Amendement

2018

 1. 9 feb - Amendement: realisering dorpsbieb Weerselo
 2. 2017

  1. 28 nov - Amendement: Voorstel inzakeTwence vervolg aandeelhouderschap
  2. 28 nov - Amendement: Sportnota Dinkelland – Trainingsschema
  3. 27 jun - Amendement: Perspectiefnota 2018
  4. 18 apr - Amendement: Voorstel aandeelhouderschap Twence
  5. 14 feb - Amendement: Voorstel Verordening Starterslening
  6. 2016

   1. 20 sep - Ammendement: Nota Minimumbeleid 2016
   2. 19 apr - Amendement: vaststelling Gebiedsvisie en Geurverordening
   3. 2014

    1. 9 sep - Amendement: Kaderbrief (Mantelzorg)
    2. 2013

     1. 18 dec - Amendement:Drank- en horecaverordening
     2. 13 nov - Amendement: Programmabegroting 2014 onderdeel Dusinksweg
     3. 13 nov - Amendement: €50,00 lastenverlichting op afvalstoffenheffing
     4. 16 apr - Amendement: Voorstel inzake verzelfstandiging groot onderhoud sport
     5. 16 apr - Amendement: Voorstel inzake Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018
     6. 27 feb - Amendement: Voorstel inzake toekomst Dorper Esch
     7. 2012

      1. 13 nov - Ammendement: Inzake tweede wijziging APV- carbidschieten
      2. 10 jul - Amendement: Voorstel inzake ontwerp – LOG visie
      3. 10 jul - Amendement: Voorstel inzake vaststelling Bomennota gemeente Dinkelland
      4. 22 mei - Amendement: Voorstel inzake vaststelling grondexploitatie Rossum Noord
      5. 24 apr - Amendement: Voorstel inzake nulmetingen onderhoudssituaties te privatiseren voetbal- en tenniscomplexen
      6. 20 mrt - Amendement: Voorstel inzake beleidsuitgangspunten Natura 2000, PAS en EHS
      7. 2011

       1. 18 okt - Ammendement: Privatisering Dorper Esch.
       2. 18 okt - Ammendement notitie ‘Zuinig op sport ….’
       3. 29 mrt - Samenvoeging van diverse Amendementen Raadsplan 2012
       4. 1 mrt - Amendement: Regeling “Starterslening Dinkelland”
       5. 2010

        1. 9 nov - Amendement: Programmabegroting 2011 – afvalstoffenheffing
        2. 9 nov - Amendement: Programmabegroting 2011 – kunstgrasvelden
        3. 2 feb - Amendement: vaststellen Beleidsnota gemeentelijke gebouwen