Dusinksweg Ootmarsum fase 2

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

dusVoorzitter,
Het voorstel Dusinksweg fase 2 is uitvoerig in onze fractie besproken, uit die gesprekken zijn de volgende conclusies naar voren gekomen.

  • Uit de bijgevoegde documenten blijk dat een vrij liggend fietspad niet perse nodig is. Dat het echter gezien de te verwachte toename van het met name vrachtverkeer na het aanpakken van de Dusinksweg, echter wel aan te bevelen is.
  • Dat mede gezien de reactie vanuit de aanwonenden, mensen die grond moeten verkopen. Blijkt dat die alleen bereidt zijn mee te werken aan een plan met vrijliggend fietspad.
  • Dat ook vanuit de BCO ( de ondernemers uit Ootmarsum) heel duidelijk wordt aangeven dat er een toename van vrachtverkeer zal plaatsvinden, omdat het vrachtverkeer de route door het centrum van Ootmarsum zal mijden. wat alleen maar is toe te juichen.
  • Ook de het stadsberaad Ootmarsum en de Buurstschapsraad Agelo zijn voorstanders voor een vrijliggend fietspad.
  • Als dan ook uit het voorstel blijkt dat met het anders benoemen van de weg van erftoegangsweg naar gebiedsontsluitingweg er ook nog de mogelijkheid bestaat om daarvoor mogelijk een subsidie is te krijgen. Is dat een dubbel voordeel.
  • Dat daarvoor de maximale snelheid van 60 naar 50 kilometer moet worden gebracht zien wij in kader van verkeerveiligheid en milieuvervuiling ook als bijkomend voordeel.
  • Veder willen wij de wethouder nogmaals verzoeken om de mogelijkheid dat de huidige Dusinkweg blijft bestaan als fietspad, in haar onderzoek mee te nemen.

Rest ons alleen nog in te stemmen met het college voorstel en de wethouder veel succes te wensen met de verdere stappen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.