Amendement LD – Preventie Alcohol en Drugs jongeren

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement, Nieuws

De actielijnen binnen sociaal domein:

De wethouder haalt de actieprogramma’s binnen de inclusieve samenleving door elkaar:

We hebben:

 • Langer gezond
 • Versterken sociale basis
 • Meer zorg nabij
 • Meer inwoners kunnen meedoen

Een belevingsonderzoek is de indicator op alle doelgroepen. De inspanning worden geleverd door;

  • Praktijk Ondersteuner Huisartsen, waar geen extra geld voor gereserveerd wordt.
  • Dorpshuiskamers, waar momenteel geen voortgang in zit ivm corona.
  • Stimuleren van een positieve gezondheid, maar dat is een hele vage term in de breedste zin van het woord.

 

 • Wat is de doelstelling? SMART geformuleerd? Specifiek? Meetbaar? Actie? Resultaat? En binnen welke Tijd?
 • Welke resultaten gaan we zien over vijf jaar, over tien jaar en over 15 jaar?
 • Welke visie heeft het college op een positief gezond Dinkelland
 • Welke inactieve teams en betrokken partijen, partners, instellingen, verenigingen spelen hierin een rol?
 • Moeten bepaalde rollen niet veel groter en breder? Jeugd jongeren werk? Buurt sport coaches?

 

Advies: zoek de samenwerking, de verbinding met verschillende partijen op alle niveau’s (gemeentelijke organisaties, provincie + provinciale organisaties, landelijk beleid en preventieprogramma’s etc)

 

Sport en beweging hebben een grote pedagogische waarde bij alle doelgroepen en met name bij kinderen/ jeugd. Het zou zelfs preventief werken bij jeugdhulpverlening. Daarnaast werkt sport en beweging preventief op sociaal isolement en sociaal emotionele klachten.

 

Alcohol en drugspreventie

Pag. 69. (een integrale visie en beleid vaststellen op alcohol, drugs en handhaving. Hiervoor gaan we in gesprek met raad en de samenleving).

 

Alcohol en drugs gebruik met name op 3 terreinen: jeugd, evenementen en keten

Overmatig gebruik van alcohol en drugs leidt tot overlast en soms zelfs zinloos geweld.

Preventie: voorlichting, informatie, bewustwording. De meeste jongeren tref je op scholen. Er zijn landelijke programma’s (bijvoorbeeld Trimbos Instituut) die speciaal gericht zijn op preventiemateriaal voor jeugd. De kans op succes is groter wanner je de samenwerking met gemeente Oldenzaal en evt Losser zoekt.

De jeugd uit Dinkelland gaat vanaf hun 14/15de jaar in Oldenzaal naar school.

Landelijke programma’s via Trimbos Instituut.

 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/documenten/Amendementen/amendement-preventie-alcohol-en-drugs-jongeren-LD.pdf

Dit bericht is geplaatst in Amendement, Nieuws

Reacties zijn gesloten.