Voorstel inzake beschikbaar stellen extra bedrag RSC t.b.v. vervanging kunstgrasveld

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

rscVoorzitter, we zijn blij te horen dat na de berichten met betrekking tot de privatisering van RSC, de gemeente nu ook overeenstemming heeft bereikt over de sanering van het kunstgrasveld van de voetbalvereniging. Helaas gaat dit met extra kosten gepaard, maar naar de mening van Lokaal Dinkelland valt hieraan niet te ontkomen. Wanneer een accommodatie wordt overgedragen, moet deze schoon opgeleverd worden, een verplichting waaraan zeker de gemeente is gehouden.

In de afgelopen commissievergadering hebben we een uitgebreide toelichting gehad op de wijze waarop de offertes zijn aangevraagd en het aantal centimeters dat eventueel wel of niet zal worden verwijderd van de onderlaag. De wethouder heeft in de commissievergadering toegezegd dat de kosten a 100.000 euro zijn gefixeerd op de offertes zodat er geen ‘card blanc’ hoeft te worden verstrekt.

rsc2Voorzitter, ik wil de wethouder graag nog herinneren aan zijn uitspraak tijdens de commissievergadering van 23 januari jl. De wethouder gaf aan dat wanneer de kosten voor de sanering hoger uit zullen vallen dan om en nabij 100.000 euro, dat de wethouder terugkomt bij de raad met een nieuw voorstel.

Lokaal Dinkelland dringt er op aan dat de wethouder dusdanig actie onderneemt dat de sanering en vervanging van de toplaag door de gemeente zal worden afgewikkeld en voor de voetbalvereniging geen verdere onnodige vertraging zal opleveren.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.