Motie Nationale Bijenstrategie

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/documenten/Moties/Motie-Nationale-Bijenstrategie-PvdA-LD-CDA-D66-VVD-ABD.pdf

Motie
Raadsvergadering d.d. 20 februari 2018 Agendapunt: vreemd aan de agenda
Voorstel inzake Nationale Bijenstrategie Indiener: fractie PvdA, fractie CDA, fractie Lokaal Dinkelland, fractie VVD, fractie D66, fractie ABD
De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 20 februari 2018
Constaterende dat:
 Op 22 januari 2018 de Nationale Bijenstrategie is gepresenteerd is,
 Het hoofddoel van die strategie is dat we in 2030 weer populaties van bijen en andere bestuivers hebben, die stabiel zijn en/of zich positief ontwikkelen,
 Deze Nationale Bijenstrategie reeds ondertekend is door 43 partners (waaronder de Provincie Overijssel) en dat dit aantal groeit,
 Er in deze Nationale Bijenstrategie meetbare doelen zijn opgenomen met als ijkpunten de jaren 2023 en 2030.
Overwegende dat:
 Meer dan de helft van de wilde bijensoorten met uitsterven worden bedreigd,
 Bijen door hun rol in het bestuiven van planten volstrekt onmisbaar zijn voor het behoud van flora en fauna in Nederland èn een cruciale economische functie in de land- en tuinbouw hebben,
 Uit de Nationale Bijenstrategie blijkt dat bijen behoefte hebben aan twee dingen: nestelgelegenheid en voedselaanbod.
En draagt het college op:
I. De Nationale Bijenstrategie mede te ondertekenen.
II. Zich actief in te zetten om samen te werken met partijen zoals imkers, natuurverenigingen, boeren en andere belanghebbenden.
III. Zich actief in te zetten om de drie doelstellingen uit de Nationale Bijenstrategie te behalen, wetende:
– Het bevorderen van de biodiversiteit
– Het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur
– Het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te bevorderen
IV. De raad actief op de hoogte te houden van de vorderingen, om in de ijkjaren 2023 en 2030 aantoonbare resultaten (zoals aangegeven in de Nationale Bijenstrategie) te kunnen presenteren.
En gaat over tot de orde van de dag
Fractie PvdA Dinkelland, Cel Severijn.
Fractie CDA, Jos Jogems
Fractie Lokaal Dinkelland, Anita ten Dam
Fractie VVD, Marcel Tijink
Fractie D66, Fons Maathuis
Fractie ABD, Henk Meijer

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.