Zwembad “Dorper Esch”

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

dorpereschVoorzitter dank. Vandaag komt er een einde aan een dossier dat vaak op onze raadsagenda heeft gestaan. Het begon allemaal met het onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen van de stichting de Dinkel Twente. Dat onderzoek kon helaas niet een definitief uitsluitsel geven. Toch hebben we deze groep vrijwilligers uit onze eigen gemeente een kans gegeven. Tot onze grote spijt is dit niet gelopen zoals wij ons gehoopt hadden. Daarna is er een nieuw traject opgestart waarvan vanavond het eindresultaat is. De stichting kreeg een 2e kans en er zijn tevens andere partijen uitgenodigd om hun visie te geven. Uiteindelijk blijven er, naast de stichting de Dinkel Twente,  2 andere plannen van private partijen over.

Na veel beraad de afgelopen weken kunnen wij helaas niet anders dan tot de conclusie komen om het plan van de Dinkel af te laten vallen. We kunnen gewoon niet anders. Ondanks dat het plan kwalitatief veruit het beste is en we ontzettend veel respect hebben voor de vele uren werk welke vrijwilligers uit onze eigen samenleving in dit project hebben gestopt. De risico’s die aan dit plan kleven zijn echter veel en veel te groot voor de gemeenschap van Dinkelland. Die constatering zorgt ervoor dat wij het eens zijn met de argumentatie van het college. Het risico bij eventueel faillissement is namelijk zo groot voor ons als gemeente dat het alle voorwaarden te buiten gaat. En een eventueel faillissement mogen we in deze tijd simpelweg niet uitsluiten. Op basis van de commissie en de plannen van de stichting zijn ons in een dergelijke situatie 4 gevolgen duidelijk geworden.

  1. De gemeente neemt de voorzieningen terug, waarbij de gemeente de openstaande restantlening overneemt en zelf de exploitatie ter hand neemt;
  2. De gemeente neemt de voorziening terug en geeft deze door aan een andere instelling;
  3. De gemeente koopt de lening af;
  4. De gemeente garandeert 30 jaar lang een bedrag van 650.000 euro, in totaal 19.500.000

 Bij de eerste 2 opties krijgt de gemeente de kosten van het gehele complex op haar bordje waarbij het vinden van een andere instelling een onmogelijke opgave zal zijn. En bij optie 3 en 4 staan we garant voor bedragen die de gemeenschap van Dinkelland absoluut niet aan kan. Dit is dan ook de verklaring waarom het mooiste plan niet wint. Wij willen niet jaarlijks nog 650.000 euro over moeten maken aan een failliet sportcomplex.

Vervolgens is ons uit verslagen van het college duidelijk geworden dat er nog altijd niet zwart op wit aangegeven kan worden dat er 1. Bewijs is dat er een kredietverstrekker bereid is om mee te werken en 2. Subsidies beschikbaar zijn voor dit plan. Uit navraag bij provincie blijkt zelfs dat er nog helemaal geen aanvragen voor subsidie zijn! Terwijl in de afgelopen commissievergadering door de stichting beweerd werd dat subsidies al binnen waren. Daarmee is er voor ons wederom onvoldoende basis voor vertrouwen in de stichting. Want dit is niet de 1e keer dat zaken anders voor worden gesteld dan dat ze in werkelijkheid zijn.wedstrijdbad

Vandaar dat wij als Lokaal Dinkelland verder willen met de private partijen. Zij hebben geld nodig om te exploiteren, niet om te investeren. En ook bij deze partijen lopen we risico’s, maar deze zijn aanvaardbaar omdat er geen miljoenen geïnvesteerd worden. Financieel solide beleid waarmee ons uiteindelijke doel bereikt wordt: we behouden zwemwater in Dinkelland en de bezuiniging van 350.000 euro wordt behaald.

Reactie op amendement PvdA

Het voorstel dat nu voorligt kan prima voldoen aan het uiteindelijke doel dat wij beoogd hebben met ons amendement. Vandaag kunnen wij namelijk gefundeerd de keuze maken welke partijen recht hebben op aanbesteding. Juist het plan dat de PvdA steunt laat in dit voorstel zien dat het financieel onverantwoord is om hier een akkoord voor te geven.

Daarbij zijn wij van mening dat uw amendement praktisch onuitvoerbaar is omdat u ineens met nieuwe voorwaarden op de proppen komt. Aanbestedingtechnisch gaan we al gigantisch de fout in mochten we akkoord gaan met uw amendement. Voor de eventuele gevolgen hiervan willen wij niet in staan.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.