Begroting 2014 en Meerjarenperspectief 2015 t/m 2017

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Een periode van 4 jaar VVD/ lokaal Dinkelland college zit er bijna op, de laatste begroting van dit college op basis van het raadsplan 2014 ligt voor ons. Een goed moment om terug te kijken op het gebied van financiële cijfers, beleidsbeslissingen maar ook op het gebied van onderlinge verhoudingen/ samenwerken.

k8984352Deze periode kan geschetst worden als zijnde een van minder. Minder geld, minder economie, minder woningbouw, minder werk, minder groei, minder weerstand, minder opbrengsten en zo zou nog een tijdje door kunnen gaan. Vanuit dat ‘’perspectief’’ is dit college begonnen,  maar  niet heus, inderdaad met minder overheid maar nadrukkelijk meer samenleving, en juist vanuit die invalshoek , niet de overheid regelt alles maar de samenleving zelf is het die veel kan en ook doet met een overheid die voorwaardenscheppend bezig is, is veel zoniet heel veel tot stand gebracht.

Vanuit die invalshoek heeft het college samen met het ambtelijk apparaat en de gehele raad vele zaken tot een goed einde gebracht, een dezer dagen zei iemand tegen mij; dit college heeft veel opgeruimd. En dat is ook zo, nogal wat oude zaken waar meerder colleges zich op stuk hebben gebeten zijn door dit college opgelost en vooral ook samen met de samenleving.

Minder overheid meer samenleving; denk eens aan een failliete muziekschool; nu muziekonderwijs op alle scholen, denk eens aan Saasveld; uitgaan en voetbal na zoveel jaar hand in hand tot een langdurige oplossing gekomen. Denk eens aan de buitensport, voetbal en tennis. alle verenigingen kunnen op basis van eigen inzicht en verantwoordelijkheid jaren vooruit.  Maar ook sportcentrum Dorper Esch een financieel mega blok aan het gemeentebeen is op dusdanige manier in de markt gezet dat de zwemsport maar ook de recreatie en het doelgroep zwemmen gewaarborgd blijft voor de komende jaren. En dan TopCraft, al bijna 40 jaar lang een hoofdpijn dossier en onze wethouder hakt samen met losser en Oldenzaal de knoop door om er voor te zorgen dat de mensen waar het om gaat aan het werk blijven en het financieel beheersbaar blijft, zij heeft ook de ondernemers in onze gemeente er van overtuigd dat die een belangrijke rol kunnen spelen in deze. Meer samenleving minder overheid.

De afgelopen 4 jaar heeft ook veel gevraagd van ons als gemeente raad, veel moest er bezuinigd worden en dan ook nog op een dusdanige wijze dat de samenleving bleef functioneren, en dat is gelukt en niet in de laatste plaats omdat de gehele raad zijn verantwoordelijkheid neemt, uiteraard ieder vanuit zijn of haar inzicht en positie maar toch verantwoordelijkheid nemen en uitleg geven aan de burgers niet altijd makkelijk maar deze raad ging het niet uit de weg. Op een andere manier de gemeente begroting vorm geven met minder geld, en dus; minder overheid en toch meer samenleving.

En dan de ambtelijke organisatie die er voor zorgt dat wij als bestuurders cq volksvertegenwoordigers  goed kunnen functioneren, zijn opgegaan in de nieuwe organisatie Noaberkracht. Nieuwe structuur nieuwe functies onzeker tijden voor de medewerkers en wat gebeurt er? De dienstverlening blijft op peil de voorstellen worden goed voorbereidt en de efficiëntievoordelen worden niet alleen gehaald sterker nog in de begroting van 2014 wordt aangekondigd dat het veel sneller gerealiseerd kan worden zodat voor 2017 al weer in extra taakstelling kan worden ingeboekt.

Minder overheid meer samenleving; ook in de begroting van 2014, veel wat op basis van dat uitgangspunt de afgelopen jaren is gerealiseerd vertaald zich in deze begroting en in het meerjaren perspectief. Natuurlijk, er zijn incidentele meevallers  maar dat mag ook wel een keer, daar plukt de burger de vruchten van want er wordt ook geïnvesteerd samen met de burgers/investeerders zodat de economie een stevige impuls krijgt, in kunstgras, in dorpsplan plus in commanderie, minderoverheid meersamenleving maar ook de  schitterend vernieuwende Natura Docet Wonderryk  samen met de provincie en de BIZ niet te vergeten met de ondernemers.

