Agenda van Twente

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

logo-agendavantwente.b556d7f01cb7Voorzitter

Vanavond besluiten wij over het nieuwe regionale investeringsprogramma voor de Agenda van Twente. De oude agenda is afgesloten en geëvalueerd. Nu is de vraag gesteld aan de 14 Twentse gemeenten of zij toekomstambities hebben en hoe deze toekomstambities ten aanzien van een nieuwe agenda van Twente er uit moeten zien.

Lokaal Dinkelland heeft in aanloop naar dit moment diverse bijeenkomsten bezocht, zich optimaal geïnformeerd  en input gegeven. Wij zijn van mening dat wanneer je een bepaalde ambitie hebt daar ook in moet durven investeren. De ambities van de regio zijn ons wat waard zijn.  Daarom ondersteunen wij dit voorstel zoals het nu voorligt tot het maximale bedrag van € 12,50.

Wat wij belangrijk vinden is dat er op een SMART-e manier wordt ingezet op projecten. Dat er een duidelijke focus is op wat men wil bereiken, hoe men dit wil bereiken en hoe men de effecten gaat meten. En hierin staat Lokaal Dinkelland niet alleen, want deze geluiden kwamen op elke bijeenkomst die gehouden is in aanloop naar de nieuwe agenda naar voren.

Omdat wij als gemeente, net als Tubbergen,  een eerste signaal afgeven richting de andere gemeenten lijkt het Lokaal Dinkelland goed om aan te geven dat wij een nieuwe concrete agenda toejuichen, een agenda waar de ambitie van afspat en die goed specifiek gemaakt wordt. Daarbij moeten wij het plaatselijke belang ongeschikt durven maken aan het regionale belang.

Helaas hebben wij richting provincie, bedrijfsleven en onderwijs als regio  door een verdeelde opstelling van de diverse gemeenten in eerste aanzet niet bepaald een goed figuur geslagen. Maar door nu met zijn allen toch de schouders onder dit voorstel te durven zetten, kunnen wij deze hortende en stotende aanloop met een duidelijk statement teniet doen,  doordat alle gemeenten unaniem dit voorstel onderschrijven. En daar hoopt Lokaal Dinkelland van harte op.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.