Voorstel inzake jaarstukken 2013

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: Dinkelland moet de komende jaren alle zeilen bij zetten om financieel gezond te blijven.

biljetenUit deze jaarrekening maakt de fractie van Lokaal Dinkelland op dat ons weerstandsvermogen een flinke tik heeft opgelopen. Al met al moeten we voor 659.000 euro een beroep doen op ons weerstandsvermogen. Dit zorgt voor een resultaat van 1,02. Een krappe voldoende. Gingen we in eerste instantie nog uit van een positief resultaat van 13.000 euro, helaas moeten we nu  constateren dat we afsluiten met een negatief saldo van 528.000 euro. Daarnaast schuiven we ook nog eens 131.000 euro door naar 2014 waarmee we dus op de eerder genoemde 659.000 euro uitkomen. Dit zeer grote verschil is te verklaren door een aantal onderwerpen.

Allereerst het klooster in Ootmarsum. De wethouder heeft ons tot nu toe goed meegenomen in het gehele proces. We waren op de hoogte van het feit dat de rentebaten zouden worden afgeboekt op het moment dat de projectontwikkelaar afhaakte. Wat dat concreet betekend zien we terug in deze jaarrekening. Het is goed om te vernemen dat er momenteel serieuze belangstelling is en dat de wethouder in de fase van afronding is. Uiteraard blijft onze fractie  graag op de hoogte van de verdere afwikkeling.

Een ander aandachtspunt betreft de forse tegenvaller van Top Craft. De wethouder heeft ons reeds gewezen op het feit dat deze tegenvaller er aan zat te komen. Echter valt de hoogte van dit bedrag ons behoorlijk rauw op ons dak. We zullen het standpunt van onze fractie m.b.t. Top Craft bij het agendapunt inzake ontwerpbegrotingen 2015 gemeenschappelijke regelingen nader toelichten.

En het laatste onderwerp: vermindering van de legeinkomsten vanwege een tegenvallende woningbouw. Dit onderwerp heeft onze aandacht. Helemaal gezien de opmerking die door de accountant is gemaakt. Deze schat de verwachte verkopen van bouwkavels en bedrijventerreinen in als ambitieus. Onze fractie neemt het advies van de auditcommissie graag over. Wij willen graag bij iedere tussentijdse rapportage en in de jaarrekening bericht hebben over de stand van zaken van de diverse grondcomplexen. Daarbij zien we graag dat de noodzakelijk geworden afboekingen direct ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. .

Maar voorzitter, we moeten zaken ook in het juiste perspectief plaatsen. Deze jaarrekening past in het huidige tijdsbeeld van onze economie. En er zijn ook genoeg gemeenten welke er minder florissant voorstaan. Daarbij is met deze jaarrekening ook weer een stukje oud zeer opgeruimd en afgesloten. Uiteraard staan wij niet te juichen, maar de cijfers zijn wel realistisch. Ons advies aan het college, blijf nuchter en solide financieel beleid voeren. Tot slot voorzitter, een woord van dank namens onze fractie, voor allen die zich hebben ingezet om de jaarstukken aan ons aan te leveren. 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.