Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

Lokaal Dinkelland is een politieke partij van en voor de burgers uit de gemeente Dinkelland. Voor u dus.

Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij, maar gaan uit van de belangen die spelen in onze eigen, mooie gemeente. Wij zijn benieuwd naar wat er bij u leeft en speelt. Laat het ons weten, zodat wij ook uw belangen kunnen behartigen.

Geïnteresseerd in de plaatselijke politiek? Dan zijn we op zoek naar u! U bent van harte welkom om mee te bouwen aan een fijne samenleving. Neem contact met ons op voor meer informatie. Ons motto: Eerlijke politiek in woord en daad.

Suggesties, vragen?

Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Laat het ons weten via facebook, twitter of email.

Kalender

Moties & overige

Laatste tweet

Meld je aan in de strijd tegen de eikenprocessierups. #goedezaak https://t.co/kWAgv0Rd1T
20-02-2019 10:01

Laatste Nieuws

VVD “Sigaar uit eigen doos!”

Voorzitter, de fractie van Lokaal Dinkelland wil nog even terugkomen op de aangenomen motie in deze van de fractie van de VVD met betrekking tot de rioolheffing. Het moet de fractie van lokaal Dinkelland toch van het hart dat we … Lees verder

Heffing OZB 2019

Voorzitter, wij hebben dit agenda punt laten aanmerken als bespreekstuk om een opmerking c.q. Verdraaiing van de wethouder over de OZB aanslag voor sociaal maatschappelijk vastgoed. Hij wekte de indruk dat er eerst een landelijke regeling moet komen en vervolgens … Lees verder

Lokaal Dinkelland wil ruimere opties voor woningbouw

DENEKAMP – Woningbouw in de Dinkellandse kernen moet ook buiten de bestaande dorpsgrenzen mogelijk blijven. De partij Lokaal Dinkelland vindt dat het college van B en W zich teveel richting op inbreidingslocaties. De partij dient daarover dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering … Lees verder

Begroting 2019

Voorzitter, Met belangstelling hebben we de begroting 2019 van de gemeente Dinkelland doorgewerkt. Een boekwerk wat naar onze mening beknopter mag dan 215 pagina’s en graag de volgende keer voorzien van een inhoudsopgave. Tijdens het technisch vragenuur en in de … Lees verder

Meer nieuws...

Waar staan we voor?

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij, DOEN WAT WE ZEGGEN. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.