Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden. Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen. .      

Suggesties, vragen?

Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Laat het ons weten via facebook, twitter of email.

Kalender

Apr 20 Din
Raadsvergadering
Tijd: 19:30
May 6 Don
Fractievergadering
Tijd: 19:30
May 11 Din
Commissievergadering
Tijd: 19:30

Moties & overige

Laatste tweet

College en meerderheid raad ontnemen inwoners het recht om een zienswijze in te dienen op de belangrijke omgevingsv… https://t.co/qVDYR8b7hH
09-03-2021 21:57

Laatste Nieuws

Afvalwaterinjectie NAM

https://www.tubantia.nl/dinkelland/motie-in-gemeenteraad-dinkelland-stop-direct-met-lozen-vervuild-water-in-twentse-bodem~aff18ada/     MOTIE Raadsvergadering 2 maart 2021 Agendapunt: vreemd aan de agenda Onderwerp: afvalwaterinjectie NAM Indieners: fractie Lokaal Dinkelland, fractie GroenLinks   De raad van de gemeente Dinkelland   In vergadering bijeen op 2 maart 2021   Constaterende dat: … Lees verder

Oprichting Stichting Twente Board

Zoals wij al in de commissie hebben gezegd vinden wij het een goede zaak om de verbinding te zoeken met Ondernemers en Onderwijs. Korte lijnen om daadkrachtig te opereren! Wat heeft de ondernemer nodig en wat kan het onderwijs bieden. … Lees verder

Schuldhulpverlening

Zoals het raadsvoorstel nu voorligt kunnen wij, fractie Lokaal Dinkelland, ermee instemmen. Een termijn van maximaal 8 weken tussen de dag van het eerste gesprek tot aan de beslistermijn voor schuldhulpverlening of schulddienstverlening is een redelijk termijn, met dien verstande … Lees verder

Bestemmingsplan – Hopmanstraat 30 Denekamp

Voor ligt het bestemmingsplan Hopmanstraat. Op deze gemeentelijke locatie is de gemeente van plan om bouwkavels te realiseren voor starters en senioren. De doelgroepen waarbij de woningbehoefte binnen de kernen het aller grootst is. Lokaal Dinkelland vindt het belangrijk dat … Lees verder

Meer nieuws...

Waar staan we voor?

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.