‘Versterk lokaal karakter raadsverkiezingen’

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Media

Uit : VNG Magazine 21 januari 2011

De democratische kwaliteit van de gemeenteraadsverkiezingen is zwak, luidt de conclusie van de onderzoek dat het ministerie van BZK heeft laten uitvoeren.
Versterking van het lokale karakter van de raadsverkiezingen en verdere politisering van de gemeentepolitiek kunnen wellicht zorgen voor een omekeer.

Het onderzoek Lokale kiezers : Lokale keuzes? is verricht in opdracht van het ministerie BZK. Het ministerie wil meer inzicht in het stemgedrag bij raadsverkiezingen.

Landelijke onderwerpen blijken de lokale verkiezingen nog steeds beheersen.
Dat terwijl die verkiezingen er mede voor moeten zorgen dat het lokaal beleid overeenkomt met de wensen van de inwoners.
Door de lage opkomst en de nadruk op nationale onderwerpen komt het daar weinig van. Bijna de helft van de kiesgerechtigden stemt niet omdat hun opvattingen niet gehoord worden.

Het onderzoek komt met verbetervoorstellen. Zo kunnen de raadsverkiezingen meer lokaal worden, bijvoorbeeld door de invloed van de landelijke politieke partijen daarop te verminderen.
En door lokale politieke groeperingen dezelfde ondersteuning te geven als landelijke.
Ook verdere politisering van de lokale politiek is een mogelijkheid; daarbij moeten keuzes over actuele thema’s duidelijker voorgelegd worden aan de kiezer.
Als laatste valt te denken aan grote persoonlijke profilering van de lokale politicie.

Dit bericht is geplaatst in Media

Reacties zijn gesloten.