Voorstel voorbereidings krediet aanleg 2 fase dusinksweg

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Even terug naar november 2015 toen onze raad unaniem het voorstel tot aanleg dusinksweg 2 de fase heeft goedgekeurd.

Dat gebeurde om een aantal redenen en wel de volgende

dusinksweg

Bron:GoogleMaps

* Toen bleek dat een vrij liggend fietspad niet perse nodig was. Dat het echter gezien de te verwachte toename van het met name vrachtverkeer na het aanpakken van de dusinksweg, echter wel aan te bevelen was.

* Dat mede gezien de reactie vanuit de aanwonenden, mensen die grond moeten verkopen. Blijkt dat die alleen bereidt zijn mee te werken aan een plan met vrijliggend fietspad.

* Dat ook de BCO(de ondernemers uit Ootmarsum) de verwachting uitsprak dat er een toename van vrachtverkeer zal plaatsvinden, omdat het vrachtverkeer de route door het centrum van Ootmarsum zal mijden. wat alleen maar is toe te juichen.

* Ook de het stadsberaad Ootmarsum en de buurstschapsraad Agelo zijn voorstanders voor een vrijliggend fietspad.

* Een van de belangrijkste punten was ook dat door het anders benoemen van de weg namelijk van erftoegangsweg naar gebiedsontsluitingweg er ook nog de mogelijkheid bestaat om daarvoor mogelijk een subsidie is te krijgen. Is dat een dubbel voordeel.

* Dat daarvoor de maximale snelheid van 60 naar 50 kilometer moet zien wij in kader van verkeerveiligheid en milieuvervuiling ook als bijkomend voordeel.

dusinksweg1

foto: @tctubantia

* Veder willen wij de wethouder nogmaals verzoeken om de mogelijkheid dat de huidige dusinkweg blijft bestaan als fietspad, in haar onderzoek mee te nemen.

* Dat uit al het genoemde blijkt dat er voor het voorstel draagvlak is. Stemmen wij in met het voorstel tot het verlenen van het voorbereidings Krediet

Rest ons alleen de wethouder veel succes te wensen met de verdere stappen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.