Inleiding:

Stem Lokaal Dinkelland voor een dynamisch Dinkelland.

Lokaal Dinkelland wil samen met de inwoners aan de slag voor toekomstbestendige kernen.

Lokaal Dinkelland wil inzetten op ontwikkeling van woonplannen binnen de kernen en daarbij ruimte bieden aan nieuwe woonconcepten voor jong en oud.

Lokaal Dinkelland wil het welzijn in Dinkelland bevorderen door zorg op maat te bieden en vrijwilligers en mantelzorgers een goede ondersteuning te bieden.

Lokaal Dinkelland wil dat alle inwoners in Dinkelland de mogelijkheid hebben om mee te doen in de maatschappij.

Lokaal Dinkelland wil aandacht voor duurzaamheid, aandacht voor “kleine” projecten en initiatieven van inwoners.

Lokaal Dinkelland wil een goede balans tussen (agrarische) bedrijvigheid,  natuur, milieu en recreatie.

Lokaal Dinkelland wil samen met de inwoners zorgen voor een goede woon- en leefomgeving.

Lokaal Dinkelland wil bedrijvigheid bevorderen door maatwerk en het verminderen van regels.

Lokaal Dinkelland …… Voor een dynamisch Dinkelland
Dinkelland hoort een bruisende, sprankelende plattelandsgemeente te zijn, waar mensen vertrouwen hebben in de politiek om nieuwe ideeën voor te leggen met de wetenschap dat men gehoord wordt en resultaat ziet. 
Het streven van Lokaal Dinkelland is om van onze gemeente een dynamische gemeenschap te maken waar het voor eenieder aangenaam toeven is. Door samenwerking tussen gemeente en inwoners centraal te stellen, willen we inwoners betrekken bij de uitvoering van ons programma voor een gezamenlijk belang.

Lokaal Dinkelland …… Voor een dynamische samenleving
U weet als inwoner van Dinkelland het best wat goed is voor uw kern en wat goed is voor Dinkelland. Juist dat is de opzet van het project “Mijn Dinkelland 2030”, de opvolger van het “Dorpsplan plus”. Lokaal Dinkelland wil daar daadkrachtig uitvoering aan geven en u als inwoners betrekken bij alle plannen in uw omgeving.
Er zijn in de afgelopen periode veel mooie dingen in gang gezet. Zo zijn er stappen gemaakt t.a.v.  de Dusinksweg, de afwikkeling van boerderij Kamphuis speelde daarin een cruciale rol. Ootmarsum is een Commanderie rijker. Lattrop heeft een gymzaal en Tilligte een MFA. De renovatie van de DorperEsch is vlot getrokken. Deurningen en Rossum kunnen nieuwe woningen bouwen en in Weerselo zijn de werkzaamheden gestart voor de nieuwe inrichting van het centrum. Lokaal Dinkelland heeft de aanzet gegeven voor het veiliger maken van de kruisingen in de Churchillstraat in Denekamp en voor fietsveilige rotondes. Het armoedebeleid is vormgegeven. De hondenbelasting is afgeschaft.  Lokaal Dinkelland heeft thema-avonden georganiseerd en zo burgers betrokken bij maatschappelijke discussies. Ook de sportwaarderingsprijs voor vrijwilligers was een idee van Lokaal Dinkelland.
Lokaal Dinkelland gaat de boer op en hoort zo wat er leeft in de samenleving.  

Lokaal Dinkelland …… Voor een dynamische toekomst
Dinkelland hoort geen gemeente te zijn van onderzoeken, rapporten en lange procedures.  Lokaal Dinkelland wil samen met de inwoners een doortastende, initiatiefrijke gemeente opbouwen. Een gemeente waarin we er voor elkaar zijn en samen bouwen aan een sterke maatschappij met oog en oor voor iedereen. Onze gemeente moet toekomstgericht zijn waar we door verbinding met elkaar te zoeken, komen tot een sterke gemeenschap met vooruitstrevende ideeën, zodat we ook in de toekomst samen met u mooie dingen kunnen realiseren voor iedereen in onze gemeente, voor jong en oud.

Lokaal Dinkelland …… Voor een dynamisch bestuurde gemeente
Lokaal Dinkelland is niet gebonden aan een landelijke partij. Wij hebben de vrijheid om te doen wat we goed vinden voor onze inwoners, zonder dat we ons moeten houden aan starre regels van een landelijke partij.
Lokaal Dinkelland is een partij voor iedereen en is daardoor een verbindende factor tussen de inwoner en het bestuur.
Lokaal Dinkelland staat voor open en eerlijke politiek. Een politiek die zich kan richten op de lokale samenleving. Een politiek die meebeweegt met de lokale samenleving en daarin haar wortels heeft.
Wij vragen uw vertrouwen, zodat we opnieuw samen met u kunnen zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018!
21 MAART 2018 IS HET ZO VER!

 

Lokaal Dinkelland:
Een open vizier,
een helder verhaal,
de inwoner centraal.