Plan sport en beweging in Lattrop

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter, lattrop

Voor ligt het voorstel inzake plan sport en beweging in Lattrop.  Het college legt dit voorstel ter goedkeuring voor aan de raad.

Eindelijk !!!

Want Lattrop – Brecklenkamp heeft een lange weg bewandeld om uiteindelijk dit doel te kunnen bereiken.

Al weer 7 jaar geleden werd er ingestemd met het Dorpsplan Plus, waarin ook een voorziening was opgenomen voor een gymzaal. In die afgelopen 7 jaren zijn er een heleboel dingen gebeurd. In het dorp zelf, bij de gemeente en werd er wel steeds voorgesorteerd, maar werden er nooit spijkers met koppen geslagen.

In de presentatie van het meerjarenperspektief 2014-2018 was de voorziening zoals deze nog steeds gereserveerd stond voor de gymzaal Lattrop niet meer opgenomen. Met het oog op de demografische ontwikkelingen en maatschappelijke perspektieven leek de opdracht om zo’n duur complex te kunnen exploiteren een onmogelijke opdracht. De raad vond toen echter al dat Lattrop wel een voorziening moest houden voor sport en beweging. En diende daarvoor een motie in.

En toen gebeurde er iets in Lattrop. De spreekwoordelijke knop ging om. Men was in eerste instantie natuurlijk ontzettend boos en teleurgesteld in de politiek. Begrijpelijk, wie zou dat niet zijn. Weer de politiek die zich niet aan haar beloften houdt.

sportMaar in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten ontstond er een nieuw elan, een enorme wilskracht en saamhorigheid. Er vormde zich een werkgroep gymvoorziening Lattrop-Breklenkamp die voortvarend aan de slag ging met de door de raad unaniem aangenomen motie en het daarin aangegeven kader voor deze gymvoorziening. De raad stelde een kader, het college scherpte dit nog eens aan.

Vervolgens bleef het weer stil. Te stil vond Lokaal Dinkelland. Niet voor niets had zij de motie in november 2014 geinitieerd. Waar bleef het plan van Lattrop ?? Daarom besloot onze fractie in juni 2015 het college nog eens aan te sporen om vooral voortgang te bezien met een idee dat eigenlijk al stamde uit 2009.

Na deze vragen en de beantwoording hiervan, ligt nu uiteindelijk dit prachtige plan voor. Een plan dat door het hele dorp wordt gedragen, waar een heleboel mensen veel energie en toewijding in hebben gestoken. Geheel ontstaan uit de kracht van de Lattrop en Brecklenkampse samenleving. Hoe prachtig is dat ?

Het heeft veel bloed, zweet en tranen gekost, maar uiteindelijk bouwt Lattrop een gymzaal die voldoet aan alle eisen. Een gymzaal die duurzaam is, die goed te exploiteren is, die geheel in eigen beheer zal worden gebouwd en onderhouden, die een multifunctioneel karakter heeft in combinatie met DTC 07 en waar de schoolkinderen zometeen hopelijk meer dan 1 uur in de week lekker gaan sporten. En wellicht dat ook de ouderen in Lattrop hier menig gezond en gezellig sportuurtje door kunnen brengen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.