Lokaal Dinkelland heeft betreffende deze begroting nog een aantal aandachtspunten die ik graag namens onze fractie onder de aandacht wil brengen.

Tijdens de behandeling van het najaarsbericht heeft de raad besloten om nog geen besluit te nemen over de dusinkweg preciezer gezegd over het te verwachten voordeel. Ook in de begroting doet het college pogingen om aanbestedingsvoordeel direct weer in te zetten voor een vervolg project, wij vinden dat principieel onjuist, aanbestedingsvoordeel hoort terug te vloeien in de algemene reserve lokaal Dinkelland zal daartoe dan ook een amendement indienen. Wij gaan er wel van uit dat  het college komt met een apart krediet voorstel,, sterker nog wij gaan er vanuit dat het college al zover is met die plannen dat ze op korte termijn met een voorstel zullen komen maar wel via de Koninklijke weg. Voorzitter we hebben van het college een raadsbericht gekregen betreffende het klooster in Ootmarsum, de investeerder heeft zich terug getrokken maar het college denkt toch dat er geen man overboord is en gaat er vanuit in eigen beheer met particuliere investeerders tot een goed alternatief te komen, de raad heeft b&w altijd alle ruimte gegeven maar er is een moment dat wij wat concretere informatie willen en hoe het verder gaat met het klooster.

Voorzitter de rol van de regio is er een waarvan je kunt zeggen, er gaat veel geld naar toe maar bezuinigen is niet hun sterkste punt. Ergens las ik dat de stormbal gehesen werd maar dat zal wel weer niets opleveren graag duidelijkheid hierover.

Is er door de gemeente Nordhorn al een besluit genomen over de Alte Weberei en heeft Tubbergen al geld vrij gemaakt voor het nk wielrennen? Zomaar wat vragen er tussen door. Heeft het college al een standpunt ingenomen met betrekking tot het besluit van de staats secretaris over de persoonlijke verzorging die niet naar de gemeente gaat. Onze mening is goed voor de thuiszorgorganisaties en goed voor de patiënten( blijft in een hand) maar heel lastig voor de gemeenten. Voorzitter wat betreft de financiën is de gemeente goed op koers geen extra verhogingen prima dus. Maar als het gaat om de afvalstoffenheffing begint het tochwel een soort van spaarpot te worden en dat kan en mag niet de bedoeling zijn.

Met betrekking tot de openbare orde en veiligheid heeft het college een besluit genomen ten aanzien van de nieuwe drank en horeca wet. Ik heb namens de fractie van Lokaal Dinkelland een redelijk positief verhaal er weten uit te persen en terecht maar ik moet besluiten in mineur, want hier vliegt het college toch uit de bocht, 4 jaar lang minder overheid meer samenleving en je zou denken dat is ook echt zo bedoelt en niet alleen om te bezuinigen.

Maar nu het gaat om drank willen de burgemeesters van Tubbergen en Dinkellandcazemier-stegers gaan handhaven op de prijzen bij supermarkten wat heeft dat in vredesnaam te maken met het handhaven van geen alcohol voor jongeren tot 18 jaar niets dus. Betutteling van niks, wereldverbeteraar spelen. En wat komt er achteraan………………………………………………………………………………………………….?? 

Een voorstel dat het doel volledig voorbijschiet maar vooral absoluut niet in lijn met het uitgangspunt minder overheid meer samenleving. Mochten de colleges van Tubbergen en Dinkelland het idee hebben dat door dit voorstel het draagvlak voor een eventuele fusie wordt verbeterd dan kan ik ze uit de droom helpen hiermee gooi je het draagvlak 10 jaar  verder weg. Voorzitter tot zover in eerste termijn en rest mij vooral een ieder die op een of andere manier bij de begroting betrokken is geweest hartelijk dank te zeggen. Ook voor de afgelopen jaren. En dat sluit ik af met het amendement voor te lezen betreffende de dusinkweg.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.