Motie: Inzake Legesverordening, Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)