Voorstel budget voor renovatie en vernieuwbouw Dorper Esch

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

krokoVoorzitter,

Bij mij een Paarse Krokodil. Wat de betekenis hiervan is dat mag u zelf Googlen als u het nog niet weet.
Maar deze paarse krokodil heeft zijn plek verdiend in Dinkelland zeker wat betreft dit Dossier.

dorpereschHet sportcentrum de Dorper Esch. Wat hebben we hier al jaren over gesproken.
Eindelijk is na jaren van beraad de knoop doorgehakt in maart en konden we akkoord geven dat het zwembad 5.6 miljoen mocht gaan kosten.
Alle vragen zijn destijds uit de kast gehaald en ook is er vaak gevraagd of het hier bij bleef en dat het niet meer zou worden.
Zelfs na schriftlijke vragen van de VVD met de vraag: krijgt de raad de garantie dat dit bedrag niet hoger wordt? wordt zonder blozen geantwoord,
De omvang is tot stand gekomen na de uitwerking van de complete kostenraming van optie 2B. Er is dus geen aanleiding om te stellen dat een grotere investering nodig is.

Nu een paar maand later verast de wethouder ons, voorzitter, met de mededeling dat er maarliefst 1.2 miljoen bij moet. Dat er energiebeperkende maatregelen worden genomen
en dat dit een investering kost, begrijpen wij volledig. Echter is ons in de raadsvergadering voorzitter, door de wethouder belooft dat we een lijst zouden krijgen met de in maart bekende duurzaamheidsmaatregelen. ik citeer een gedeelte van die vergadering.

Wethouder brand zegt in de vergadering van 28 maart 2017,
Een groot aantal duurzaamheidsmaatregelen zitten al in het pakket van 5,6 miljoen. Dhr Maathuis vraagt: welke duurzame zaken zitten in de 5,6 miljoen? Kunt u dat aangeven?
Hierop volgt de toezegging dat de wethouder dit lijstje naar de raad zal sturen.

Wij hebben dit lijstje nooit ontvangen en de vraag is dus niet zo moeilijk. voorzitter. We willen graag weten welke duurzaamheidsmaatregelen er toen al in het pakket zaten. Of zaten die er nog niet in ? Graag horen we alsnog welke maatregelen er toen in zaten.
We verwachten nu ook dat de bedragen waar het nu omgaat terug worden verdiend en dat dit binnen korte tijd in de jaarlijkse lasten te zien is.

met lei en griffelDe beste adviseurs van Nederland, uw eigen woorden hebben naar dit voorstel gekeken.
Was er dan niemand wakker? heeft iedereen liggen slapen? Had nu werkelijk niemand, zelfs die beste adviseurs ,ons kunnen bedenken dat het misschien wel handig zou zijn om nu al de ketel, centrale verwarming, leidingwerk, afgevers, riolering en ga zo maar door, te vervangen. Was er werkelijk niemand voorzitter, die dit had kunnen voorzien ?
We vinden het heel vreemd. het is Chaotisch en broddelwerk. Iets anders kunnen we er niet van maken.

Dan voegen we nog even 637.000 euro toe gelet op de autonome omstandigheid dat de tegenwoordige markt onderhevig is aan een prijsstijging.
Voorzitter, We willen best geloven dat de prijzen de afgelopen tijd gestegen zijn. Maar waren de berekeningen wel gebaseerd op de meest actuele cijfers. We hebben gehoord dat ze gebaseerd waren op normbedragen van 2013. Klopt dit voorzitter?

k10610372Nu na de eerste aanbesteding schiet het complete bedrag van 5.6 omhoog naar 7.1 miljoen totaal. Dit nadat er bedrijven zijn geweest die af zijn gehaakt omdat ze het niet voor 5.6 miljoen konden doen. Echter nu met deze riante prijsverhoging zijn er waarschijnlijk bedrijven die voor dit bedrag maar al te graag willen meedoen.
Voorzitter, Is er al een rechtzaak aangevraagd en hoe groot is het risico dat de aanbedestedingsprocedure compleet opnieuw moet als er wel een rechtzaak wordt aangespannen?

We hebben het aanbestedingsregelement doorgespit en ik moet u toch adviseren om toch eens op pagina 449, paragraaf 17.7 te kijken. Daar staat wel degelijk dat als er een wezenlijke wijziging plaats vindt de aanbesteding opnieuw moet worden gedaan.

De volgende vraag resteert ons. Is het terugtrekken van de eerste selectie van 28.03 en het opnieuw plaatsen van de aanbesteding niet beter? Er is ons inziens sprake van een wezenlijke wijziging zoals de wet dat zo mooi zegt.De raad vertrouwt erop dat we van juiste info worden voorzien. tot maart 2017 was dit nog zo. 5.6 miljoen. en nu geeft de wethouder aan dat er  meer dan een miljoen bij moet, met de woorden. De raad beslist of het erbij komt of niet.
Dit is toch wel erg gemakkelijk. U bent verantwoordelijk voor het feit dat er doordat er slecht werk is geleverd, er nu 1.2 miljoen bij moet en u zet ons daarmee voor het blok, zonder zelfs maar met de ogen te knipperen of aan  e geven dat u het niet goed gezien hebt. maar u zegt gewoon met droge ogen dat de raad hier dan ja of nee voor moet zeggen. Voorzitter, ons vertrouwen in de wethouder is hierdoor sterk afgenomen, maar niet
alleen u houden we hiervoor verantwoordelijk maar het voltallige college !

degSamen met de gebruikers bent u in gesprek gegaan om de gebruikers, en dat zijn niet alleen zwemmers, maar ook zaalvoetballers, volleyballers, waterpoloers, duikers, en nog veel meer sporters die gebruik maken van dit sportcomplex. Er is dankzij deze gebruikers veel geld bespaart. “Zij”  hebben er wel alles aangedaan om het goed, goedkoop en gebruiksvriendelijk te maken voor het juiste bedrag.
Elk voorstel of aanpassing hebben de gebruikers uitgepluist om de beste prijs/mogelijkheid neer te zetten.

En nu gaan we allemaal met droge ogen straks aangeven dat het akkoord is en dat de wethouder er 1.2 miljoen voor het zwembad bij krijgt, maar wat Lokaal Dinkelland zich serieus afvraagt is of het hier nu bij blijft?
Lokaal Dinkelland wil het voorzieningenniveau in de kernen zoveel mogelijk op peil houden, maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor het behoud van een bibliotheek in een verzorgingskern als voor een sportcomplex in de gemeente Dinkelland.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.