VPPG

BZK en VNG zijn niet onafhankelijk en bevoordelen de landelijke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen

Bij de onlangs gehouden campagne voor de verkiezingen van de heringedeelde gemeenten in Friesland, Groningen en Gelderland, liepen de Haagse kopstukken van de landelijke partijen prominent mee om te helpen om hun leden op de raadszetel te heffen. Ook worden nu al congressen gehouden in de aanloop naar de verkiezingen van 21 maart.

Pechtold (D66) zei onder andere dit:
“Dit is het grote verschil tussen D66 en de puur lokale partijen. De lokale partijen zijn als een snelweg zonder afrit. Natuurlijk, de puur lokale partijen hebben wortels in de gemeenschap, maar geen toegang tot de boomtoppen van Brussel of het Binnenhof.”

Hij geeft zichzelf en zijn hele D66 partij hiermee een brevet van democratisch onvermogen:

  1. Ten eerste bevestigt hij dat hun raadsleden een onderafdeling zijn van de landelijke partijen
  2. Ten tweede begrijpt hij kennelijk niet wat het vrije mandaat van volksvertegenwoordigers inhoudt
  3. Ten derde geeft hij te kennen dat hij achterkamertjespolitiek belangrijker vindt dan transparantie en de grondwettelijke autonomie van de gemeenten

Veel erger is dat ook hij weigert om de gemeenteraadsverkiezingen eerlijk te laten verlopen. Met rijkssubsidie zullen de landelijke partijen congressen organiseren voor de start van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad.
En de media?
Die zullen met veel camera’s kritiekloos meelopen in dit kiezersbedrog.

VNG en BZK verspreiden opzettelijk misleidende informatie over contributiebetaling en weigeren dat te herstellen

VNG en BZK hebben destijds aan de gemeenten en griffies geschreven dat de VPPG een landelijke politieke partij is, gewoon een listig verzinsel, want ze weten beter.

Daarom zouden, volgens hen, de gemeenten niet de contributie hoeven te betalen van raadsleden die lid zijn van de VPPG. Nu heeft zelfs de rechter bepaald dat de VPPG een beroepsvereniging is conform de rechtspositieregeling voor raads- en commissieleden. En dus was en is de gemeente wettelijk verplicht om het lidmaatschap betalen (uitspraak rechter).

Tot op heden weigeren zowel de VNG als BZK en de vereniging van griffiers de uitspraak van de rechter bekend te maken aan de raadsleden. Het door de landelijke partijen en de VNG opgerichte Raadslid.Nu krijgt wel alle steun om leden te werven. Vaak worden zelfs gehele raden lid gemaakt zonder dat de raadsleden dat weten. Die VPPG zal dus de boomtoppen van Pechtold moeten buigen.

En als het aan van Zanen, de voorzitter van de VNG, ligt moet VPPG dat maar doen via de rechter. Waarmee hij duidelijk maakt dat de VNG er NIET is voor de lokale groeperingen.

Wet financiering politieke partijen
De overheid zou elke beweging of partij gelijke kansen moeten bieden, qua zendtijd, geld en personeel. Dan bestaat het verschil enkel nog uit de ideeën, de mensen die eraan meedoen en hun vermogen eigen geld op te halen. Zo kunnen partijen op eerlijke basis met elkaar strijden. Aldus Sywert van Lienden in zijn column in NRC-next.

SYWERT VAN LIENDEN
Democratie is een methode om ideeën te laten strijden en machtswisselingen te bevorderen. De Nederlandse overheid stimuleert financieel echter een status-quodemocratie, waar de dominante partijen de beste kansen hebben de grootste te blijven omdat zij het meeste geld ontvangen.

Zonder subsidie was de VVD niet snel de grootste partij van Nederland geworden. Sterker: zonder subsidie had de VVD misschien niet meer bestaan. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid beschikbaar geld een goede voorspeller is voor toekomstig politiek succes. Partijen als de VVD en de PvdA krijgen elk zo’n drie miljoen euro per jaar voor hun organisatie, tien maal meer dan de totale giften. Zelf ben ik lid van deze partijen door G500. Belastingbetalers betalen meer aan de partijen dan ik als lid. Hun deel is 52 euro, dat van mij 44.

Nieuwkomers, uitdagers van de status quo, staan op grote achterstand. Je krijgt pas geld als je zetels in de Tweede Kamer hebt. Elke zetel is zo’n 55 duizend euro waard, de eerste zetel zelfs 250 duizend euro. Het aantal zetels bepaalt voor 80 procent je subsidie, je leden zo’n 20 procent. De zittende macht wordt dus meer beloond dan nieuwkomers. Daarnaast ontvangt zij nog afdrachten (bij de PvdA bijvoorbeeld 5,5 procent) van de verdiensten uit de politieke baantjesindustrie die tientallen miljoenen euro’s groot is.

De overheid zou elke beweging of partij gelijke kansen moeten bieden, qua zendtijd, geld en personeel. Dan bestaat het verschil enkel nog uit de ideeën, de mensen die eraan meedoen en hun vermogen eigen geld op te halen. Zo kunnen partijen op eerlijke basis met elkaar strijden.

Doen we dit niet, dan komen er in Nederland amper nieuwe partijen bij. De enige uitzonderingen op de regel zijn de SP, PVV en de Partij voor de Dieren. Dit zijn voorbeelden van partijen met een schimmige financiering. Ze zijn naar verluidt toegetreden tot de macht door koffertjes met zwart geld uit Amerika of Israël, vuilniszakken vol geld uit communistisch China of met hulp van een miljonair.

In het buitenland, Egypte en Colombia bijvoorbeeld, steunt de Nederlandse overheid minderheden financieel om tegenwicht te kunnen bieden aan dominante meerderheden. In Nederland betalen we echter de status quo het meest zodat zij de status quo kan blijven.

In deze column onderzoekt Sywert van Lienden de achterkant van politiek Den Haag en probeert hij politieke structuren bloot te leggen.