Starterslening:

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

k10610372Voorzitter voor ons ligt het voorstel voor herinvoering van de starterslening. De starterslening is een regeling bedoeld als steuntje in de rug, voor de aankoop van een bestaande dan wel nieuwbouwwoning.

Toen de raad  in maart 2011 de regeling heeft ingetrokken waren daar gegronde redenen voor. De interesse voor afsluiten van een starterslening in de gemeente Dinkelland was minimaal tot nihil.

Tijden kunnen echter snel veranderen. Nu,  in september 2013, slechts TWEE EN HALF JAAR later , blijkt dat vanwege de economische recessie en de aangescherpte eisen bij de banken het aanmerkelijk moeilijker is voor starters om een woning te kopen.

Ook de situatie in de bouw is momenteel penibel en behoeft een stimulans. Vandaar dat de tijd nu zeker rijp is opnieuw tot instelling van deze lening over te gaan.

Wij staan als fractie daarom achter het voorstel van het college tot herinvoering.

Daarbij gaan wij er van uit dat de bedragen van 35.000,- euro en het maximale aankoopbedrag van 225.000,- euro zoals door het college voorgesteld berustten op cijfers die in overeenstemming zijn met de vraag.

De gestelde eisen van sociale of economische gebondenheid aan onze gemeente onderschrijven wij, omdat we in eerste instantie de kans willen bieden aan deze groep van starters, en volgens de wethouder is dat al een substantieel zeer grote groep, om van de geboden starterslening gebruik te maken.

Wel vinden wij dat bijvoorbeeld na een periode van een jaar geëvalueerd moet worden wat de stand van zaken op dat moment is. Hoeveel gebruik is er op dat moment gemaakt van de geboden mogelijkheid tot het verkrijgen van een starterslening door deze groep.

Op basis van de resultaten kan de raad dan beslissen of een uitbreiding van de doelgroep gewenst is of niet.

 

Met betrekking tot het amendement van de PvdA

Zoals al eerder opgemerkt:

Gelet op de marktprijzen en de ontwikkelingen bij de hypotheekverstrekkers,  is naar inzicht van het college de bovengrens van 225.000,- euro goed gekozen waar het gaat om het verwerven van een bestaande dan wel nieuwbouwwoning. Wij stemmen daar als fractie mee in.

Het openstellen van de regeling voor ieder belangstellende juichen wij op dit moment niet toe. Omdat wij als gemeente een substantiële bijdrage leveren aan de verstrekking van de lening, zijn wij van mening dat in eerste instantie hiervoor geinteresseerden in aanmerking moeten kunnen komen die een sociaal of economisch aanwijsbare band met onze gemeente hebben.

Wij gaan dus niet mee met het amendement.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.