Moties

2021

 1. 6 jul - Perspectiefnota 2022 incl. Programmajournaal
 2. 22 jun - Bibliotheek
 3. 22 jun - (Be)Leefbaar Ootmarsum
 4. 20 apr - Huisvesting arbeidsmigranten!
 5. 20 apr - Res 1.0 – Geen grootschalige windmolens in Dinkelland
 6. 2 mrt - Afvalwaterinjectie NAM
 7. 2 mrt - Schuldhulpverlening
 8. 2020

  1. 15 dec - Motie Borstonderzoek vrouwen
  2. 15 dec - Voorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-Buitengebied-Brandlichterweg-66d-Denekamp
  3. 11 nov - Ingebrachte Motie LD – onderhoudscontract Dorper Esch
  4. 5 nov - Ingebrachte motie LD – Hondenlosloopterrein
  5. 27 okt - Ingebrachte motie LD – communicatie met belanghebbenden
  6. 3 mrt - Ingebrachte motie LD – bevordering biodiversiteit
  7. 28 jan - Ingebrachte motie LD – leegstandlocaties Denekamp
  8. 2019

   1. 12 nov - Begroting 2020!
   2. 29 okt - Spoedeisende hulp Dinkelland
   3. 24 sep - Kerkenvisie
   4. 9 jul - Motie: Inbreidingslocaties grote kernen en uitbreidingslocaties kleine kernen
   5. 18 apr - Motie: Kansrijke Start
   6. 26 feb - Motie treinverbinding Amsterdam-Berlijn
   7. 29 jan - Motie Openluchtmuseum Ootmarsum (OLM)
   8. 29 jan - Motie Dinkelland Regenbooggemeente
   9. 2018

    1. 27 nov - Motie inbreidingslocaties grote kernen en uitbreidingslocaties kleine kernen
    2. 29 mei - Motie Gasloos bouwen
    3. 29 mei - Motie huisvesting arbeidsmigranten
    4. 29 mei - Motie Singraven
    5. 20 feb - Motie Nationale Bijenstrategie
    6. 2017

     1. 19 dec - Motie: Verordening OZB
     2. 19 dec - Motie aanlsuiting Statiegeldalliantie
     3. 28 nov - Motie: Siemens – Houd het werk in Twente
     4. 7 nov - Motie: Voorstel inzake vaststelling Ambitiedocument Energietransitie Twente
     5. 7 nov - Motie: Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Denekamp, Aveskamp”
     6. 27 jun - Motie: Behoud Bibliotheek Dinkelland (Weerselo)
     7. 27 jun - Motie: Vaststelling Perspectiefnota 2018: Leegstand en wonen voor jongeren
     8. 14 feb - Motie: Centrumplan Weerselo / Rondweg Weerselo
     9. 31 jan - Motie: ‘Kaders prestatieafspraken bibliotheek’
     10. 2016

      1. 20 dec - Motie: Inzake Legesverordening, Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
      2. 11 jul - Motie: Woonvisie 2016
      3. 11 jul - Motie: Sluiten radiologie MST Oldenzaal
      4. 28 jun - Motie: Optimaal betrekken gebruikers Dorper Esch bij toekomstplannen Dorper Esch
      5. 22 mrt - Motie: Uitstervingsgevaar bestuivers
      6. 22 mrt - Motie: Tegen lozen van afvalwater door de NAM
      7. 23 feb - Motie: Omvang formatiesterkte politie
      8. 26 jan - Motie: glasvezelaanleg buitengebied Dinkelland
      9. 2015

       1. 10 nov - Motie: Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland
       2. 10 nov - Motie: PMD-container
       3. 3 nov - Motie: inzake vaststelling Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
       4. 3 nov - Motie: MER Technology Base Twente
       5. 3 nov - Motie: Lokale visie op vervoer
       6. 2 sep - Motie:Stimuleringsfonds Vluchtelingen Wyllandrie
       7. 30 jun - Motie: Toetreding tot ROVA
       8. 21 apr - Motie: Kapverordening Dinkelland
       9. 21 apr - Motie: Nadelige gevolgen Wwz, m.n. ketenbepaling, in het bijzonder op onderwijs
       10. 31 mrt - Motie: Planontwikkeling Commanderie Ootmarsum
       11. 31 mrt - Motie: Parkeercontroles en parkeerboetes
       12. 3 mrt - Motie: Opvang vluchtelingen Wyllandrie
       13. 27 jan - Motie: Voorstel tot beslissing op bezwaarschrift LOG Hondeveldsweg
       14. 27 jan - Motie: Afvalwaterinjecties in de NAM locaties in Dinkelland
       15. 2014

        1. 11 nov - Motie: Locatie voor sport en beweging Lattrop
        2. 11 nov - Motie: Jeugd en lokale democratie
        3. 7 okt - Motie: Maut-heffing
        4. 9 sep - Motie: Kaderbrief (Leegstand)
        5. 9 sep - Motie: Kaderbrief (Transformatie woningvoorraad)
        6. 9 sep - Motie: Kaderbrief (Skatebaan ‘t Goor Denekamp)
        7. 19 feb - Motie: Accijnsverhoging voor ondernemers, waaronder pomphouders
        8. 19 feb - Motie: Nota ‘Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland’
        9. 19 feb - Motie: Nota Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland (schaliegas)
        10. 21 jan - Motie:Visienota Omzien naar elkaar
        11. 2013

         1. 18 dec - Motie: Drank- en horecaverordening – alcoholgebruik jongeren/jongvolwassenen
         2. 9 okt - Motie:beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
         3. 5 jun - Motie: inzake vaststelling Raadsplan 2014 / NK Wielrennen
         4. 29 jan - Motie: Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Deurningen”
         5. 2012

          1. 13 nov - Motie: Voorstel inzake toekomst Dorper Esch
          2. 18 sep - Motie: Bedrijfswoning Hotel De Landmarke
          3. 19 jun - Motie: Begroting 2013 Regio Twente en begroting 2013 Veiligheidsregio Twente
          4. 17 apr - Motie: Raadsplan 2013 / huisvesting DTC’07
          5. 2011

           1. 28 jun - Motie: Raadsplan 2012 – provinciaal begrotingstoezicht
           2. 2010

            1. 12 okt - Motie: Reconstructie N 342 (Denekamp-Oldenzaal)
            2. 25 mei - Motie: GRP / ontkoppeling hemelwater-vuilwater
            3. 18 feb - Motie: vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2010