Coalitieprogramma 2014 – 2018

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter.

co-program24 april, het lijkt inmiddels al weer een tijdje terug. We zijn als raad druk bezig om ingewerkt te raken en ook onze 1e raadsvergadering zit er op. Voordat we als raad doordenderen met onze werkzaamheden is het is goed om nu eerst wat uitgebreider stil te staan bij de inhoud van het coalitieprogramma. Het vormt op hoofdlijnen immers de basis voor de komende 4 jaar. De concrete invulling is aan ons als raad. 

Ik wil mijn bijdrage over het coalitieprogramma starten met een citaat van de 1e 3 woorden uit dat programma: ‘Regeren is vooruitzien’. Het is een samenvatting van bijna alles wat er daarna geschreven is. Er doen zich de komende jaren ontwikkelingen voor waar wij als raad van dinkelland onze ogen niet voor kunnen sluiten. Aantal inwoners neemt af maar aantal huishoudens neemt toe ook wordt men  steeds ouder. Individualisering gaat verder toenemen, internetgebruik groeit verder en online shoppen stijgt zelfs explosief. Om nog maar niet te spreken over alle taken welke wij op zorggebied van onze rijksoverheid moeten overnemen. De decentralisaties gaan namelijk gepaard met aanzienlijke rijksbezuinigingen.

Voorzitter graag neem ik u mee in de zonnige zijde van mijn bijdrage. Onze kracht om al deze verandering aan te kunnen zit namelijk voor een groot deel in onze samenleving. De creativiteit en initiatieven die onze kernen zit moeten we optimaal ondersteunen en faciliteren. Traditiegetrouw schreven wij de samenleving voor wat zij moesten doen en hoe zij zich moest gedragen. Lokaal Dinkelland wil proberen deze houding te wijzigen in een houding waarin we de maatschappij ondersteunen in haar ideeën. Wij vinden dat de overheid midden in de maatschappij moet staan. Niet er boven.

Neemt niet weg dat deze ontwikkelingen grote consequenties hebben voor onze dorpscentra, voorzieningen, verenigingen en boerenerven. Niemand uitgezonderd. Ook wij als overheid niet. We zouden het best nog 4 jaar volhouden als we op dezelfde wijze verder gaan. Maar dan zadelen we onze opvolgers met een onmogelijke taak op. De nieuwe coalitie verdiend daarom een compliment om juist nu al op deze veranderende samenleving in te spelen. Het vraagt een ander houding van ons allemaal. Streven naar inbreiding ipv uitbreiding, compactere winkelcentra, keuzes maken in onze voorzieningen, zo lang mogelijk zelfstandig wonen en samen oud worden. We moeten creatiever worden, bestuurlijke moed tonen.

Voorzitter, er mag dan nog zoveel veranderen, een speerpunt van Lokaal Dinkelland dat altijd overeind zal blijven, en ook met nadruk in dit programma genoemd is: een financieel stabiele gemeente waarin risico’s en reserves in balans zijn. 

Voorzitter tot zo ver in 1e termijn. Onze fractie is erg benieuwd naar de reacties van met name de oppositiepartijen omdat de coalitie Lokaal Dinkelland CDA zeer zeker een rol voor hen ziet weggelegd de komende 4 jaar.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.