Voorstel inzake Inzameling grof Huishoudelijk afval