PERSBERICHT - PERSBERICHT - PERSBERICHT - PERSBERICHT - PERSBERICHT - PERSBERICHT

Lokaal Dinkelland presenteert haar kandidaten voor de verkiezingen van de Gemeenteraad, 16 maart 2022

Lokaal Dinkelland heeft naast de vele bekende namen ook een flink aantal nieuwe mensen bereid gevonden om zich de komende 4 jaren in te zetten voor het welzijn van alle inwoners in de gemeente Dinkelland.

De kandidatencommissie van Lokaal Dinkelland heeft in de afgelopen maanden diverse mensen benaderd die binnen hun woonkern of regio actief zijn op diverse gebieden. De politiek heeft tegenwoordig een minder positieve uitstraling, maar als je iets wilt bereiken dan zijn er altijd mensen die zich graag in willen zetten voor hun omgeving, zo ook voor Lokaal Dinkelland.

Onlangs was in diverse kranten en op sociale media te lezen over een gebrek aan kandidaten voor de gemeentelijke politiek. Diverse landelijke partijen moesten zelf hun ambitie voor deelname aan de gemeentepolitiek staken bij gebrek aan kandidaten en/of leden. Juist daarom is Lokaal Dinkelland trots op haar kandidaten. Een gemengde lijst waarop vrouwen en mannen staan uit de kernen in onze mooie gemeente. Mensen die in hun woonkern békend en gékend zijn om hun inzet voor het algemeen belang.

Met deze kandidaten wil Lokaal Dinkelland zich voor alle inwoners inzetten om het wonen, werken, winkelen, sporten en welzijn en welbevinden in de Gemeente Dinkelland op peil te houden of verder te verbeteren. Klik op het artikel voor de kandidatenlijst

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.  

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.

Laatste nieuws

Laatste nieuws

Fractie

Onze fractie leden