Invoering 3 decentralisaties; de veranderingen in de zorg

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

3d1Per 1 januari 2015 is er veel nieuwe regelgeving op het bordje van de gemeente gekomen, onder andere dat de zorgtaken zijn overgeheveld door de landelijke overheid naar de gemeenten. 
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning en de nieuwe Wet op de jeugdzorg maakt gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg en ook vele vormen van langdurige hulp aan ouderen en langdurig zieken.

In het afgelopen jaar is er veel aan gedaan om de overgang soepel te laten verlopen. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest om iedereen te informeren over de veranderingen en ook de politieke partijen zijn middels een maandelijkse klankbordgroep op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, waarbij zij ook konden meepraten.

1 januari 2015 is nu geweest en nu moet blijken of de voorbereidingen voldoende zijn hhgeweest. 
Is Dinkelland voldoende voorbereid op de taken die zij nu moet uitvoeren? Zijn de keukentafelgesprekken afgerond en is het voor iedereen duidelijk welke hulp men krijgt en wat de mogelijkheden zijn? Vallen er geen mensen buiten de boot? Kan men de hulp krijgen die vereist is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? 
Dit zijn vragen waar wij als Lokaal Dinkelland graag een antwoord op willen hebben. U kunt ons daarbij helpen door te reageren en ons te laten weten wat wel, maar vooral ook wat niet goed verloopt.

Graag vragen wij u om uw ervaringen met ons te delen.

U kunt dit doen door:
– ons te bezoeken op ons spreekuur, voorafgaand aan onze fractie vergaderingen;
– ons op te bellen of ons aan te schieten in het voorbijgaan;
– ons een e-mail te sturen met uw ervaringen

Voor contactgegevens verwijzen wij naar onze websitewww.lokaaldinkelland.nl of stuur een email naar info@lokaaldinkelland.nl

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.