Voorstel inzake het vaststellen van het beleidsplan “Omzien naar elkaar”