Najaarsrekening 2012

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Begin november 2012 is het najaarsbericht aan ons toegezonden.  Voor het beantwoorden van de puur cijfermatige vragen is zoals gebruikelijk een technisch vragenuurtje ingelast waarin alle financiele “ins and outs” doorgenomen en beantwoord zijn. Dank aan de ambtelijke organisatie voor het opstellen van een duidelijk najaarsbericht en de adequate beantwoording van onze vragen.k10610372

Het najaarsbericht lezende kunnen wij concluderen dat het college ambitieus te werk is gegaan en zichzelf een groot aantal te realiseren doelen heeft gesteld.

Om deze doelen te realiseren zijn uiteraard de benodigde middelen op voorhand voorzien in de begroting.

Maar hoe stel je deze begroting op, zuinig of…… ruimhartig ??

En hoe voortschrijdend ga je te werk met de uitvoering van hetgeen je jezelf als college oplegt, polderen en doorschuiven? 

Of…… de handen uit de mouwen steken en voortvarend te werk gaan??

Wij denken als fractie dat het college de lat voor zichzelf hoog heeft gelegd en er alles aan gedaan heeft om te bereiken wat op voorhand beoogd was op sociaal, economisch en maatschappelijke vlakken, binnen de daarvoor door hen gestelde kaders.

Wij constateren dat er een tekort is van € 614.000, maar tegelijkertijd kunnen wij ook concluderen dat er een heleboel werk verzet is binnen een zeer krappe begroting. 

Er zijn grote stappen gemaakt. Denken we bijvoorbeeld aan de totstandkoming van het belevingsmuseum en landschapscentrum “Wonderrijck Twente” en de nieuwe ambtelijke organisatie van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland.

Door externe factoren, waarvan de economische crisis als belangrijkste boosdoener kan worden aangemerkt,  heeft dit college alle zeilen moeten bijzetten om toch nog de door haar zo strak opgestelde begroting zoveel mogelijk sluitend te krijgen en hier ook met man en macht aan gewerkt.

De toezegging van de wethouder dat de notitie “Ambities en middelen in balans” zoals in 2011 aan ons gepresenteerd nog steeds haalbaar is, dat ze beslag zal leggen op een wat langere termijn, maar in 2013 zeker gehaald kan worden, lijkt ons een gerechtvaardigde verwachting.

Wij spreken als fractie van Lokaal Dinkelland derhalve ons vertrouwen uit in de haalbaarheid van de doelstellingen zoals deze staan geformuleerd in deze notitie “Ambities en middelen in balans”, zodat onze gemeente en daarmee haar burgers, ook in de wat moeilijkere tijden waarmee wij nu kampen,  kunnen bogen op een solide financieel beleid, zodat ook in de toekomst onze gemeente een gezonde en leefbare gemeente kan blijven.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.