Verkiezingen 2014

Kiezers bedankt

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug het resultaat was geweldig, door de massale steun en het vertrouwen dat de burgers van Dinkelland ons gegeven hebben kunnen we de taken die wij in de vorige raadsperiode hebben opgestart nu afmaken.
Met de gemeenteraadsverkiezingen besluit je over belangrijk onderwerpen, waar mensen de komende jaren mee te maken krijgen. De gemeente krijgt nieuwe taken in de zorg erbij maar ook de lokale taken als rondweg Weerselo, Dorper Esch, optimaliseren onderwijshuisvesting en de lokale lasten moeten we op een aanvaardbaar houden.
Allemaal taken die als raad op ons afkomen.

—————————-

De kracht van een lokale partij is dat je niet gebonden bent aan standpunten die door de Tweede Kamer fractie of de vertegenwoordigers in de Provinciale Staten zijn ingenomen, maar dat je onafhankelijk in samenspraak met de inwoners van de gemeente de standpunten kunt bepalen.

Lokaal Dinkelland neemt het wel heel erg letterlijk, inwoners uit de gemeente hebben meegedacht over het verkiezingsprogramma, verschillende groeperingen zoals sport, ondernemers, welzijn en kernraden werden gevraagd om inbreng te leveren om zodoende te komen tot een goed gedragen verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaar. Op 27 november j.l. is het verkiezingsprogramma aan de leden aangeboden. Ook de campagne commissie is druk in de weer.

Mocht het zo zijn dat er bij u iets leeft waarvan u zegt dat het beslist de aandacht verdient dan kunt u altijd contact met ons opnemen, info@lokaaldinkeland.nl

De Verkiezingskrant 2014