Bestemming en Beeldkwaliteitsplan Het Spikkert Weerselo

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

spikkert

Voorzitter,

Voor de verzorgingskern Weerselo is het, ten behoeve van de leefbaarheid en vitaliteit van Weerselo, van belang dat er voldoende bevolkingsaanwas zal zijn om de basisschool van kinderen te voorzien, de detailhandel van klanten en de horeca van bezoekers.

In Weerselo woon je plezierig en centraal in Twente. En dat wil Lokaal Dinkelland vooral zo houden.  Jonge en oudere Weerseloers willen graag blijven wonen in Weerselo. Voor veel starters kan Spikkert fase 2 niet snel genoeg van start gaan. Men wil graag duurzaam bouwen op kleinere kavels. Eventueel in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap waarvoor bij de provincie subsidies zijn aan te vragen. Ook senioren willen graag van groot naar kleiner en gelijkvloers. Het Spikkert fase II schept voor beide doelgroepen mogelijkheden tot bouwen. De plannen zijn flexibel  genoeg en maatwerk is mogelijk heeft de Wethouder ons verzekerd.

spikkert2Met de aanwonenden heeft de Wethouder gesprekken gevoerd en waar dat mogelijk is, is er tegemoet gekomen aan de bezwaren. We gaan er van uit dat de gefaseerde bouw snel en zonder al te veel overlast zal plaatsvinden.

Wel baart ons, tesamen met de Dorpsraad Weerselo, de verkeersafwikkeling  rondom ’t Spikkert zorgen. De Legtenbergerstraat is een drukke weg. Deze zal, wanneer de rondweg Weerselo is aangelegd aanzienlijk verkeersveiliger worden. Maar de Legtenbergerstraat zal het verkeer van en naar het  ’t Trefpunt, de woonwijken het Reestman,  ’t Eertman en ’t Spikkert blijven afwikkelen. De Eertmansweg vormt nu een secundaire invalsweg van Weerselo en deze is nu reeds te smal voor het huidige verkeersaanbod.

Daarom vragen wij de wethouder de verkeersveiligheid rondom het plangebied de vinger aan de pols te blijven houden en zonodig extra verkeersmaatregelen te nemen. ’t Spikkert, Riant wonen in het groen, het is een prachtig plan voor Weerselo! Wethouder we hopen dat de eerste kopers snel de schop in de grond kunnen zetten.

Voorzitter, Lokaal Dinkelland gaat dus akkoord met het vaststellen van het bestemmingsplan Het Spikkert tweede fase.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.