Voorstel inzake Inzameling grof Huishoudelijk afval

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

afvalVoor ons ligt het voorstel van het college inzake inzameling grof huishoudelijk afval .

Zoals we weten voldoet het gemeentelijk brengpunt niet meer aan de huidige milieu- en veiligheidseisen van de provincie Overijssel.  Openhouden van het afvalbrengpunt vergt een investering van 1.2 tot 1.5 miljoen euro.
We hadden dit misschien kunnen voorkomen als er in vorige raadsperiodes voldoende aandacht en financiële  middelen voor waren gereserveerd maar dit is niet gebeurt wat wij zeer betreuren.
Dat dan het college met nieuwe creatieve oplossingen komt is toe te juichen.

Wij vonden de oplossing waar voor gekozen was, samenwerking met onze partnergemeente Tubbergen en het Kringloopbedrijf De Beurs een goede ontwikkeling, gezien de discussie in de raad zal er nog gekeken worden naar andere mogelijkheden voor een afvalbrengpunt.

Als Lokaal Dinkelland hebben we nog wel enkele aandachtspunten.

  • Wij verwachten van het college dat wij op de hoogte worden gehouden van de resultaten van de onderhandelingen met Kringloopbedrijf De Beurs.
  • Ook verwachten wij dat het college er alles aan zal doen om de dienstverlening naar de burgers,  zo optimaal mogelijk te houden.
  • Wij verwachten van het college een goede en duidelijk communicatie naar onze burgers ( het gaat hun aan en zij betalen!!).
  • Verder moet het duidelijk zijn waar en wat er met bouwafval en puin moet gebeuren.
  • Ook moet er als er vanuit Kringloopbedrijf De Beurs goederen worden gehaald op voorhand worden aangeven voor welke goederen er betaald moet worden, dit om willekeur te voorkomen.

Wij verwachten van dit college dat wij als raad regelmatig op de hoogte worden gehouden van de actuele situatie en de kosten.

Er werden  tijdens het debat een tweetal moties ingediend  en wel door de fractie Bos-Maathuis en de PvdA.
De motie van de fractie Bos- Maathuis inhoudende dat men wilde wachten op de afvalvisie Twente, werd door hen teruggetrokken daar uitvoering van deze visie nog jaren op zich laat wachten.
In de motie van de PvdA drong aan om het afvalbrengpunt niet zomaar te sluiten maar stelde voor dat het college voor 1 mei a.s.  met een nieuw voorstel komt voor een afvalbrengpunt in Denekamp of omgeving, particulier initiatief moet hierin meegenomen worden.

Het college gaf wel de waarschuwing mee dat een afvalbrengpunt bij een particulier bedrijf mogelijk gevolgen kan hebben voor aanlevering van goederen bij het Kringloopbedrijf de Beurs.

Na een tweetal schorsing tijdens het debat konden alle partijen zich vinden in de motie van de PvdA.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.