Zorgen om MST Oldenzaal, Huisartsenpost en spoedpost

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Vragen

Zorg is en blijft een heel zeer belangrijk onderwerp, dus ook in onze gemeente. Er zijn in het verleden meerdere keren vragen gesteld over aanrijtijden van Ambulances en andere hulpverleners en de beschikbaarheid van zorg op een acceptabele afstand.

Nu is de beschikbaarheid van zorg weer punt van aandacht. Het prachtig gerenoveerde ziekenhuis van het MST in Oldenzaal kamt met leegstand en onderbezetting. Er moet worden gezocht naar een passende invulling. De wethouders zijn hierbij betrokken door het MST. We hopen dat er binnenkort duidelijkheid komt over deze invulling en passende zorg op korte afstand beschikbaar blijft in Nrd-Oost Twente.

Naast de leegstand is nu ook een ander probleem ontstaan in deze vakantie periode. Het MST heeft een patiënten stop ingevoerd tijdens de vakantieperiode. De zorg voor onze inwoners is hierdoor in het geding. De huisartsen luiden hierover de noodklok en vinden dit zeer onwenselijk en onacceptabel. Wij delen volledig deze mening.

Daarnaast speelt dat het MST aan het einde van deze contract periode (nov 2020) de huur voor de huisartsenpost met 70% wil verhogen, waardoor eveneens het voortbestaan van de huisartsenpost/eerste hulp in Oldenzaal in het geding komt.

Tevens is de ondersteunende verpleging vanuit het MST aan de huisartsenpost opgezegd. Deze ondersteunende verpleging is in het verleden opgebouwd a.g.v. het toen beëindigen van de eerstehulparts door het MST in Oldenzaal. Nu vindt dus een verdere verschraling of gehele verdwijning plaats van de eerstehulpzorg in Oldenzaal!

De fractie van Lokaal Dinkelland heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college, samen met de colleges van Oldenzaal en Losser, over bovengenoemde kwesties in gesprek met het MST?

2. Zo ja, is de gemeente gevraagd mee te denken over de invulling van de leegstand en wat is hiervan de huidige stand van zake?

3. Heeft de gemeente kennis genomen van de tijdelijke patiëntenstop in de vakantieperiode en dat patiënten uit onze regio naar Groningen, Friesland en elders in het land worden doorverwezen voor behandeling?

4. Zo ja, deelt de gemeente onze zorgen en die van de huisartsen, dat dit een zeer onwenselijke situatie is?

5. Zo ja, wat heeft het college ondernomen om herhaling te voorkomen, of haar zorgen hierover kenbaar te maken.

6. Is het college op de hoogte van de extreme huurverhoging welke het MST wil doorvoeren, waardoor mogelijk de huisartsenpost in Oldenzaal dreigt te verdwijnen?

7. Acht het college dit ook onwenselijk en zo ja, wat heeft of gaat het college hiertegen ondernemen?

8. Is het college op de hoogte dat het MST per 1 januari 2020 de detachering van verpleegkundigen op de spoedpost in Oldenzaal wil beëindigen?

9. Acht het college dit ook onwenselijk en zo ja, wat heeft of gaat het college hiertegen ondernemen?

10.  Heeft u informatie ontvangen dat veel huisartsen in de regio ontevreden zijn over het MST en patiënten bij voorkeur doorverwijzen naar het ZGT?

11.  Deelt u de zorg dat eerder genoemde ontwikkelingen bij elkaar het voortbestaan van de spoedpost in Oldenzaal in gevaar brengen, en zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?

12.  Wordt er reeds over alternatieven met u gesproken en zo ja, welke? Acht u deze wenselijk en acceptabel, of probeert u dit te voorkomen?

13.  Bent u voldoende geïnformeerd door de plaatselijke huisartsen, over de problemen die zij ondervinden of in de toekomst verwachten?

Wij worden graag geïnformeerd welke acties het college onderneemt of heeft ondernomen om de zorg voor onze inwoners voldoende te waarborgen?

U begrijpt uit onze vragen dat de zorg groot is. We willen graag dat onze inwoners goede zorg kunnen blijven ontvangen. Wij gaan er ook vanuit dat u als College er alles aan zult doen om hierover duidelijkheid te krijgen en de onrust kunt wegnemen.

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet en gezien de urgentie, worden wij graag in de eerst volgende commissie vergadering door u reeds mondeling geïnformeerd

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Vragen

Reacties zijn gesloten.