Duurzaamheid in Dinkelland

Lokaal Dinkelland en duurzaamheid
Lokaal Dinkelland plaatst duurzaamheid hoog op de Dinkellandse agenda.
Nu al zijn er mooie initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De projecten van de Stichting Energieneutraal Noord Deurningen zijn daar een voorbeeld van. Ook op het gebied van duurzaamheid kan de gemeente een verbindende rol spelen, partijen bij elkaar brengen, bekendheid geven aan goede initiatieven, inwoners enthousiast maken om maatregelen op het gebied van duurzaamheid te nemen en een rol spelen bij het binnenhalen van subsidies. Zo’n projectleider in de organisatie is de spil voor duurzaamheidsinitiatieven op lokaal niveau en kan komen met duurzaamheidsinitiatieven voor gemeentelijke gebouwen, zoals de DorperEsch en het gemeentehuis, maar ook ondersteunend zijn bij andere initiatieven, zoals Hydro power en activiteiten op het gebied van biogas en biodiversiteit.
Op het gebied van de energietransitie is de inzet van het bedrijfsleven en inwoners cruciaal. Dit heeft gevolgen voor het gemeentelijk beleid op het gebied van ruimtelijke inrichting (energielandschappen), wonen (besparing, gasvrij en energieneutraal bouwen), industrie (aanleg van warmtenetten) en mobiliteit (oplaadpunten, elektrisch rijden).
De Noordoost Twente gemeenten Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland werken samen aan de doelstelling om in 2023 20% duurzame energieopwekking te realiseren. Landelijk wordt ingezet op energie neutrale gemeenten in 2050. In de komende jaren zal Dinkelland hiervoor beleid op moeten stellen.
Ook voor een duurzame infrastructuur en mobiliteit voor genoemde gebieden kan een projectleider een voorname en verbindende rol spelen bij het realiseren van deze projecten.