Voorstel in te stemmen met de uitgangspunten Toekomstbestendig en Toegankelijk Vervoer in Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Gelijk hebben en gelijk krijgen.
Soms vallen die twee dingen niet samen.

03Lokaal Dinkelland was er in de raadsvergadering van 24 mei van overtuigd dat zij gelijk had met haar wens om contact op te nemen met cliënten die niet gereageerd hadden op de brief van de gemeente waarin vermeld werd dat hun regiotaxipas zou worden ingetrokken.
Sterker nog Lokaal Dinkelland dacht ook dat de wethouder dit toegezegd had in de commissievergadering van 10 mei.
Groot was dan ook onze verbazing toen bleek dat dit niet het geval was. De wethouder wilde wel de brief aanpassen, maar niet de procedure.

En daar ging het nu net om.

In de raadsvergadering van 3 november 2015 heeft de raad unaniem ingestemd met een motie waarin het college o.a. werd opgedragen dat bij de lokale invulling het ontwikkelen van criteria en procedures met grote zorgvuldigheid moest gebeuren.

Vaststellen of een cliënt iets zelf kan of dat hij/zij hulp nodig heeft, kan met een brief. Maar als je geen reactie krijgt, weet je niet waardoor dat komt.
Daarom vonden en vinden we nog steeds dat het van zorgvuldigheid getuigd dat je dan contact opneemt met de cliënt.
Teleurgesteld waren we dat alleen de PvdA het met ons eens was en dat CDA, D66 en VVD  de procedure blijkbaar voldoende zorgvuldig vonden, waardoor de stemming eindigde in 9 – 9 en het amendement aangehouden werd.

Toch heeft ons amendement de wethouder behoed voor het nemen van een verkeerde beslissing.
Want nog geen week later deed de Centrale Raad van Beroep de uitspraak dat “maatwerk per individu moet”.
Daardoor hebben we nu met een gewijzigd voorstel te maken, waarin precies dat voorgesteld wordt wat Lokaal Dinkelland al op 24 mei aangaf.

Dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen.
Zorgvuldigheid bij het vaststellen of een cliënt in de categorie zelf, samen of overdragen valt, is een eerste vereiste. Dat moet je eerst helder hebben. Anders gaan er mensen buiten de boot vallen en dat wil Lokaal Dinkelland niet.

Gelijk hebben en gelijk krijgen.
Hoe mooi is het voor onze burgers als het uiteindelijk toch nog samenvalt.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.