Woonvisie 2016

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

woningVoorzitter, na de regionale woonvisie nu de woonvisie Dinkelland. Een visie waar we als raad strategische afwegingen moeten maken, deze moeten we wel maken in een kort tijdsbestek.

Een visie is een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. Deze woonvisie geeft antwoord op de vraag we over vier jaar willen zijn met een doorkijk naar 2025

Volgens de bevolkingsprognose (Primos 2013) is er de komende jaren nog sprake van huishoudensgroei in Dinkelland, maar de bevolkingssamenstelling verandert door de vergrijzing.  Het aantal senioren stijgt en het aantal starters en gezinnen daalt.

Door een sterk veranderende bevolkingssamenstelling is er meer behoefte aan levensloopbestendig wonen.  We moeten wel zorgdragen dat we dit mogelijk maken in onze verzorgingskern en ook zoveel als maar mogelijk is in de andere kernen.Onder bepaalde voorwaarden mag er vergunningvrij een mantelzorgwoning bij een bestaande woning worden gerealiseerd. Dit vraagt wel om een grote zorgvuldigheid  bij de uitvoering. De wooncoach kan hierin een goede rol spelen. Graag horen we de ervaringen van de wooncoach. Tevens kijken we uit naar de uitkomst van een onderzoek naar het optimaliseren van het gemeentelijk vastgoed.

In Dinkelland is er nog steeds sprake van inwoningssituaties, voornamelijk in de agrarische sector. We zijn dan ook verheugd met de toezegging van de wethouder dat er in de woonvisie nog ruimte blijft om knoop erven te ontwikkelen in het buitengebied.

zorgDoor de veranderende zorgvraag bij senioren vallen in de zorgcentra de komende jaren plaatsen vrij. Deze kunnen dan mogelijk  voor zelfstandige verhuur in aanmerking komen. Dit zou kunnen leiden tot een geringe afname van de woningvraag in de verzorgingskernen. ls dat gebeurt, mag dan deze afname van de woningvraag  toegewezen worden aan de overige kernen als daar vraag is naar meer woningen?

Voorzitter zoals we ook in het begin hebben gezegd is een visie een blik naar de toekomst. Op 9 september heeft de raad op initiatief van Lokaal Dinkelland een motie “Leegstand” aangenomen. Graag hadden we dan ook gezien dat de aanpak van leegstaande gebouwen een nadrukkelijker plek had gekregen in de visie, bv. in een aparte paragraaf. Nu komt het her en der verspreid in de visie aan de orde. We begrijpen dat de aanpak veelal uitvoering is. Toch willen we als raad beter geïnformeerd worden over die aanpak. Daartoe willen we een motie indienen.

Motie woonvisie 2016

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.