Voorstel inzake vaststelling Ambitiedocument Energietransitie Twente

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

windmolen-of-zonnepanelen-200x200Voor ons ligt het ambitie document Energietransitie Noord Oost Twente

De ambitie van onze gemeente is om het totale energieverbruik binnen onze gemeente in 2023 op 20% duurzame opwek te realiseren.

En daarop in 2050 volkomen energie neutraal te zijn.

Met het aannemen van dit voorstel mandateren wij de wethouder het ambitie document te tekenen.

Lokaal Dinkelland is akkoord met deze doelstellingen. De ambitie is al jaren duidelijk, het is tenslotte in Parijs al onderschreven. Het roer moet om, ook in Dinkelland. Het wordt tijd dat er geschakeld wordt van een passieve houding van vergaderen en documenten opstellen naar een pro-actieve houding, de handen uit de mouwen.

En dan vinden wij het mooi dat de ambitie duidelijk is en dat er samen met de  omringende gemeenten als Losser, Tubbergen, Oldenzaal wordt opgetrokken maar onze inwoners willen duidelijkheid en concrete voorstellen voor Dinkelland.

Er wordt gesproken over de wijze van aanpak. Maatschappelijk, politiek/bestuurlijk draagvlak creeren en inhoudelijke verdieping; verkenning van welke gebieden het meest geschikt zijn om duurzame energie op te wekken. Lokaal Dinkelland hoopt dat er niet weer alleen wordt gepraat en niet gedaan.

fin2Er wordt 1,6 mln vrijgemaakt in de begroting. Maar als wij de wethouder mandateren, willen wij weten of dat geld ook ten goede komt aan projecten in Dinkelland en  niet aan rapportages en deskundigen die in andere gemeenten draagvlak metingen doen.   En in de nota wordt gesproken over de financiele paragraaf:  quote’ ondanks het ontbreken van een concreet uitvoeringsprogramma is het noodzakelijk op om basis van de geschetste ambitie financiele middelen te programmeren. Vooralsnog een bedrag van 1,5 mln. En in de begroting van 2018 wordt dit nader onderbouwd.’ unquote

Ik wil niet vooruitlopen op de behandeling van de begroting over het aspect duurzaamheid  maar eh…… het concrete uitvoeringsprogramma ontbreekt ook in de begroting 2018 ook.

Wat we niet willen is dat met dit mandaat de wethouder speelgeld krijgt wat op de plank blijft liggen of over de balk wordt gegooid.  We willen dat het geld dat vrijgemaakt wordt ook daadwerkelijk in Dinkelland wordt besteed.

In het uitvoeringsprogramma wordt nader vorm en inhoud gegeven aan de wijze waarop de middelen worden ingezet en het ondersteunend beleid vormgegeven.

raadHier wil Lokaal Dinkelland aangeven dat zij het mandaat aan de wethouder tot aan de presentatie van het uitvoeringsprogramma wil afgeven.  Met andere woorden De raad blijft kaderstellend en  controlerend en heeft uiteindelijk het laatste woord.

Op 30 oktoberjl. in de Raadsvergadering van Tubbergen een motie ingediend op dit onderwerp. Deze motie is met meerderheid aangenomen en sprak ons erg aan en wij hebben deze motie vertaald naar Dinkelland en ik wil deze graag aan u voorleggen. Voorzitter, met uw toestemming wil ik deze graag voorlezen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.