Bestuur

Bestuur

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en met de uitvoering van de taken welke zijn opgedragen door de algemene ledenvergadering. Het bereidt de algemene ledenvergadering voor.
Het bestuur dient met betrekking tot de opgedragen taken initiatieven te ontplooien, voorstellen te doen en besluiten te nemen. Het bestuur wordt niet bezoldigd.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen van de kandidatenlijst bij raadsverkiezingen en zorgt ervoor dat er diverse commissies worden ingesteld die zich bezig houden met het schrijven van het verkiezingsprogramma en het organiseren van de verkiezingscampagne.

De leden hebben altijd het laatste woord. Zij stellen het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vast.​

 
jojo Interim Voorzitter / Lid
Jos Johannink
Lattropperstraat 120
7591 PK Denekamp

 
 foto Hellen Wevers Secretaris
Hellen Wevers – Musters
Bisschopstraat 45
7595 AS Weerselo
bestuurssecretariaat@lokaaldinkelland.nl
 
  Penningmeester (Waarnemend)
Eddy Schepers
De Sperwer 8
7591 JL Denekamp
 
fotoGosemeijer Lid
Iris Gosemeijer
Van Raethof 9
7591 PK Denekamp