Programmabegroting 2018 Noaberkracht

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Vanavond ligt de programmabegroting voor 2018 voor Noaberkracht voor. Voorgesteld wordt om deze ter kennisname aan te nemen gelet op het advies van de commissie van 16 mei 2017.

noaDoor wijzigingen in de CAO worden een aantal aanvullende bedragen verlangd in de komende 4 jaren.  In de afgelopen jaren van samenwerking is geprobeerd om een efficiencyslag te maken door de clustering van werkzaamheden in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland.

De dienstverlening moet ook doorlopend verbeterd worden in dit proces.  Net zoals de registrering en bewaking van subsidies. Daarnaast ligt er een grote taak in het digitaliseren van processen en digitale archivering.

En natuurlijk de medewerkers in de organisatie die de olie voor de motor zijn. Verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en die ruimte wordt hen ook geboden binnen de organisatie. Belangrijk daarbij is dat er wordt meegedacht en geholpen bij initiatieven uit de samenleving.

Tot slot willen we nog kort het belang van risicomanagement aanstippen. Want door bewustwording van risico’s in het voortraject kan pro-actief gehandeld worden en kunnen risico’s misschien worden uitgesloten of in elk geval ingecalculeerd worden.

Noaberkracht moet een dynamische organisatie blijven zoals ook in het stuk staat aangegeven. Een zich doorontwikkelende nevenheid in plaats van overheid, ten dienste van de inwoners van Tubbergen en Dinkelland.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.