Amendement

2021

 1. 6 jul - KAPVERORDENING 2021
 2. 20 apr - Huisvesting arbeidsmigranten!
 3. 20 apr - Res 1.0 – Geen grootschalige windmolens in Dinkelland
 4. 2 mrt - Oprichting Stichting Twente Board
 5. 19 jan - Nota inbreidingslocaties 2020
 6. 2020

  1. 10 nov - Amendement LD – Preventie Alcohol en Drugs jongeren
  2. 10 nov - Amendement LD – verhoging weerstandsvermogen
  3. 10 nov - Amandement LD – 40.000 sociaal domein
  4. 27 okt - Amendement LD – belangenbehartiging Pwet en WSW
  5. 22 sep - Amendement LD – voorstel PMD inzameling
  6. 30 jun - Amendement LD – KOG
  7. 30 jun - Amendement LD – Besteding 155 K
  8. 30 jun - Amendement LD – Dorper Esch
  9. 30 jun - Amendement LD – Samen scholen
  10. 21 apr - Amendement LD – Beeldkwaliteitsplan
  11. 21 apr - Amendement LD – Beeldkwaliteitsplan
  12. 2018

   1. 9 feb - Amendement: realisering dorpsbieb Weerselo
   2. 2017

    1. 28 nov - Amendement: Voorstel inzakeTwence vervolg aandeelhouderschap
    2. 28 nov - Amendement: Sportnota Dinkelland – Trainingsschema
    3. 27 jun - Amendement: Perspectiefnota 2018
    4. 18 apr - Amendement: Voorstel aandeelhouderschap Twence
    5. 14 feb - Amendement: Voorstel Verordening Starterslening
    6. 2016

     1. 20 sep - Ammendement: Nota Minimumbeleid 2016
     2. 19 apr - Amendement: vaststelling Gebiedsvisie en Geurverordening
     3. 2014

      1. 9 sep - Amendement: Kaderbrief (Mantelzorg)
      2. 2013

       1. 18 dec - Amendement:Drank- en horecaverordening
       2. 13 nov - Amendement: Programmabegroting 2014 onderdeel Dusinksweg
       3. 13 nov - Amendement: €50,00 lastenverlichting op afvalstoffenheffing
       4. 16 apr - Amendement: Voorstel inzake verzelfstandiging groot onderhoud sport
       5. 16 apr - Amendement: Voorstel inzake Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018
       6. 27 feb - Amendement: Voorstel inzake toekomst Dorper Esch
       7. 2012

        1. 13 nov - Ammendement: Inzake tweede wijziging APV- carbidschieten
        2. 10 jul - Amendement: Voorstel inzake ontwerp – LOG visie
        3. 10 jul - Amendement: Voorstel inzake vaststelling Bomennota gemeente Dinkelland
        4. 22 mei - Amendement: Voorstel inzake vaststelling grondexploitatie Rossum Noord
        5. 24 apr - Amendement: Voorstel inzake nulmetingen onderhoudssituaties te privatiseren voetbal- en tenniscomplexen
        6. 20 mrt - Amendement: Voorstel inzake beleidsuitgangspunten Natura 2000, PAS en EHS
        7. 2011

         1. 18 okt - Ammendement: Privatisering Dorper Esch.
         2. 18 okt - Ammendement notitie ‘Zuinig op sport ….’
         3. 29 mrt - Samenvoeging van diverse Amendementen Raadsplan 2012
         4. 1 mrt - Amendement: Regeling “Starterslening Dinkelland”
         5. 2010

          1. 9 nov - Amendement: Programmabegroting 2011 – afvalstoffenheffing
          2. 9 nov - Amendement: Programmabegroting 2011 – kunstgrasvelden
          3. 2 feb - Amendement: vaststellen Beleidsnota gemeentelijke gebouwen