Spreekuur

Spreekuur

De fractie van Lokaal Dinkelland heeft hart voor de inwoners van Dinkelland en maakt zich sterk voor het goed onderhouden van contacten.
Dit standpunt wordt door de gehele fractie onderschreven en al sinds het ontstaan van de partij in de praktijk gebracht door contacten te onderhouden met de verschillende kernraden en door alert te reageren op brieven vanuit de gemeenschap.
Hierop heeft de fractie van Lokaal Dinkelland al regelmatig positieve reacties ontvangen.
Lokaal Dinkelland heeft gezocht naar een manier om deze contacten verder uit te bouwen en meent deze te hebben gevonden, onder meer door het instellen van een inloop-spreekuur.

Het inloop-spreekuur is bedoeld om instanties, instellingen, verenigingen, (buurt)bewoners de gelegenheid te geven knelpunten met betrekking tot de woon- en leefsituatie en voorzieningen ter sprake te brengen. Lokaal Dinkelland wil een klankbord vormen tussen inwoners en de gemeente vanuit de vraag “Wat kunnen we voor elkaar doen en betekenen?”
Het inloop-spreekuur is nadrukkelijk niet bedoeld voor de “losse stoeptegels” en “kapotte lantaarnpalen”.

Elke laatste donderdag van de maand bestaat de mogelijkheid om, op afspraak, in gesprek te gaan met fractieleden van Lokaal Dinkelland in het gemeentehuis van Denekamp, maar ook in de eigen kern. Instanties, verenigingen, burgers die een onderwerp willen bespreken met Lokaal Dinkelland, kunnen zich aanmelden  via info@lokaaldinkelland.nl.