Wel kunstgrasvelden, maar vraagtekens bij 50 meterbad

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Media

DENEKAMP – De politieke en financiële haalbaarheid van de aanleg van kunstgrasvelden voor de voetbalverenigingen in Dinkelland is veel groter dan de uitbreiding van het zwembad Dorper Esch met een 50 meter bad.

josDeze opvallende uitspraak doet J(os) G. Johannink, voorzitter van Lokaal Dinkelland, de fractie die met 12 van de 21 zetels de absolute meerderheid in de gemeenteraad van Dinkelland heeft.

De Denekamper is op grond daarvan een zeer invloedrijke politicus in de Dinkellandse politiek. De mening van Johannink, die nog veel onervaren raadsleden in de fractie heeft zitten, doet er toe. Velen beschouwen hem als de politiek leider van (Lokaal) Dinkelland, maar die eer gunt hij liever aan zijn partijgenoot, wethouder en loco burgemeester Alfons Steggink.

Twente@ctueel sprak mede om die reden met hem over één jaar college, het dualisme, de sfeer in de raad, zijn naderend vertrek en de politieke (on)wenselijkheid om te komen tot kunstgrasvelden en een 50 meter bad.

Kunstgras

Als het gaat om kunstgras dan is Johannink daar duidelijk over. Dat moet er wat hem betreft komen, want Dinkelland loopt volgens hem ‘hopeloos achter’ ten opzichte van Enschede, waar praktisch iedere vereniging daarover beschikt. Hoewel de fractievoorzitter positief is, gaat hij niet tot elke prijs akkoord met kunstgras. Hij verbindt er wel de voorwaarde aan dat de verenigingen er ook aan mee betalen.
,,We lopen nu achter op dit gebied, want zelfs in Tubbergen hebben ze al kunstgras. De verenigingen mogen van ons verwachten dat we eenmalig bijdragen in de investeringslasten, maar dat ze daarna zelf de exploitatie voor hun rekening nemen’’.
In de praktijk leidt dit er volgens de fractievoorzitter toe dat de verenigingen die op kunstgras willen gaan sporten veel zelfwerkzaamheid aan de dag moeten leggen, bereid moeten zijn om de contributie te verhogen en ook kans zien om activiteiten te ontplooien die geld in het laatje te brengen.

50 meter bad

Als het gaat om het 50 meter bad dan is de fractievoorzitter van Lokaal Dinkelland veel minder optimistisch. Hij wil aan de vooravond van de resultaten van het onderzoek naar de investerings- en exploitatielasten nog niet de deur in het slot gooien, maar zoals de zaken er nu voor staan heeft Johannink er een hard hoofd in.
,,Het is op zich geen steekhoudend argument om te beweren dat dit bad er moet komen omdat de zwemvereniging De Dinkel zo veel talenten herbergt. Als KOSC en DOS’19 topklasse gaan spelen dan leggen we toch ook geen Grolsch Veste aan’’. Johannink is best bereid om zich op basis van harde cijfers, die de haalbaarheid aantonen, om zich te laten overtuigen. Op voorhand zegt hij wel eerlijk dat een investering van 11 miljoen euro fors is en zeer moeilijk op te brengen zal zijn. ,,We kunnen niet alleen het accent leggen op zwemmen, wij geven prioriteit aan de breedtesport, zodat ook andere takken van sport aan bod komen’’.
De initiatiefnemers van het 50 meter bad verwachten dat het miljoenenplan haalbaar is als de gemeente de Dorper Esch voor een symbolisch bedrag verkoopt aan een stichting. De gedachten daar achter is dat het niet taak is van de gemeente om een 50 meter bad te realiseren en te exploiteren.

Sfeer in de gemeenteraad

Als hij terugblikt op het afgelopen jaar, dan constateert hij dat de sfeer in de gemeenteraad goed is. Dat was in de vorige raadsperiode, die in het teken stond van een politieke en bestuurlijke crisis, wel anders. ,,We proberen met elkaar samen te werken. Een voorbeeld van de goede sfeer: coalitiepartner Demmer (VVD) en Johannink overleggen met oppositiefractie het CDA. Als grootste partij luisteren wij wel degelijk naar de inbreng van andere fracties. Als die hout snijden dan steunen we die voorstellen’’. Johannink vindt het ook belangrijk dat het dualisme steeds beter uit de verf komt. ,,Het college heeft een andere rol dan de gemeenteraad. De tijd van eentweetjes tussen de coalitie en de wethouders is voorbij. Wij controleren burgemeester en wethouders en dat vergt nou eenmaal een onafhankelijke positie’’.

Dualisme

Johannink gaat in het dualisme niet zo ver dat de fractiedeur voor de eigen wethouders Steggink. Stokkelaar en Zwiep gesloten blijft. Zij zijn welkom, maar de fractie behoud zich het recht voor om ook kritisch te zijn over het beleid dat de wethouders voeren.

Zijn vertrek op termijn

De ervaren fractievoorzitter vindt het nog veel te vroeg om nu al zijn vertrek aan te kondigen. Hij geeft met de opmerking dat de ‘houdbaarheid van een politicus beperkt is aan’ dat hij ook eens het veld moet ruimen. Daarvoor is het volgens hem noodzakelijk dat de onervaren raadsleden zich dusdanig ontwikkelen dat hij met een gerust hart het stokje kan overdragen.

Johannink erkent dat hij nu te veel het woord voert en dat veel, vooral onerveren fractieleden nog te weinig achter microfoon staan om aan het debat deel te nemen.
,,Dat beeld moet veranderen. Door de enorme winst hebben we veel nieuwe fractieleden. Veel van hen hebben nog weinig politieke ervaring. Lokaal Dinkelland geeft hen de ruimte om kennis en ervaring op te doen’’.

Lukt dat dan zal mister Lokaal Dinkelland, die zichzelf niet beschouwt als de politiek leider, wat minder het woord gaan voeren.

(bron: www.twenteactueel.nl )

Dit bericht is geplaatst in Media

Reacties zijn gesloten.