2e Programmajournaal 2015

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws
hh3Voorzitter, voor ons ligt het 2de programmajournaal 2015.
Aan de hand van een duidelijk en helder overzicht hebben we inzicht in de voortgang van het begrotingsjaar 2015.
Lokaal Dinkelland wenst daarbij aandacht te geven aan het journaal in algemene termen maar wenst ook verdieping te geven aan het hoofdstuk Omzien Naar Elkaar. En dan voor onze fractie Lokaal dinkelland in het bijzonder welzijnswerk
Wij constateren op tal van programma-onderdelen naar wens verloopt, zowel wat betreft de voortgabg in de tijd als ook de financiele planning. We hebben hier in de commissievergadering ook uitgebreid bij stil gestaan.
En dan Omzien naar Elkaar. Het programma-onderdeel waar we aan het begin van het jaar een grote uitdaging in zagen. Immers de uitvoering van de Participatiewet, de uitbreiding van de WMO-taken en de zorg voor onze jeugd zouden ons voor grote uitdagingen stellen. Maar nu het jaar 2015 nagenoeg is verstreken trekken we de voorzichtige conclusie dat ons college en de verantwoordelijke wethouders in het bijzonder de klus toch goed te hebben geklaard.
Maar op dit programma-onderdeel zijn ook kanttekeningen te maken. We hebben veel geld over voor het welzijnswerk, onze preventieve zorg. Het afgelopen jaar is hier in de uitvoering niet veel gebeurt. Er moet harder aan getrokken worden. Damage control voor Welzijnswerk! Wij spreken daarnaast onze zorg uit over de situatie bij de Stichting Welzijn Ouderen.
Lokaal Dinkelland voelt een grote verantwoordelijkheid voor de ouderen maar niet minder voor het grote korps vrijwilligers dat door de stichting wordt aangestuurd. Vrijwilligers die zoals wel vaker wordt genoemd het cement van de samenleving vormen.
En als wij “participatie” inhoud willen geven moeten we die vrijwilligers koesteren. Het mag niet gebeuren dat een negatieve gang van zaken rond SWOD zijn weerslag heeft op deze preventieve zorg. Het gevolg kan zijn, niet alleen meer kosten op de langere termijn, maar minstens zo belangrijk een aantasting van het welzijn van onze ouderen.
Wij doen een dringend beroep op e wethouder om oog te hebben voor Welzijnswerk in zijn algemeenheid en dit onderdeel in het bijzonder.
Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.