Huisvesting arbeidsmigranten!

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement, Moties, Nieuws

Raadsvergadering 20 april 2021 Gemeente Dinkelland

Voorzitter voor ons ligt het beleidsstuk huisvesting arbeidsmigranten.

Dit beleidsstuk is op voorzet van een motie ingediend door Lokaal Dinkelland en unaniem aangenomen in de raad van 29 mei 2018. Waarom een vraag naar beleid?  Omdat er voldoende instrumenten moeten zijn die kunnen dienen als toetsingskader voor bestemmingsplannen en vergunningaanvragen, zodat er op goed afgewogen wijze besluiten kunnen worden genomen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Overal ten landde werken arbeidsmigranten, in de bollenstreek, in het aspergegebied, in de slachterijen, in de sierteelt. Zeker ook in onze gemeente. Arbeidsmigranten doen waardevol werk.  Daarom moet er ook een huisvestingsbeleid opgesteld worden om deze groep gewaardeerde medewerkers te beschermen en hen recht te doen.

Na lang aandringen van Lokaal Dinkelland en helaas 2 jaar te laat is er een concept beleidsstuk opgesteld door het college en ingebracht in de commissie in het najaar van 2020.  Tijdens de behandeling van dit in de commissie bleek dat het concept beleidsstuk niet voldeed aan de intentie van de motie. Het ging uit van het onderbrengen van arbeidsmigranten in het buitengebied en op terreinen van werkgevers. Dit is niet volgens het landelijk beleid en de uitkomsten van de commissie Roemer. Verder werd vooral ingegaan op het voorkomen van overlast. Dit is een verkeerd uitgangspunt en is nooit de intentie geweest van Lokaal Dinkelland bij het opstellen van de motie. Want van overlast is in onze gemeente geen sprake en de waardering voor arbeidsmigranten groot.

Geconcludeerd kon worden in de commissie vergadering dat dit beleidsstuk niet voldeed aan de verwachtingen en niet voorgelegd kon worden in de raad zonder dat het geamendeerd werd. Samen met de Dinkellandse VVD heeft Lokaal Dinkelland de parameters van deze nota aangepast middels een motie en een amendement. En fijn te horen dat alle andere partijen zich hierbij aangesloten hebben en mede indienen en ondertekenen.

Graag verzoeken wij middels de wethouder met de portefeuille WMO de afdeling Schakel en Wijkracht zich ook te richten op de arbeidsmigranten binnen onze gemeente en open te staan voor vragen van arbeidsmigranten en te komen tot meertalige informatie folders m.b.t. diensten geboden door Schakel en Wijkracht.

Wij zijn daarop vanzelfsprekend akkoord met de motie, en het geamendeerde beleid huisvesten arbeidsmigranten gemeente Dinkelland.

 

Lokaal Dinkelland

Marie-Chantal Metz

Dit bericht is geplaatst in Amendement, Moties, Nieuws

Reacties zijn gesloten.