Moties

2019

 1. 12 nov - Begroting 2020!
 2. 29 okt - Spoedeisende hulp Dinkelland
 3. 24 sep - Kerkenvisie
 4. 9 jul - Motie: Inbreidingslocaties grote kernen en uitbreidingslocaties kleine kernen
 5. 18 apr - Motie: Kansrijke Start
 6. 26 feb - Motie treinverbinding Amsterdam-Berlijn
 7. 29 jan - Motie Openluchtmuseum Ootmarsum (OLM)
 8. 29 jan - Motie Dinkelland Regenbooggemeente
 9. 2018

  1. 27 nov - Motie inbreidingslocaties grote kernen en uitbreidingslocaties kleine kernen
  2. 29 mei - Motie Gasloos bouwen
  3. 29 mei - Motie huisvesting arbeidsmigranten
  4. 29 mei - Motie Singraven
  5. 20 feb - Motie Nationale Bijenstrategie
  6. 2017

   1. 19 dec - Motie: Verordening OZB
   2. 19 dec - Motie aanlsuiting Statiegeldalliantie
   3. 28 nov - Motie: Siemens – Houd het werk in Twente
   4. 7 nov - Motie: Voorstel inzake vaststelling Ambitiedocument Energietransitie Twente
   5. 7 nov - Motie: Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Denekamp, Aveskamp”
   6. 27 jun - Motie: Behoud Bibliotheek Dinkelland (Weerselo)
   7. 27 jun - Motie: Vaststelling Perspectiefnota 2018: Leegstand en wonen voor jongeren
   8. 14 feb - Motie: Centrumplan Weerselo / Rondweg Weerselo
   9. 31 jan - Motie: ‘Kaders prestatieafspraken bibliotheek’
   10. 2016

    1. 20 dec - Motie: Inzake Legesverordening, Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
    2. 11 jul - Motie: Woonvisie 2016
    3. 11 jul - Motie: Sluiten radiologie MST Oldenzaal
    4. 28 jun - Motie: Optimaal betrekken gebruikers Dorper Esch bij toekomstplannen Dorper Esch
    5. 22 mrt - Motie: Uitstervingsgevaar bestuivers
    6. 22 mrt - Motie: Tegen lozen van afvalwater door de NAM
    7. 23 feb - Motie: Omvang formatiesterkte politie
    8. 26 jan - Motie: glasvezelaanleg buitengebied Dinkelland
    9. 2015

     1. 10 nov - Motie: Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland
     2. 10 nov - Motie: PMD-container
     3. 3 nov - Motie: inzake vaststelling Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
     4. 3 nov - Motie: MER Technology Base Twente
     5. 3 nov - Motie: Lokale visie op vervoer
     6. 2 sep - Motie:Stimuleringsfonds Vluchtelingen Wyllandrie
     7. 30 jun - Motie: Toetreding tot ROVA
     8. 21 apr - Motie: Kapverordening Dinkelland
     9. 21 apr - Motie: Nadelige gevolgen Wwz, m.n. ketenbepaling, in het bijzonder op onderwijs
     10. 31 mrt - Motie: Planontwikkeling Commanderie Ootmarsum
     11. 31 mrt - Motie: Parkeercontroles en parkeerboetes
     12. 3 mrt - Motie: Opvang vluchtelingen Wyllandrie
     13. 27 jan - Motie: Voorstel tot beslissing op bezwaarschrift LOG Hondeveldsweg
     14. 27 jan - Motie: Afvalwaterinjecties in de NAM locaties in Dinkelland
     15. 2014

      1. 11 nov - Motie: Locatie voor sport en beweging Lattrop
      2. 11 nov - Motie: Jeugd en lokale democratie
      3. 7 okt - Motie: Maut-heffing
      4. 9 sep - Motie: Kaderbrief (Leegstand)
      5. 9 sep - Motie: Kaderbrief (Transformatie woningvoorraad)
      6. 9 sep - Motie: Kaderbrief (Skatebaan ‘t Goor Denekamp)
      7. 19 feb - Motie: Accijnsverhoging voor ondernemers, waaronder pomphouders
      8. 19 feb - Motie: Nota ‘Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland’
      9. 19 feb - Motie: Nota Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland (schaliegas)
      10. 21 jan - Motie:Visienota Omzien naar elkaar
      11. 2013

       1. 18 dec - Motie: Drank- en horecaverordening – alcoholgebruik jongeren/jongvolwassenen
       2. 9 okt - Motie:beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
       3. 5 jun - Motie: inzake vaststelling Raadsplan 2014 / NK Wielrennen
       4. 29 jan - Motie: Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Deurningen”
       5. 2012

        1. 13 nov - Motie: Voorstel inzake toekomst Dorper Esch
        2. 18 sep - Motie: Bedrijfswoning Hotel De Landmarke
        3. 19 jun - Motie: Begroting 2013 Regio Twente en begroting 2013 Veiligheidsregio Twente
        4. 17 apr - Motie: Raadsplan 2013 / huisvesting DTC’07
        5. 2011

         1. 28 jun - Motie: Raadsplan 2012 – provinciaal begrotingstoezicht
         2. 2010

          1. 12 okt - Motie: Reconstructie N 342 (Denekamp-Oldenzaal)
          2. 25 mei - Motie: GRP / ontkoppeling hemelwater-vuilwater
          3. 18 feb - Motie: vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2010