Voorstel vaststellen Jaarstukken 2016 gemeente Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Schermopname (18)Voorzitter, College, Aanwezigen,

Voor liggen de jaarstukken 2016 van de gemeente Dinkelland. De organisatie heeft veel werk moeten verrichten, dank voor de samenstelling en de aanreiking op papier. En natuurlijk ook de toelichting erop.

Een financieel afgesloten jaar komt voorbij. Geschiedenis. Hoe hebben wij onze gemeentelijke huishouding in 2016 bestierd? Veranderen kunnen we niets meer, hopelijk wel ervan leren en er op voortborduren in de toekomst.

Per saldo sluit de jaarrekening op een plus. In belangrijke mate veroorzaakt door het sociale domein. Binnen het sociaal domein zijn nog steeds behoorlijk grote fluctuaties waar te nemen binnen de specifieke taken. Lokaal Dinkelland is blij dat een bedrag van 150.000 euro voor het Stimuleringsfonds wordt gecontinueerd in 2018. Zoals door de wethouder aangegeven zullen hier op korte termijn initiatieven vanuit de maatschappij voor worden uitgevoerd.

Maar voorzitter, we kijken ook nog even achterom:

Met betrekking tot het accountantsverslag dat we erg laat maar nog net op het nippertje mochten ontvangen rijzen toch nog enkele vragen,

  • Hoe kan een foutje inzake vordering van een verkoop vennootschap ten bedrage van 231.000 erin sluipen ?

Maar veel belangrijker, in het accountantsverslag staan pregnante opmerkingen/verbeterpunten, en Lokaal Dinkelland heeft hierover vragen zoals:

  • Hoe denkt het college de rechtmatigheid van inkopen te waarborgen ? Is er al een idee over hoe dit in de toekomst aangepakt gaat worden ?
  • De financiele beheersing in het Sociaal Domein is onder de maat volgens de accountant. Genoemde aanvullende stappen zijn laat, nee, te laat genomen. Hoe kan dat gebeuren dat men niet tijdig stappen onderneemt om op tijd de cijfers in dit Sociale Domein op orde te krijgen?
  • Verbetering van de P en C cyclus is vereist. Naar aanleiding van de geconstateerde omissies in 2015 heeft de concerncontroller een verbeterplan opgesteld, maar zijn de doelstellingen niet gehaald. Hoe doet men dit in andere gemeenten? Hoe kan het dat het in onze gemeente niet naar behoren gaat ? Hoe behaalt de wethouder in 2017 een verbeterslag die eigenlijk al in 2016 gerealiseerd had moeten worden ?

Maar er zijn ook positieve punten te noemen. De ratio’s zijn goed. Dinkelland is ten opzichte van andere gemeenten bezien een financieel gezonde gemeente.

Tot slot een aantal financiele feiten uit 2016 die opvielen.

Effecten van de drie decentralisaties. Wederom net als in 2015 een groot positief verschil tussen hetgeen begroot en dat wat het daadwerkelijk heeft gekost. Op zich prima. Maar daar zit wel een maartje aan. Want heeft elke inwoner wel de zorg gekregen die hij of zijn daadwerkelijk nodig had? Wat Lokaal Dinkelland belangrijk vindt is dat de zorg en aandacht wordt verleend die bedoeld is. Een financieel positief resultaat in dit sociaal domein hoeft niet te betekenen dat er ook maatschappelijk gezien een positief resultaat wordt behaald. Dit is een oproep aan onze wethouders om ook in de toekomst te waken over dat maatschappelijke doel.

In 2015 is gestart met de invoering van de Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen. Deze heeft inmiddels een saldo van meer dan 6 miljoen. Een heroverweging van de RIBAM is daarom aan de orde en gelukkig ook door dit college toegezegd.

Lokaal Dinkelland is tevreden over de ratio waarmee ons weerstandvermogen wordt weergegeven. Deze ratio ligt ver boven de eis. Wij zullen de ontwikkeling van de ratio kritisch volgen om de mogelijkheden om nieuw beleid te creëren te onderzoeken en ook daadwerkelijk uit te voeren, want hiervoor is financiële ruimte.

Tot slot voorzitter,

Achteraf gezien heeft het al genoemde overschot op de 3-D’s geleid tot het positieve resultaat van 1.446.000,00 euro zo als dat nu blijkt. Ook dat houdt ons kritisch. Immers zonder dat overschot zouden we een negatief resultaat optekenen. En Lokaal Dinkelland is van mening dat een jaarresultaat niet duurzaam positief mag zijn als gevolg van resultaten in het sociale domein.

Maar dat hadden we in 2016 ook al over de jaarrekening van 2015 gezegd, dus moeten we constateren dat er dus niets is veranderd.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.