Voorstel inzake vaststelling tweede programmajournaal 2017.

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

journaalVoorzitter,

Voor ons ligt het Voorstel inzake vaststelling tweede programmajournaal 2017.

Als eerste wil de fractie van Lokaal Dinkelland haar dank uitspreken aan de ambtelijke organisatie voor de samenstelling van en de toelichting op dit ijkpunt na de eerste acht maanden in 2017.

Bij dit tweede programmajournaal is er wederom sprake van een momentopname. Hoe hing de vlag er bij op 31.08.2017 ? Hoe is er in financeel opzicht uitvoering gegeven aan de begroting die wij in 2016 hebben vastgesteld ?

Lokaal Dinkelland hecht belang aan financieel solide beleid. Het tweede programmajournaal sluit op een voordelig saldo van 487.000,00 euro. Dit geld vloeit terug naar de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

De vier taakvelden Krachtige kernen, economische kracht en werk,omzien naar elkaar” en burger en bestuur worden uitgebreid behandeld. Wat opvalt is dat er wederom binnen het taakveld omzien naar elkaar een plus wordt gescoord van meer dan 500.000,00 euro. Wat ons dan zorgen baart is of de mensen die zorg nodig hebben dit ook daadwerkelijk krijgen.Verhalen die de ronde doen baren ons grote zorgen.

In haar eigen beoordeling vindt de gemeente dat haar minimabeleid herijkt moet worden. Dit ook bezien in het licht van de vestiging van statushouders.De digitalisering van persoonsgegevens staat op zwart, omdat het project BRP stop is gezet. Wat wij niet begrijpen is dat het communicatietraject voor deregulering financieel op zwart staat. En de afronding van de RUD kost wat meer tijd dan verwacht.

Tot slot voorzitter, goed om te zien dat we over de drie eerste kwartalen een plus boeken al zet de fractie van Lokaal Dinkelland wel vraagtekens bij het feit dat het sociale domein daar debet aan is.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.