Stookvergunning (snoeihout) in Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

De aandacht van onze fractie viel op de verlenging van de geldigheid van de houtvuurstookvergunning in onze gemeente. Conform artikel 10.2 van de Wet Milieubeheer is in 2006 het besluit genomen dat men in de gemeente Dinkelland voor het verbranden in het open veld een stookvergunning dient aan te vragen welke in eerste instantie geldig was voor een periode van twee jaar. Nu, in 2011 wilde men deze duur verlengen van twee naar vier jaar.

Conform artikel 10.63 van de Wet Milieubeheer is het toegestaan aan gemeenten om betreffende het verbranden van bijvoorbeeld snoeihout e.d. eigen beleid en eigen regels op te stellen en is men niet op voorhand gebonden aan het verplicht uitgeven van een stookvergunning.

Gezien het agrarisch, toeristische karakter van de gemeente Dinkelland kan men zich in deze afvragen of het wenselijk is dat er voor elk te verbranden stapeltje snoeihout een vergunning wordt aangevraagd.

Tevens gelet op de het hele traject dat hiervoor moet worden doorlopen, van het indienen van de aanvraag tot de uiteindelijke verstrekking van de vergunning, en de handen (en de tijd) die hiervoor nodig zijn kan men zich afvragen of we deze hele procedure zoals deze nu wordt gehanteerd willen blijven handhaven ?

Ten derde kan een deregulering een aanzienlijke ontlasting betekenen, nu vanuit het rijk steeds meer taken richting gemeente worden gedelegeerd. Is het dan niet wenselijk om handelingen die niet hoogst noodzakelijk zijn en waarvoor andere regelgeving mogelijk is zoveel mogelijk te elimineren ?

Voorzitter, zou het niet veel beter zijn dat boeren, tuinders en buitenlui in de snoeitijd die ongeveer loopt van november tot en met maart op basis van een melding minimaal 24 uur voordat zij van plan zijn dit snoeihout middels verbranding te verassen, vervolgens de daad bij het woord kunnen voegen ? Hierdoor ontstaat er geen verrommeling door stapels van takhout en stimuleren wij het tijdig snoeien van de mooie houtwallen waarmee wij onze gemeente mede zo’n aantrekkelijk aanzicht geven. Hier snijdt het mes duidelijk van twee kanten.

En voorzitter, is de gemeente uiteindelijk niet een apparaat dat ten dienste staat van de burger ? En niet een apparaat dat het de burger zo moeilijk mogelijk wil maken ? Vanuit dit aspect is het voor de inwoner van Dinkelland een stuk eenvoudiger en tevens sneller en efficiënter om zijn voornemen tot verbranden vooraf te kunnen melden dan om er een heel vergunningentraject voor te moeten doorlopen.

En tot slot voorzitter, zou het voor het ambtenarenapparaat niet een verlichting bieden, zij het misschien een kleinschalige, in het hele vergunningentraject ? Het is ook aan het MT van deze gemeente om intern te streven naar een optimale efficiency en wij willen daar als raad graag een klein steentje aan bijdragen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.