzitter voor ons ligt het beleidsstuk huisvesting arbeidsmigranten. Dit beleidsstuk is op voorzet van een motie ingediend door Lokaal Dinkelland en unaniem aangenomen in de raad van 29 mei 2018. Waarom een vraag naar … Lees verder

Afvalwaterinjectie NAM

https://www.tubantia.nl/dinkelland/motie-in-gemeenteraad-dinkelland-stop-direct-met-lozen-vervuild-water-in-twentse-bodem~aff18ada/     MOTIE Raadsvergadering 2 maart 2021 Agendapunt: vreemd aan de agenda Onderwerp: afvalwaterinjectie NAM Indieners: fractie Lokaal Dinkelland, fractie GroenLinks   De raad van de gemeente Dinkelland   In vergadering bijeen op 2 maart 2021   Constaterende dat: … Lees verder

Meer nieuws...

Waar staan we voor?

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.