Moties

2018

 1. 29 mei - Motie Gasloos bouwen
 2. 29 mei - Motie huisvesting arbeidsmigranten
 3. 29 mei - Motie Singraven
 4. 2017

  1. 19 dec - Motie: Verordening OZB
  2. 28 nov - Motie: Siemens – Houd het werk in Twente
  3. 7 nov - Motie: Voorstel inzake vaststelling Ambitiedocument Energietransitie Twente
  4. 7 nov - Motie: Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Denekamp, Aveskamp”
  5. 27 jun - Motie: Behoud Bibliotheek Dinkelland (Weerselo)
  6. 27 jun - Motie: Vaststelling Perspectiefnota 2018: Leegstand en wonen voor jongeren
  7. 14 feb - Motie: Centrumplan Weerselo / Rondweg Weerselo
  8. 31 jan - Motie: ‘Kaders prestatieafspraken bibliotheek’
  9. 2016

   1. 20 dec - Motie: Inzake Legesverordening, Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
   2. 11 jul - Motie: Woonvisie 2016
   3. 11 jul - Motie: Sluiten radiologie MST Oldenzaal
   4. 28 jun - Motie: Optimaal betrekken gebruikers Dorper Esch bij toekomstplannen Dorper Esch
   5. 22 mrt - Motie: Uitstervingsgevaar bestuivers
   6. 22 mrt - Motie: Tegen lozen van afvalwater door de NAM
   7. 23 feb - Motie: Omvang formatiesterkte politie
   8. 26 jan - Motie: glasvezelaanleg buitengebied Dinkelland
   9. 2015

    1. 10 nov - Motie: Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland
    2. 10 nov - Motie: PMD-container
    3. 3 nov - Motie: inzake vaststelling Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
    4. 3 nov - Motie: MER Technology Base Twente
    5. 3 nov - Motie: Lokale visie op vervoer
    6. 2 sep - Motie:Stimuleringsfonds Vluchtelingen Wyllandrie
    7. 30 jun - Motie: Toetreding tot ROVA
    8. 21 apr - Motie: Kapverordening Dinkelland
    9. 21 apr - Motie: Nadelige gevolgen Wwz, m.n. ketenbepaling, in het bijzonder op onderwijs
    10. 31 mrt - Motie: Planontwikkeling Commanderie Ootmarsum
    11. 31 mrt - Motie: Parkeercontroles en parkeerboetes
    12. 3 mrt - Motie: Opvang vluchtelingen Wyllandrie
    13. 27 jan - Motie: Voorstel tot beslissing op bezwaarschrift LOG Hondeveldsweg
    14. 27 jan - Motie: Afvalwaterinjecties in de NAM locaties in Dinkelland
    15. 2014

     1. 11 nov - Motie: Locatie voor sport en beweging Lattrop
     2. 11 nov - Motie: Jeugd en lokale democratie
     3. 7 okt - Motie: Maut-heffing
     4. 9 sep - Motie: Kaderbrief (Leegstand)
     5. 9 sep - Motie: Kaderbrief (Transformatie woningvoorraad)
     6. 9 sep - Motie: Kaderbrief (Skatebaan ’t Goor Denekamp)
     7. 19 feb - Motie: Accijnsverhoging voor ondernemers, waaronder pomphouders
     8. 19 feb - Motie: Nota ‘Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland’
     9. 19 feb - Motie: Nota Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland (schaliegas)
     10. 21 jan - Motie:Visienota Omzien naar elkaar
     11. 2013

      1. 18 dec - Motie: Drank- en horecaverordening – alcoholgebruik jongeren/jongvolwassenen
      2. 9 okt - Motie:beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
      3. 5 jun - Motie: inzake vaststelling Raadsplan 2014 / NK Wielrennen
      4. 29 jan - Motie: Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Deurningen”
      5. 2012

       1. 13 nov - Motie: Voorstel inzake toekomst Dorper Esch
       2. 18 sep - Motie: Bedrijfswoning Hotel De Landmarke
       3. 19 jun - Motie: Begroting 2013 Regio Twente en begroting 2013 Veiligheidsregio Twente
       4. 17 apr - Motie: Raadsplan 2013 / huisvesting DTC’07
       5. 2011

        1. 28 jun - Motie: Raadsplan 2012 – provinciaal begrotingstoezicht
        2. 2010

         1. 12 okt - Motie: Reconstructie N 342 (Denekamp-Oldenzaal)
         2. 25 mei - Motie: GRP / ontkoppeling hemelwater-vuilwater
         3. 18 feb - Motie: vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2010