Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

Lokaal Dinkelland wenst u een heel gezond, en bruisend 2021 toe! Geniet van al het moois in Noord-Oost Twente en vooral in Dinkelland. Uiteraard zijn wij voor vragen altijd bereikbaar. Kijkt u nog even naar onze nieuwsbrief?

Suggesties, vragen?

Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Laat het ons weten via facebook, twitter of email.

Kalender

Moties & overige

Laatste tweet

Zijn er nog starters in #Denekamp #Dinkelland? Grijp dan je kans https://t.co/6KqPkbyiBJ
19-01-2021 23:04

Laatste Nieuws

Bestemmingsplan – Hopmanstraat 30 Denekamp

Voor ligt het bestemmingsplan Hopmanstraat. Op deze gemeentelijke locatie is de gemeente van plan om bouwkavels te realiseren voor starters en senioren. De doelgroepen waarbij de woningbehoefte binnen de kernen het aller grootst is. Lokaal Dinkelland vindt het belangrijk dat … Lees verder

Nota inbreidingslocaties 2020

Nota inbreidingslocaties 2020 Voorzitter voor ons ligt de gewijzigde nota inbreidingslocaties 2020. Een belangrijke be-leidsnota, aangezien de coalitie inbreiding boven uitbreiding heeft gesteld en de oude nota te veel beperkingen opwierp, waardoor inbreiding hoofdzakelijk beperkt bleef tot voorma-lige tot voormalige … Lees verder

Vragenhalfuur – Kop van de Eurowerft

Voorzitter, Naar aanleiding van de antwoorden die de wethouder afgelopen commissievergadering gaf op vragen van de fractie GroenLinks betreffende “de kop Eurowerft” hebben we aanvullende vragen. Op 28 januari 2020 hebben de fractie PVDA, GroenLinks en wij zelf, lokaal Dinkelland, … Lees verder

Motie Borstonderzoek vrouwen

Voor ons ligt de motie Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Namens bijna alle partijen uit deze Raad dien wij deze motie in. Waarom deze motie. Het is landelijk beleid en eigenlijk niet ons pakkie an, maar wij zijn van mening dat dit zeer … Lees verder

Meer nieuws...

Waar staan we voor?

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij, DOEN WAT WE ZEGGEN. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.